Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt.

Foto: Skjermdump fra YouTube.

I oktober i år ble åtte nye navn tilføyet på den eksklusive listen, som dermed nå rommer 31 entreprenører fra en rekke land, de fleste europeiske, men fra i fjor også fra andre deler av verden.

Det var Johan H. Andresen, Ferds hovedeier og styreleder, som tok initiativet til Ferd’s List i samarbeid med JA Europe, paraplyorganisasjonen for aktører som arbeider med å fremme unge entreprenører i skoleverk og universiteter i europeiske land. Selv er han mangeårig støttespiller for både den norske JA-avdelingen Ungt Entreprenørskap og for JA Europe. Han har også engasjert seg aktivt i arbeidet med listen – blant annet gjennom juryarbeid, i forbindelse med de årlige feiringene av nye navn på listen, dessuten gjennom en avtale som innebærer at Ferd står for finansieringen av Ferd’s List frem til 2022.

Nettbasert feiring

I tidligere år er de nye navnene på listen blitt feiret på behørig vis med mottakelser, taler og seminarer i Norway House i Brussel, bortsett fra i 2019, da begivenheten fant sted på Wirtschaftsuniversität Wien i Østerrikes hovedstad i forbindelse med at kåringen dette året også markerte hundreårsjubileet for den globale organisasjonen JA World.

Men i koronaens år måtte feiringen bli nettbasert – og da i form av tre webinarer, hvert med et utvalg av årets nye listenavn som deltakere, og i tillegg én vinner fra tidligere år. Johan H. Andresen stilte som moderator, i de to første webinarene sammen med Salvatore Nigro, CEO for JA Europe, mens Jānis Krievāns, CEO for JA Latvia supplerte Andresen i det tredje webinaret.

Resultatet ble tre samtaler der unge, men solid meritterte gründere delte interessante erfaringer, observasjoner og synspunkter.

Enhjørninger

Temaet for første webinar, avholdt 21. oktober, var hvordan Europa kan få flere «tech unicorns», altså suksessfulle privateide teknologibaserte oppstartsbedrifter som har oppnådd en verdi på én milliard dollar eller mer. Enhjørninger er jo noe man ikke støter på så ofte, heller ikke i forretningslivet, selv om det etter hvert er adskillige av dem i USA og Kina. Wikipedias oversikt over «Unicorns» viser imidlertid at Europa henger langt etter.

Webinardeltakerne fremhevet at fokus på entreprenørskap i skolen allerede før universitets- og høyskolenivå er viktig for å få frem et høyt antall som senere blir gründere, og også for å få et mangfold blant dem, noe som øker sannsynligheten for at enkelte av bedriftene vokser seg sterke, kanskje med enhjørningspotensial. Betydningen av miljøer med aktører og institusjoner som kan inspirere og støtte nyskapte bedrifter og formidle erfaringer ble trukket frem, samtidig som det var full enighet om et integrert europeisk marked som vesentlig for at også vår verdensdel skal kunne få den innovasjonsbaserte veksten vi vil være avhengig av.

Entreprenørenes rolle

Neste webinar, 5. november, var viet spørsmål om hvordan men fremmer entreprenørskap og gjenreising av økonomien etter kriser. Også i dette webinaret ble verdien av tidlig erfaring med entreprenørskap fremhevet som vesentlig for å skape nødvendig fornyelse, og verdien av arbeidet i JA-bevegelsen både nasjonalt og internasjonalt ble sterkt understreket og konkretisert. Deltakerne i webinaret la også vekt på hvordan økonomiske og samfunnsmessige kriser utløser et forsterket behov for nytenkning, og dermed åpner store muligheter for innovative entreprenører. Erfaringer fra finanskrisen i 2008 ble brukt som eksempler, samtidig som potensialet som utløses av den pågående koronakrisen ble trukket frem. Deltakerne diskuterte også hvordan nye muligheter for digitalt fjernarbeid gir en fleksibilitet i arbeidslivet og en eksplosjon i antall digitale nomader, noe som ikke minst kan komme kvinner til gode.

Teknologi avgjørende

Tredje og siste webinar ble avholdt 12. november. Her var teknologiens kritiske rolle for entreprenørskap og lokal økonomisk utvikling hovedtema. Fra deltakerne ble det understreket hvordan entreprenører nesten alltid først satser lokalt, selv om ambisjoner og drømmer er internasjonale – og at digital teknologi så blir en avgjørende faktor i å gjøre slike drømmer til virkelighet. De kunne også fortelle om hvordan erfaringer fra JA og tett knytning til nettverket av entreprenører med tilsvarende bakgrunn har vært av uvurderlig verdi. Betydningen av å bringe inn et menneskelig perspektiv i en virkelighet der teknologien skaper større avstand mellom bedrift og kunder ble diskutert, det samme ble behovet for å styrke fokuset på digital transformasjon i utdannelsesprogrammene for unge entreprenører.

Johan H. Andresen oppsummerte webinarene ved å uttrykke ønske om at temaet entreprenørskap må få en fast plass på pensum i lærerutdannelsen. Slik vil lærerne kunne få en forståelse av verktøy og muligheter i entreprenørskapsopplæring: – Dette vil gjøre en forskjell for unge mennesker som ennå ikke har funnet sin vei, men som kan få forsterket motivasjon og få øynene opp for eget potensial gjennom trening i entreprenørskap, avsluttet han.

Les mer om:

Ferd’s List

 • Ferd’s List of Inspiring Entrepreneurs and Leaders synliggjør og hyller tidligere ungdomsentreprenører som senere har utmerket seg som gründere, som sosiale entreprenører, eller som har gjort en betydelig innsats innenfor næringsliv, i politikk, embetsverk og andre samfunnsområder.
 • Startet i 2017 på initiativ av Johan H. Andresen, realisert i samarbeid med JA Europe
 • JA Europes nasjonale medlemsorganisasjoner nominerer kandidater. Et utvalg av disse hedres så hvert år med en plass på listen.

Utvalgskriterier

 • Har vært aktiv i ungdoms- eller studentbedrift.
 • Har markert seg sterkt som entreprenør eller leder i en alder mellom 25 og 45 år.
 • Har vist seg innovativ og i stand til å skape endring.
 • Leder en virksomhet eller organisasjon i vekst.
 • Har bidradd til verdiskaping.
 • Er drevet av et ønske om suksess, men samtidig av vilje til å gi tilbake til samfunnet.
 • Er en god rollemodell som leder, tillitvekkende, med sterkt engasjement og høy integritet.
 • Er en god kommunikator og lytter, positiv og visjonær. En lagspiller som verdsetter teamet.
Webinar 1

Webinar 1: Avholdt 21. oktober, temaet var hvordan Europa kan få flere «tech unicorns».
Skjermfoto fra YouTube.

Webinar 2

Webinar 2: Dato 5. november. Samtalen var viet spørsmål om hvordan men fremmer entreprenørskap og gjenreising av økonomien etter kriser.
Skjermfoto fra YouTube.

Webinar 3

Webinar 3: Avholdt 12. november. Her var teknologiens kritiske rolle for entreprenørskap og lokal økonomisk utvikling hovedtema.
Skjermfoto fra YouTube.