Thomas Körmendi

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt.

Foto: Elopak.

Mens året som ble så preget av koronapandemien går mot slutten, viser smittetallene igjen en skremmende utvikling mange steder i verden. Midt i smittebølge to kan imidlertid Elopak fortsatt vise til god statistikk for sine 2 800 medarbeidere, til tross for at de arbeider i 42 land.

– Vi har hatt noen få smittetilfeller, de fleste i Danmark, Nederland og Ukraina. Men ingen av våre er blitt alvorlig syke, og produksjonen går som normalt, slik at kundene får sine leveranser når de skal. Men – vi er fullt klar over at også vi en dag kan rammes for alvor. Derfor er vi på tå hev og gjør stadig vårt ytterste for å opprettholde kontrollen gjennom nitidig smittevern. Og i tråd med føre var-prinsippet har vi planene klar for en rekke ulike scenarioer, forteller Thomas Körmendi, CEO for Elopak.

Selv tilbringer selskapets danskfødte konsernsjef det meste av tiden på hjemmekontor i Stockholm, men han har også hatt noen karantenedager i Norge på grunn av uunngåelige reiser til hovedkontoret i Oslo.

Samfunnsoppgave

I en rekke land og regioner har Elopak en stor andel av markedet for emballasje til basisnæringsmidler som melk og juice. Det er produkter som er minst like viktige og nødvendige i tider som disse, og om Elopak ikke hadde klart å opprettholde produksjon og leveranser kunne det fått alvorlige konsekvenser for forbrukerne. Og ikke minst, det ville ført til en krise for meieriene og drikkevareprodusentene som er Elopaks kunder. Melk og råstoff for juice strømmer jo på uansett, pandemi eller ikke pandemi.

– Som leverandør av den nødvendige emballasjen løser vi en samfunnsoppgave, samtidig som vi har et ansvar overfor kundene. Så når vi klarer å holde hjulene i gang i denne vanskelige perioden, opplever både medarbeiderne våre og jeg selv at arbeidet blir ekstra meningsfylt, sier Körmendi.

Streng praksis

Elopak følger selvsagt alle nasjonale regler og anbefalinger i hvert enkelt land der selskapet er aktivt. Men mange steder praktiserer konsernet strengere smitteregimer på eget initiativ.

– Som produsent av næringsmiddel­emballasje er vi jo vel vant med hygienekrav, men vi har innført mange nye etter at pandemien brøt løs. Adgangen til alle våre fasiliteter er sterkt begrenset, vi slipper ingen eksterne inn på produksjonsanlegg uten at det er strengt nødvendig. Og temperaturen blir målt automatisk på alle besøkende til både kontorer og produksjonslokaler.  Det kan gi en indikasjon på at noen er i ferd med å bli syke. Dermed begrenses og reduseres risikoen, selv om den ikke lar seg fjerne helt, sier Körmendi.

Erfaringutveksling

Elopak har også et eget Covid 19 Respons Team der alle enheter i konsernet er representert. Medlemmene møtes hver eller annenhver dag for oppdateringer om hva som skjer, til diskusjon av retningslinjer og ideer, og til utveksling av erfaringer.

– Og møtene skjer selvsagt via nett, i likhet med nesten all annen intern møteaktivitet. Reiser unngår vi så langt det er mulig, selv om for eksempel serviceteknikere er nødt til å dra dit jobben skal gjøres, og i noen grad er det også ellers nødvendig å besøke kundene. Når medarbeidere først er på reise må de imidlertid følge Elopaks reiseregler i tillegg til nasjonale bestemmelser, sier han.

Jeg er imponert over hvordan alle nivåer i organisasjonen håndterer situasjonen, sier Thomas Körmendi, Elopak

Imponert over innsatsen

Thomas Körmendi er klar over at alle, ham selv inkludert, er grundig lei av alle restriksjonene. Han opplever likevel en høy grad av forståelse og aksept blant medarbeiderne for at de må følge regler og påbud – selv om både hjemmekontor, reiseregler og andre smitteverntiltak kan være en betydelig påkjenning i hverdagen.

– Jeg er imponert over hvordan alle nivåer i organisasjonen håndterer situasjonen. Her er det mennesker som er opptatt av å løse problemene og ikke av å lage nye, mennesker som møter både usikkerhet, utfordringer og irritasjonsmomenter konstruktivt og med et minimum av klaging. Jeg ser faktisk en enda større vilje til å stå på enn vanlig, sier Körmendi – og legger til at det nesten kan virke som om medarbeiderne har latt seg inspirere av Barack Obamas gamle slagord «Yes We Can!».

Rekordresultat i 2020

Men om det er krevende tider for både ansatte og ledelse, går den økonomiske siden av virksomheten bra.

– 2019 var vårt beste år gjennom tidene både når det gjelder omsetning og resultat. Og 2020 blir bedre, forteller konsernsjefen.

Usikkerhet med påfølgende hamstring hos både kunder og forbrukere i en tidlig fase av pandemien ga riktignok en kraftig omsetningsøkning, men siden har etterspørselen jevnet seg ut. I 2020 har noen produkter hatt økning, andre nedgang; samlet gir dette Elopak en moderat omsetningsvekst, omtrent som budsjettert før koronaen kom inn i bildet.

– Den betydelige resultatforbedringen er med andre ord i liten grad volumdrevet. Implementering av en ny og mer rasjonell prisstruktur og reduserte reisekostnader har bidradd positivt til bunnlinjen, men hovedårsaken til rekordresultatet er at det langsiktige arbeidet med operasjonelle forbedringer for bedre effektivitet og lavere kostnader har kunnet fortsette som planlagt, også i dette unntaksåret. Det er enda et vitnesbyrd om innsatsviljen i organisasjonen, sier Körmendi.

Thomas Körmendi

Få syke: – Når vi klarer å holde hjulene i gang i denne vanskelige perioden, opplever både medarbeiderne våre og jeg selv at arbeidet blir ekstra meningsfylt, sier Thomas Körmendi.
Foto: Elopak.

Ansikt til ansikt

Men om Elopak har spart penger på reisebudsjettet i år, regner ikke konsernsjefen med like store besparelser på posten videre fremover.

– Vi er selvsagt blitt enda mer vant til nettbaserte møter – men dette er noe vi praktiserte i stor utstrekning også før koronaens tid, da først og fremst som et bidrag til å gjøre Elopak til et klimanøytralt selskap. Når vi er tilbake i mer normale tider, mener jeg at vi må gjenoppta mye av praksisen med å møte gamle og nye kunder ansikt til ansikt. Det er nødvendig for å etablere og opprettholde de personlige relasjonene og engasjementet som trengs for å utvikle nye ideer og prosjekter, sier Thomas Körmendi.

– Og selv om vi i fremtiden kanskje kan klare oss med noe færre interne møter, så anser jeg synlige sjefer og menneskelig kontakt som absolutt nødvendig i et internasjonalt selskap som Elopak, legger han til.