Katinka Greve Leiner, Bjørn Erik Tangen og Nancy Merete Myrvang

Forfatter: Ferd, ved Anniken Grundt.
Sofaprat: Katinka Greve Leiner i Ferd Sosiale Entreprenører (t.h.) ledet samtalen med Bjørn Erik Tangen i Møller Medvind og deres egen kontaktperson i NAV, Nancy Merete Myrvang. Sammen har partene rekruttert 27 medarbeidere fra utenforskap.
Foto: Oda Hveem.

Statsminister Erna Solberg åpnet sosent-konferansen med å belyse hvorfor arbeidsinkludering er lønnsomt for både samfunnet og bedriftene. I Covid-vennlig stil fulgte rundt 800 deltakere med på live-streamen.

– På dagens konferanse får dere blant annet møte flere personer som, av forskjellige grunner, har havnet på utsiden av fellesskapet. De har kommet seg tilbake i arbeid, dels på grunn av egen innsats, men aller mest fordi noen valgte å gi dem en sjanse. Den sjansen er det viktig at noen som dere gir dem, sa Solberg som prioriterer arbeidsinkludering høyt, også i statsbudsjettet.

Inkluderingsdugnad

Ferd-eier Johan H. Andresen fortalte i sin velkomsttale hvordan sosiale entreprenører spiller en sentral rolle i arbeidet med å få folk i utenforskap tryggere på seg selv og egne evner – og dermed klare for jobb. For å unngå at veien til fast jobb skal være lang, mener han at de store bedriftene må ta ansvar.

– For å få en jobb, som ikke alle sosiale entreprenører kan skaffe dem, må vi, de store bedriftene, inkludere folk gjennom arbeid. Derfor er vi glade for at regjeringen har dette som et satsningsområde, sa han.

Med emneknaggen #inkluderingsdugnaden for årets konferanse, er målet å vise at vi sammen må inkludere de som har falt utenfor. Andresen poengterte at utfordringen ikke ligger i å inkludere gjennom tiltak, men å faktisk få folk inn i faste jobber. Her har også Ferd noe å lære, ifølge Ferdeieren.

– De siste tolv årene har vi jobbet med sosiale entreprenører, som blant annet har lært oss noe om hva som betyr noe for mennesker, som det å bli sett og tatt på alvor, sa han.

Morten Borge

Lærevillig: CEO i Ferd, Morten Borge, engasjerer seg for bred rekruttering, men erkjenner at det enda er en vei å gå – også for Ferd.
Foto: Oda Hveem.

Rekruttering for mangfold

Gründeren bak bedriften Payr, Åste Ein, vektla i sitt foredrag hvordan det å ha mange ulike mennesker i bedriften ikke bare gir en mer interessant hverdag – det er faktisk bra for business!

– Med forskjellig type oppvekst, kultur, miljø, erfaring, opplevelser og læring vil du ha ulike tanker og referanser. Du vil angripe problemer på forskjellige måter. Du ser verden med forskjellige briller, sa hun.

Hun tipset om å ikke legge for mange krav til søkere, men heller beskrive godt hvilke oppgaver som skal løses. I tillegg bør man vise i stillingsutlysninger at man ønsker mennesker med ulik bakgrunn. Slik kan man tiltrekke seg riktige kandidater og legge til rette for mangfold på arbeidsplassen.

Arbeidsgivere skeptiske til tiltak

Det å faktisk ha tiltro til folk som har falt utenfor, var også noe flere bedrifter hadde positive erfaringer med. En av disse er Chris Klemmetvold, gründeren bak Medarbeiderne, et selskap som er bygget for å gi tidligere rusavhengige en sjanse.

– Jeg har aldri jobbet med mer motiverte eller takknemlige mennesker, sa han fra scenen.

Ifølge Klemmetvold er det problematisk at så få bedrifter gir folk på tiltak mulighet for fast jobb.

