iMAL har utviklet et digitalt læremiddel som skal hjelpe alle elever til å lykkes med bokstaver, lesing og skriving allerede fra første dag på skolen. Foto: Line L. Wendel.

Hjelper flere barn å knekke lesekoden

Barnas første skoleår kan legge grunnlaget for mange år med mestring, eller mange år med nederlag. Lese- og skrivevansker kan skape utenforskap med konsekvenser helt inn i voksenlivet.

iMAL har utviklet et digitalt læremiddel med tilhørende metodikk, som skal hjelpe alle elever til å lykkes med bokstaver, lesing og skriving allerede fra første dag på skolen. Målet er en inkluderende skolestart som samtidig forebygger lese- og skrivevansker. Det gir trygge barn som tidlig innlemmes i skolens faglige og sosiale fellesskap.

Lese- og skrivevansker kan forebygges

Statistikk viser at 7,2 prosent av elevene på 5. trinn ikke deltok på de nasjonale prøvene i lesing i 2019.  Dette er barn som blir vurdert til å ha så svake leseferdigheter at de ikke kan gjennomføre den nasjonale leseprøven. De siste årene har denne elevgruppen vært økende. I tillegg skårer over 20 % av elevene på laveste nivå, av de som deltar på den nasjonale leseprøven. I denne elevgruppen finnes det mange elever med et uforløst potensial for bedre leseferdigheter.

iMALs digitale løsning kan brukes av både lærere, elever og familier og stigmatiserer ikke enkeltelever. Læremiddelet er også egnet til bruk for fremmedspråklige, og forbedres og videreutvikles kontinuerlig. Flere hundre lærere har deltatt på iMAL-kurs, og læremidlet benyttes av 500 skoler i Norge. I tillegg får iMAL tilbakemeldinger på at metoden er godt egnet for barn og voksne som ikke har norsk som førstespråk, og som ikke har lært å lese på eget morsmål. I 2020 lanseres iMAL også i Sverige.

Om selskapet

Etablert: 2015
Antall årsverk: 2
Gründer: Regine Nagelhus
Daglig leder: Regine Nagelhus
Organisasjonsform: Aksjeselskap