Årets sosiale entreprenør

MOTVIRKER FRAFALL: JobLoop hjelper unge med å fullføre skolen og kvalifisere dem til arbeid. Den 9. januar ble de kåret til Årets Sosiale Entreprenør på NHOs årskonferanse.

Årets Sosiale Entreprenør 2023 handler om arbeidsinkludering og er den første kåringen med et forhåndsvalgt tema. Prisen ble delt ut av næringsminister Jan Christian Vestre på NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum 5. januar foran en fullsatt sal med politikere og næringslivsledere.

 HELT MED har utviklet en modell for å skape arbeidsplasser for utviklingshemmede i ordinært arbeidsliv, både i private og offentlige virksomheter. Virksomheten startet opp i Bergen i 2017, og utvidet deretter til Oslo og Stavanger.

 – I dag ansetter vi folk over hele Norge. Målet er 100 nye jobber for personer med utviklingshemming hvert år. Pengepremien vi mottar som Årets Sosiale Entreprenør vil være til stor hjelp i dette arbeidet, sier daglig leder i HELT MED Jarle Eknes.

 Til nå har HELT MED bidratt til at 170 personer med utviklingshemming og uføretrygd har fått fast jobb.

 – De forteller sterke historier om hvordan livene deres har blitt forandret. Mange sier at de endelig føler seg inkludert i samfunnet, forteller han.

 – HELT MED er det støtteapparatet både bedriftene og målgruppen trenger, og det er et veldig godt gjennomtenkt konsept. De har et solid team som også evner å tenke forretning, og det er viktig for å kunne skalere. Årets Sosiale Entreprenør 2023 skaper stor verdi for mennesker i utenforskap, og verdifulle medarbeidere til norsk næringsliv, fastslår juryleder Johan H. Andresen.

God oppfølging = suksessoppskrift

Den såkalte ansvarsreformen ble innført i 1991, og skulle sørge for at mennesker med utviklingshemming kan delta i samfunnet på like vilkår som andre. Mer enn 30 år senere er likevel utviklingshemmede blant gruppene som møter størst barrierer inn til arbeidslivet.

 – Mennesker med utviklingshemming har blitt fortrengt fra alle former for arbeidsliv, både det ordinære og det skjermede arbeidsmarkedet. I Norge finnes det i dag mer enn 40.000 mennesker i yrkesaktiv alder med lett utviklingshemming. HELT MED bidrar til at disse får muligheter til å delta i ordinært arbeidsliv. God oppfølging gjennom hele yrkeskarrieren legger grunnlaget for vellykkede arbeidsforhold, forteller Jarle Eknes.

 HELT MED gjennomfører hele rekrutteringsarbeidet, deriblant markedsføring, utforming av stillingsannonser, førstegangsintervju og referansesjekk. Andregangs-intervju gjennomføres sammen med arbeidsgiver.

 – HELT MED betaler lønn til den ansatte i fire ukers praksisperiode. 80 prosent begynner i fast stilling etter dette, og fra da av betaler arbeidsgiver lønnen til dem som har fått jobb gjennom denne ordningen, sier han.

 At 170 personer har etablert seg i ordinært arbeidsliv er vesentlig både for samfunnet, og for den enkelte.

– Mange av dem har samtidig kommet ut av ensomhet og opplever å være til nytte for andre. De vil også være bidragsytere, og det får de anledning til gjennom HELT MED, sier Jarle Eknes.

Inspirerte Stortinget

Stortinget har vedtatt at det skal utvikles bedre modeller for oppfølging i VTA-O (varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet) hvor også andre aktører enn NAV kan være ansvarlig for oppfølging. 

 – Vedtaket er inspirert av HELT MEDs arbeid, og vil bidra til at betydelig flere personer med utviklingshemming kommer inn i arbeidslivet, opplyser Jarle Eknes.

 25 selskaper var nominert til Årets Sosiale Entreprenør 2023. Nominasjonskomiteen vurderte dem etter kriteriene innovasjon og skalerbarhet, samt økonomiske og sosiale resultater. I år ble de nominerte i tillegg vurdert på sine bidrag til å få flere i arbeid. Tre finalister ble valgt ut og fikk presentere seg for hovedjuryen.

 – Både nominasjonskomiteen og juryen har solid faglig tyngde og inngående kunnskap til temaet arbeidsinkludering. Vi er glade for å få deres perspektiver med i utvelgelsen, samtidig som de blir bedre kjent med sosialt entreprenørskap, sier Johan.

 HELT MED får 500.000 kroner for å utvikle selskapet videre. De to med-finalistene, Hogst AS og Get Academy, får begge en gavesjekk på 50.000 kroner. 

 Les mer om prisen og tidligere vinnere her.

Nominasjonskomité:
Torstein Ulserød, seniorrådgiver i arbeidslivsavdelingen i NHO
Gro Magnussen, prosjektutvikler i NAV Oslo
Marte Struminska fra Diakonhjemmet Stiftelse,
Marte Sootholtet, daglig leder i Impact StartUp Norge
Astrid Laake, forretningsutvikler i Ferd Sosiale Entreprenører

Fagjury:
Elham Binai, direktør for mennesker og kultur i NHO
Ahmed Hassan, Ideelt AS (vinner av Årets Sosiale Entreprenør 2022)
Ingunn Moser, administrerende direktør i Diakonhjemmet Stiftelse
Kari Mæland, arbeidsdirektør i arbeidsgiverseksjonen i NAV
Johan H. Andresen fra Ferd er juryleder.

FOTO: Kilian Munch