Fire gutter sitter rundt et bord og jobber med FROG-kurset

Forfatter: Ferd, ved Anniken Grundt.

Foto: Ingeborg Lykseth.

– Dette viser at det er en god investering å støtte sosiale entreprenørers løsninger for inkludering, sier Ferd-eier Johan H. Andresen. At et av selskapene de støtter nå vekker interesse utover landets grenser betyr mye.

– Prosjektet gjør meg spesielt stolt av tre grunner: For det første viser det at løsningene til våre sosiale entreprenører har internasjonalt potensial. For det andre har vi klart å koble to av Ferds sosiale entreprenører som sammen skaper samfunnsverdi. Og sist, men ikke minst, er dette prosjektet finansiert av Island, Liechtenstein og Norge, gjennom EØS og Norway Grants’ Fund for Youth Employment, sier Andresen. Han tror at FROG-programmet kan spille en viktig rolle for unge europeere i utenforskap.

Lærer å lykkes

Da organisasjonen JA Europa lette etter gode utviklingsprogrammer for unge, koblet Andresen dem med den sosiale entreprenøren lyk-z & døtre. Junior Achievement Europa (JA) er en ideell organisasjon som jobber for å gi unge erfaringsbasert læring innen entreprenørskap. Det norskutviklede FROG-programmet lærer unge selvledelse og entreprenørskap – og gir dem verktøy til å lykkes.

– Vi kom raskt i gang med et samarbeid med Junior Achievement om kurset FROG Leadership and Entrepreneurship. Ti trenere fra Bulgaria, Romania, Spania og Italia kom til Norge allerede i september 2019 for å lære seg våre metoder, som de skulle bruke i workshops for 1600 NEETs, forteller Ingeborg Lykseth i lyk-z & døtre.

Fire gutter sitter rundt et bord og jobber med FROG-kurset

Livsmestring: FROG-kurset hjelper unge å komme raskere tilbake til skole og jobb. Foto: Ingeborg Lykseth

Visuelle virkemidler

Begrepet NEETs står for «not employed, education or training» og brukes for å beskrive situasjonen mange unge i aldersgruppen 15–29 år befinner seg i.

De fire landene som deltok på det norske FROG-kurset har siden kjørt flere programmer på hjemmebane med stor suksess. De positive erfaringene førte til at en gruppe unge døve i Bulgaria tok kontakt for å teste om de kunne tilby programmet til andre hørselshemmede ungdommer.

– FROG er velegnet for døve fordi vi bruker mange visuelle virkemidler som bilder, bevegelse og fysiske produksjoner. Sammen rigget vi en pilot med åtte døve deltakere, sier Lykseth.

Blir et fast tilbud

Lyk-z’ modell er to tredjedeler selvledelse og mestring, og en tredjedel entreprenørskap.

Vanligvis går kurset over syv uker, men piloten i Bulgaria testet et kortere program som gikk over tre dager. Eksperimentet ble svært vellykket og nå ønsker foreningen for unge døve i Bulgaria å tilby programmet til alle sine medlemmer.

– Det er fantastisk gøy å kunne reise med FROG-programmet og se at det også gir god effekt for unge i andre kulturer. Dette er virkelig en gruppe som opplever utenforskap og kurset kan ha stor innvirkning på den enkeltes liv, sier Lykseth.