– Hullene i CV-en blir bare større og større, fordi de som rekrutterer skiller mellom om du har vært i en ordinær stilling eller del av et tiltak.

Dessuten viste han til forskning som sier at det å være på tiltak faktisk kan redusere sjansen for å få jobb.

– Dette gjelder særlig for unge, og verktøyet som skulle få folk i arbeid blir det som holder de utenfor.

Hans erfaring er at de som er i arbeidstrening faktisk ikke alltid trenger trening, men ofte er klare for jobb.

Bruker NAV i rekrutteringsprosessen

Rekruttering og arbeidsinkludering via NAV ble også diskutert i et panel ledet av direktøren i Ferd Sosiale Entreprenører, Katinka Greve Leiner. Panelet besto av CEO fra Simployer, Torfinn Hansen, og HR-ansvarlig fra Fürst, Vibeke Reiling.

– Da vi i Ferd gjorde en undersøkelse blant selskapene våre for å finne ut hvordan de jobbet med rekruttering og arbeidsinkludering via NAV, var det to selskaper som skilte seg litt ut. De så på rekruttering og arbeidsinkludering som to sider av samme sak, innledet Greve Leiner.

Vibeke Reiling viste til viktigheten av at det finnes en stilling med reelle arbeidsoppgaver, slik at det er mulighet for fast ansettelse.

– Hos Fürst investerer vi veldig mye i opplæring og det å bli en del av teamet vårt. Vi ansetter folk på ordentlig måte, de får skikkelige jobber og vi finner ikke på stillinger, sa hun.

Torfinn Hansen i Simployer fortalte at de involverer mellomlederne fra starten i rekrutteringsfasen, i tillegg til å møte søkerne fremfor å sile dem ut på grunn av manglende erfaring.

– Det viktigste er at søkeren er motivert og ønsker å lære, fortalte han.

Fra rus til markedsavdeling

Det ble også vist ulike kortfilmer om folk fra utenforskap som hadde fått fast jobb. Konferansen ble stødig ledet av konferansier Nina Ellioth Kvamsdahl, som forøvrig stod for programmets største overraskelse da hun avslutningsvis la fra seg kortene, så inn i skjermen og snakket direkte til de rundt 800 tilskuerne.

– Jeg har en historikk som gjør at jeg ikke tar tillit for gitt, og jeg får ikke alltid en sjanse. Jeg har vært veldig nervøs i dag, men det har også vært utrolig gøy. I dag har dere sett tre videoer av folk som fikk en ny sjanse. Den fjerde og siste videoen, den er min. Tusen takk for meg, sa hun før deltakerne fikk se filmen om hvordan hun som tidligere rusavhengig ble markedsfører for Medarbeiderne.

Erna Solberg

Åpningstale: – Brobygging i arbeidslivet er noe av det mest lønnsomme vi kan gjøre for samfunnet, sa statsminister Erna Solberg da hun åpnet årets Sosent-konferanse.
Foto: Oda Hveem.

Løp for arbeidsinkludering

CEO i Ferd, Morten Borge, avsluttet konferansen med å fortelle om veien videre.

– Innsiktsarbeidet som vi gjorde blant Ferds porteføljebedrifter viste blant annet at mange bedrifter fortsatt ser på inkludering som noe annet enn rekruttering. Alle bedriftene våre gav imidlertid tilbakemelding på at de hadde veldig lyst til å lære mer og bli bedre på inkludering, sa han.

Derfor arrangerer Ferd et løp for å bli bedre på arbeidsinkludering, og inviterer alle porteføljebedriftene til videre diskusjon rundt temaet.

– Det disse timene i dag har vist meg er at det er viktig for samfunnet å få flere i jobb. Ikke bare økonomisk, men også menneskelig.

En læring han tar med seg fra dagen, er at holdninger og kultur er avgjørende og at ledere og mellomledere må tørre å tenke nytt. Dette gjelder også for Ferd.

– Vi erkjenner at vi ikke er best, men vi har lyst til å bli bedre.