Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt.

Portrett av Jannike Myklestad

Foto: Herman Dreyer

JANNIKE MYKLESTAD (33) er ny Financial Controller hos Ferd. Hun kommer fra stilling som autorisert regnskapsfører hos Econparter, hvor hun arbeidet i syv og et halvt år som regnskapskonsulent innenfor ulike bransjer. Jannike er utdannet siviløkonom med en BSc i Business Administration fra BI i Bergen (2010) og MSc i Finance and Accounting fra Copenhagen Business School (2012). I løpet av studieårene tilbragte hun et halvt år på University of California, Berkeley. Hun er bosatt på Holmen i Oslo med samboer og to gutter på ett og tre år. Med samboer fra Åre blir det fort lange dager ute i skibakken, og turer i skog og mark resten av året. Tidligere har hun drevet aktivt med sprangridning.

Portrett av Mari Killingmo

Foto: Herman Dreyer

MARI HUUHKA KILLINGMO (40) er begynt som senior forretnings­utvikler i Ferd Sosiale Entreprenører. Hun har bakgrunn fra både investeringsvirksomhet og det offentlige, og kommer fra Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet. Der fulgte hun de siste fem årene en rekke av statens forretningsmessige investeringer, og arbeidet i tillegg med bredere utviklingsprosjekter, især knyttet til Stortingsmeldingen om statlig eierskap. Før dette har hun ti års erfaring fra aktive investeringer i CapMan Buyout. Mari er utdannet ved Helsinki School of Economics (2004), og hadde også et halvt år i Köln som del av CEMS Master-programmet. Hun er gift og har to gutter på seks og åtte år. På fritiden liker hun å være med familie og venner, gjerne i friluft, leser mye og trener når tiden strekker til.