Konsernsjef i Ferd, Morten Borge, og direktør i Ferd Sosiale Entreprenører, Katinka Greve Leiner

Forfatter: Ferd, ved Anniken Grundt.

Foto: Oda Hveem.

Konferansen, som grunnet covid-19 strømmes digitalt, åpnes av statsminister Erna Solberg i Ferds nye lokaler i Vika i Oslo. Konsernsjef Morten Borge forteller at selv om konferansen er åpen for alle, inviteres særlig næringslivsledere til å delta.

– Vi vet at arbeidsinkludering er et område som må være ledelsesforankret. Her må vi lære oss å tenke annerledes rundt rekruttering og senke terskelen for å jobbe aktivt med arbeidsinkludering. Vi som ledere må sette dette på agendaen for at de som rekrutterer skal kunne endre praksis, sier han.

Bærekraft har blitt en stadig viktigere del av Ferds eieragenda, og arbeidsinkludering er et eksempel på god sosial bærekraft.

Les mer og meld deg på konferansen her.

Alle selskaper kan bidra

Forhistorien til konferansen startet allerede i 2018, da statsminister Erna Solberg inviterte en rekke næringslivsaktører til et møte om arbeidsinkludering, deriblant Ferd. Regjeringen lanserte den nasjonale inkluderingsdugnaden for å lære mer om næringslivets erfaringer med å rekruttere fra utenforskap. I tillegg ble det undersøkt hvilke behov og eventuelle barrierer næringslivet opplever i samarbeid med NAV og tiltaksarrangører.

Ferd var allerede på det tidspunktet godt kjent med temaet gjennom Ferd Sosiale Entreprenører.

– Mange av de sosiale entreprenørene i porteføljen vår jobber enten med å rekruttere mennesker med hull i CV-en, eller har løsninger som på en eller annen måte motvirker utenforskap, sier Katinka Greve Leiner, direktør i Ferd Sosiale Entreprenører.

Møtet med regjeringen ble likevel en viktig vekker.

– Å bli invitert inn i dugnaden ble en påminnelse om at samfunnsoppdraget om å få flere i jobb gjelder for alle, både små og store selskap. Det ble starten på en prosess hos oss der vi har sett nærmere på hvordan vi kan bidra mer aktivt enn vi har gjort tidligere, også utover satsingen vår på sosiale entreprenører, sier Borge.

Gir tips for bedre rekruttering

Med temaer som «Ikke senk lista» og «Lede med henda på rattet», vil konferansen blant annet se på viktigheten av å ha tydelige for­ventninger til de som ansettes. Lederne vil også få innspill til hvordan de lykkes med opplæring og oppfølging. Ferd har over 10 000 ansatte i konsernet og er derfor i en unik posisjon til å sette arbeidsinkludering på dagsorden.

– Vi satt i gang en intern kartlegging av hvilke erfaringer datterselskaper har gjort seg på området. Da oppdaget vi raskt at flere av selskapene i konsernet hadde behov som kunne matches med kompetanse og kunnskap hos de sosiale entreprenørene, forteller Leiner

Videre legger hun vekt på at Ferd-selskapene imidlertid har ulike forutsetninger for å kunne bidra i dugnaden. Både beliggenhet, type selskap og oppgaver vil spille inn på muligheten til å ansette folk med hull i CV-en, men hun mener likevel at alle kan gjøre noe.

Ferd ønsker å legge bedre til rette for læring og erfaringsutveksling på tvers av konsernet. I første omgang var tanken å arrangere en intern konferanse, men siden flere selskaper kan være en del av dugnaden, valgte de å åpne opp og invitere bredt.

– Vi har valgt å avgrense temaet for konferansen til å gjelde den delen av målgruppen som er mest aktuell for deltakerne å rekruttere. Dette betyr at vi i første omgang vil diskutere rekruttering av de som av forskjellige grunner står utenfor arbeidslivet, men som har relevant kompetanse og lyst på full jobb, sier Leiner.

Konsernsjef i Ferd, Morten Borge, og direktør i Ferd Sosiale Entreprenører, Katinka Greve Leiner

Samfunnsoppdrag: Konsernsjef i Ferd, Morten Borge, og direktør i Ferd Sosiale Entreprenører, Katinka Greve Leiner, vil senke terskelen for å ansette folk som har falt på utsiden av arbeidslivet. Foto: Oda Hveem

Mangfold er lønnsomt

Arbeidsinkludering settes ikke på agendaen kun på ideelt grunnlag. Ifølge Borge viser forskning at mangfoldig rekruttering styrker bunnlinjen. Arbeidet med de sosiale entreprenørene har vist at mange som kommer fra utenforskap ofte kjenner en sterk motivasjon og lojalitet til de som gir dem en mulighet.

– Dette er vinn-vinn for alle parter. Ved å bre ut rekrutteringen og øke mangfoldet, får selskapene mer dedikerte medarbeidere. Det lønner seg, sier Borge.

Behovet for å få flere i arbeid har blitt mer aktuelt på grunn av covid-19. Permitteringer og oppsigelser gir særlig unge enda større utfordringer med å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Borge mener dette bør være en «call to action» for flere.

– Jeg tror også det kan komme noe positivt ut av den situasjonen vi er i nå. Kanskje det at flere opplever arbeidsledighet og å få hull i CV-en gjør det mer allment og akseptert. Alle bør bidra i dugnaden og tenke nytt når vi ansetter, sier Borge.

Ved å bredde ut rekrutteringen får selskapene økt mangfold og dedikerte medarbeidere, sier Morten Borge, konsernsjef i Ferd.

Tilbud til de som rekrutterer

Ferd Sosiale Entreprenører arrangerer både konferansen og oppfølgingen. For å gi deltakerne og deres selskap ekstra praktisk nytteverdi vil Ferd følge opp årets kompakte og delvis digitale konferanse med en digital samling for ansatte som til daglig jobber med rekruttering.

– Ansatte i datterselskapene sa klart i sine innspill at de ønsket seg praktisk og faglig oppfølging med utveksling av kunnskap, verktøy og erfaringer på tvers, sier Leiner.

De selskapene som ønsker å jobbe mer i dybden vil derfor som et tredje steg få tilbud om en skreddersydd workshop. Der kan de få hjelp til å kartlegge dagens praksis, hva de kan utforske av endringer og få veiledning på utfordringer de opplever når det gjelder rekruttering.

Innsiktsarbeidet i Ferd viste blant annet at mange selskaper ser arbeidsinkludering som adskilt fra ordinær rekruttering. Her kan det være mye å hente fra de sosiale entreprenørene som ser dette i sammenheng og har en annen bevissthet rundt rekruttering.

– Vi vil gi deltakerne mulighet til å bli koblet med våre små selskap som har lang erfaring med å jobbe med arbeidsinkludering, sier Leiner. – De vil være gode sparringspartnere for selskaper som ønsker å rekruttere flere med hull i CV-en, men som mangler praktisk erfaring.

Les mer og meld deg på konferansen her.