Motitech tilbyr innovative treningsløsninger for eldre og personer med demens for å forebygge skader, forbedre helse og øke livskvaliteten. Foto: Motitech

Innovativ treningsløsning for eldre

Med en aldrende befolkning og press på ressursene i velferdssamfunnet er det viktig å ta i bruk nye og innovative løsninger for å forebygge skader, forbedre helse og øke livskvaliteten.

Motitech tilbyr innovative treningsløsninger for eldre og personer med demens. Hovedproduktet, Motiview, motiverer eldre og personer med demens til økt fysisk aktivitet og gir kognitiv stimulans. Ved hjelp av levende bilder og lyd kan brukeren dra på virtuelle sykkelturer i kjente omgivelser. Motiview består av motivasjons- filmer som kombineres med en brukertilpasset ergometersykkel. Konseptet gir tilgang til nærmere 2000 videoer i et globalt film-bibliotek.

Motiview-konseptet motiverer eldre til å være fysisk og sosialt aktive basert på minnefremkalling. Dette fører for mange til økt sosial interaksjon, samt forbedret appetitt og mobilitet. For mange har det også ført til reduksjon i antall fallskader, og redusert behov for medikamenter og assistanse fra ansatte.

Motitech har allerede solgt over 500 lisenser i Norden, Canada og England, med en gjenkjøpsgrad på 94 prosent. Selskapet etablerte i 2018 datterselskap i både England og Canada. Samme år gikk Ferd Sosiale Entreprenører inn på eiersiden i selskapet.

Om selskapet

Etablert: 2013
Antall årsverk: 12 i Norge, 2 i Storbritannia og 1 Canada
Gründer: Jon Ingar Kjenes
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Resultater: Last ned PDF