Motitech tilbyr innovative treningsløsninger for eldre og personer med demens for å forebygge skader, forbedre helse og øke livskvaliteten. Foto: Motitech

Innovativ treningsløsning for eldre

Med en aldrende befolkning og press på ressursene i velferdssamfunnet er det viktig å ta i bruk nye og innovative løsninger for å forebygge skader, forbedre helse og øke livskvaliteten. Motitech tilbyr innovative treningsløsninger for eldre og personer med demens.

Hovedproduktet, Motiview, stimulerer eldre og personer med demens til økt fysisk aktivitet og kognitiv trening. Ved hjelp av levende bilder og lyd kan brukeren dra på virtuelle sykkelturer i kjente omgivelser. Motiview består av en skjerm med motivasjonsfilmer som kombineres med en brukertilpasset ergometersykkel. Skjermen har så langt tilgang til nærmere 2000 videoer i et globalt film-bibliotek.

Treningsløsningen motiverer eldre til å være fysisk og sosialt aktive basert på minnefremkalling. Dette har ført til mange dokumenterte helsegevinster som økt sosial interaksjon, samt forbedret appetitt og mobilitet. Det har også ført til reduksjon i antall fallskader, behov for medikamenter og behov for assistanse fra ansatte.

Motitech har allerede solgt over 400 lisenser i Norden, Canada og England, med gjenkjøpsgrad på 95 prosent. Selskapet etablerte i 2018 datterselskap i både England og Canada. Ferd Sosiale Entreprenører gikk inn på eiersiden i selskapet i 2018.

Motitech ble kåret til årets sosiale entreprenør i 2017.

Resultater 2019

Tall i parentes er for 2018.

  • Antall institusjoner som kunder i Norden, Canada og England: 292 (233)
  • Antall timer video spilt av fra biblioteket: 54 705 (46 767)
  • Andel kunder som fornyet sine avtaler: 95% (95%)
  • Antall deltakere i sykkel-VM for eldre: 4 333 (2 490)
  • Antall km syklet i VM for eldre. 108 412 km (52 348 km)

Om selskapet

Etablert: 2013
Antall årsverk: 12 i Norge, 2 i Storbritannia og 1 Canada
Gründer: Jon Ingar Kjenes
Organisasjonsform: Aksjeselskap