iMAL har utviklet et digitalt læremiddel som skal hjelpe alle elever til å lykkes med bokstaver, lesing og skriving allerede fra første dag på skolen. Foto: Line L. Wendel.

Lese- og skrivevansker kan skape utenforskap

Barnas første skoleår kan legge grunnlaget for mange år med mestring, eller mange år med nederlag. Statistikk viser at 7,2 prosent av elevene på 5. trinn ikke deltok på de nasjonale prøvene i lesing i 2019. Dette er barn som blir vurdert til å ha så svake leseferdigheter at de ikke kan gjennomføre prøvene. De siste årene har denne elevgruppen vært økende. Av de som deltar på leseprøven scorer over 20 prosent på laveste nivå. I denne elevgruppen finnes det mange elever med et uforløst potensial for bedre leseferdigheter.

Hjelper flere barn å knekke lesekoden

iMAL har utviklet et digitalt læremiddel med tilhørende metodikk, som skal hjelpe alle elever til å lykkes med bokstaver, lesing og skriving allerede fra første dag på skolen. Målet er en inkluderende skolestart som samtidig forebygger lese- og skrivevansker. Det gir trygge barn som tidlig innlemmes i skolens faglige og sosiale fellesskap.

iMALs digitale løsning kan brukes av både lærere, elever og familier, og stigmati- serer ikke enkeltelever. Læremiddelet er også egnet til bruk for fremmedspråklige, og forbedres og videreutvikles kontinuerlig.

Om selskapet

Etablert: 2015
Antall årsverk: 2
Gründer: Regine Nagelhus
Daglig leder: Regine Nagelhus
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Resultater: Last ned PDF