VARM VELKOMST: Marte Løfman gleder seg til å fortsette å jobbe med bærekraft i Ferd.

Forfatter: Ferd, ved Sissel Fantoft
Foto: Sveinung Bråthen

Som Head of Sustainability vil Marte Løfman være en drivkraft for å videreutvikle Ferds arbeid med bærekraft. Hun skal være kulturbærer for bærekraft og en fagressurs som bidrar inn i ulike prosjekter, og samtidig ha en aktiv rolle i utformingen av Ferds bærekraftstrategi og første bærekraftrapport.

– Vi brukte lang tid på å modne frem denne stillingen, fordi vi måtte definere hva slags rolle den skulle ha i Ferd-systemet. Det var ingen tvil om at vi skulle styrke kompetansen innen bærekraft – vi er strategisk opptatt av å forankre dette feltet i både forretningsområdene og porteføljeselskapene, forteller investeringsdirektør Tom Erik Myrland.

Da stillingens innhold var definert, var Marte Løfman et opplagt førstevalg.

NYOPPRETTET STILLING: Marte Løfman er ansatt i en nyopprettet stilling som Head of Sustainability og begynte 1. april. Fremover blir hun en viktig drivkraft for å videreutvikle Ferds arbeid med bærekraft. Foto: Sveinung Bråthen

– Vi har hatt gleden av å samarbeide med Marte som innleid konsulent fra Grieg Investor helt siden vi begynte å jobbe mer strukturert med bærekraft i 2018. Det var et verdifullt samarbeid hvor vi lærte Marte å kjenne, derfor tok vi direkte kontakt med henne da vi opprettet stillingen som Head of Sustainability i Ferd, sier han.

Det gode inntrykket var gjensidig, og Marte nølte ikke med å takk ja til tilbudet.

– Ferd har et stort potensial sett fra et bærekraftperspektiv. De har allerede gjort mye bra, som å etablere Sosiale Entreprenører og Impact Investing, og våget å satse på initiativer som Abler Nordic og The Refugee Impact Bond. Bare det at Ferd har eventyrlyst som en av sine verdier appellerer veldig til meg, sier Løfman.

Effekt av investeringer

Marte Løfman har bodd store deler av livet i utlandet, blant annet i New Zealand, England, De forente arabiske emirater, USA, Brasil og Mexico.

– Inspirert av Åsne Seierstad som jeg så rapportere fra bomberegnet i Kabul ville jeg originalt bli utenriksjournalist. Jeg hadde sett global sosial ulikhet og likestillingsutfordringer i ung alder og følte det var viktig å formidle hva som skjer i andre deler av verden. Jeg valgte derfor å studere internasjonale relasjoner, som åpnet øynene for en rekke andre veier å gå, forteller hun. 

Som 21-åring dro Løfman til Uganda for å jobbe med bistandsarbeid.

– Jeg var supernaiv, og ble veldig skuffet over det jeg så. Jeg opplevde bistandsarbeidet som lite langsiktig, og innså hvor viktig rolle kapital kan spille. For 100 dollar kunne karen som drev en kiosk på landsbygda utvidet til et supermarked som villetiltrekke en bredere kundebase, men han hadde ingen mulighet til å skaffe en slik sum. Der startet interessen min for investeringer, sier hun.

Etter å ha fullført en dobbel mastergrad i internasjonal politisk økonomi og bærekraftig økonomisk utvikling ved London School of Economics og Science Po Paris, fikk Marte jobb på det norske generalkonsulatet i Rio de Janeiro i anledning FN-konferansen Rio+20.

– Det var gøy å oppleve det internasjonale diplomatiet fra innsiden, det var et sirkus uten like preget av byråkrati og wining and dining, forteller hun.

AKTIVE EIERE: Ferd, som er et familieeid selskap med aktive eiere, tør å tenke annerledes og langsiktig, og er mer fleksible enn mange andre selskaper. Jeg føler meg veldig velkommen og gleder meg til fortsettelsen, sier Marte Løfman. Foto: Sveinung Bråthen

Bærekraftig endring

Ferden gikk videre til Norfund, som er statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland. Etter ett år der begynte Marte i The Abraaj Group, en privat equity-investor, og som en del av deres traineeprogram bodde hun både i Dubai, Mexico City og London.

– For sju år siden ville jeg hjem til Norge, og fikk jobb i Grieg Investor, en uavhengig investeringsrådgiver for blant annet pensjonskasser, stiftelser og familieeide selskaper. Der jobbet jeg med impact-investeringer, etikk, ansvarlighet og bærekraft. Næringslivet og finanssektoren spiller en viktig rolle på grunn av muligheten til å investere for å skape bærekraftig endring, fastslår hun.

Siden Marte begynte i Ferd 1. april, har hun brukt tiden til å bli bedre kjent med de ulike forretningsområdene og lære om deres mandater med tanke på hva hun kan bidra med.

– Som et familieeid selskap med aktive eiere tør Ferd å tenke annerledes og langsiktig, og er mer fleksible enn mange andre selskaper. Jeg føler meg veldig velkommen og gleder meg til fortsettelsen, sier Marte Løfman.