Gruppebilde.Bærekraftssamarbeid mellom Brav og BUA

TEAMER OPP: Bærekraftssamarbeidet mellom Brav og BUA vil komme tusenvis av barn og unge til gode, og bidra til å jevne ut sosiale forskjeller. Bak fra venstre: Gitte Thune, (eCom & Marketing Direktør, Brav), Gaute Kristiansen (Brand Marketing Manager, Helsport) og Monica Vogt (daglig leder, BUA). Foran fra venstre: Morten Aase ( seniorrådgiver opplæring og etablering, BUA), Vibeke Saarem (partner- prosjekt- og arrangementsansvarlig, BUA).

Forfatter: Ferd, ved Signe Marie Sørensen
Fotograf: Patrick Dougherty (Brav)

Brav har gjennom mange år hatt bærekraft høyt på prioriteringslisten, og har implementert en rekke tiltak som reduserer overforbruket – blant annet i form av holdbarhet, reparasjon og gjenbruk. Den nye bærekraftsavtalen leverer på alle punkter, pluss litt til.

– Det er flere grunner til hvorfor vi mener dette er veldig bra. Det er et viktig bærekraftsaspekt ved det, samtidig som det også har et sosialt aspekt ved seg, påpeker Gitte Thune, eCom & Marketing Direktør i Brav.

Jevner ut sosiale forskjeller

BUA, med sine 208 utstyrssentraler i 165 kommuner, har siden 2016 registrert over 1 million gratis utlån fra sine sentraler.

– Det er virkelig et tilbud og en service som får unge ut i aktivitet, og gjør det enkelt for alle å kunne være med på det meste av aktiviteter med både topp utstyr og klær som passer til det, sier Thune og legger til at hovedkonkurrentene til Brav hverken er andre merkevarer eller sportskjeder.

– Vi sier at skjermbruk blant barn og unge er vår største konkurrent. Derfor er det å få flere barn og unge i aktivitet det viktigste for oss, slår hun fast.

Det kan være en stor barriere for mange å teste ulike aktiviteter, som for eksempel fjelltur eller ulike vintersporter, som krever godt og i mange tilfeller ganske kostbart utstyr. BUAs tilbud om gratis utlån av kvalitetsutstyr, bidrar til at flere får muligheten til å teste. Dessuten får barn og unge i lavinntektsfamilier muligheten til å delta på fritidsaktiviteter, uten å være avhengige av foreldrenes lommebok, ifølge Monica Vogt, daglig leder i stiftelsen BUA.

– På denne måten bidrar tilbudet til bedre folkehelse, mindre utenforskap og et mer fornuftig forbruk, fordi man ikke behøver å kjøpe utstyr man bruker en sjelden gang, legger hun til.

Bærekraftig på flere måter

BUA har kjøpt utstyr fra Brav i flere omganger tidligere, men da via andre utsalgssteder. Den nye avtalen innebærer blant annet årlig støtte fra merkevarehuset på 500.000 kroner, samt gode innkjøpsavtaler direkte fra Brav. I tillegg vil selskapet bidra med artikler, videoer og kurs for å hjelpe BUAs låntakere til å ta gode valg når det gjelder bruk av utstyr og bekledning til sport- og friluftsliv.

– Vår rolle er flerdelt. Vi er opptatte av at de som låner ut tingene gir god veiledning og anbefalinger av produkter, slik at de som låner utstyr får best mulig opplevelser. Derfor bidrar vi også med opplæring og brukerveiledning, i tillegg til høy prioritet i reparasjonskøen, forteller Thune.

Vogt forteller at både kvalitetsproduktene og ekspertisen til Brav settes høyt i BUA-systemet. Hun tror avtalen vil komme mange til gode de neste årene.

– Mange av de som låner i BUA, har for eksempel kanskje aldri vært på telttur, og da er det viktig at de får en god opplevelse. Dessuten innebærer gode priser på sport- og friluftsutstyr at vi også får mer utstyr for pengene, og dermed mer utstyr å låne ut, utdyper hun.

I disse dager er bærekraftspartnerne i gang med å sette sammen et sortiment som vil bli sendt ut til BUA-filialene landet rundt gjennom 2023 – forhåpentligvis til fordel for mennesker og miljø i lang tid fremover.