Bilde av Dronning Mauds gate 10 i Oslo

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt.

Bildetekst: Fra 29. juni er Ferd på plass i nytt hovedkontor sentralt beliggende Dronning Mauds gate 10 i Oslo, den venstre av de to like bygningene på bildet. Illustrasjon: 3DEstate

Ferd hadde som mål at konsernets nye hovedkontor skulle være mest mulig tilgjengelig for samarbeidspartnere, venner og forbindelser. Etter et år med jakt på en best mulig løsning falt valget på en langsiktig leieavtale for toppetasjene i Dronning Mauds gate 10. Det vil si at selskapet etter 19 år på Lysaker i Bærum flytter til en av Oslos mest sentralt beliggende eiendommer, nær viktige knutepunkter for lokaltrafikk, med kort vei til mange partnere, viktige miljøer og samfunnsinstitusjoner, inkludert finans- og næringslivsmiljøene på Aker Brygge.

Dronning Mauds gate 10 er oppført i 1968, men har nylig vært igjennom en totalrehabilitering der det tidstypiske formspråket er bevart. Både materialbruk og utforming er ivaretatt for å sikre bygningens særpreg, samtidig som bygningen funksjonelt sett fremstår som oppdatert og topp moderne, blant annet med miljøsertifisering.

Resepsjon og de fleste kontorene ligger i tiende etasje, mens den tilbaketrukne toppetasjen over blant annet rommer Ferds nye storstue, tenkt som et felles møtested for familien, ansatte i Ferd og porteføljeselskapene – og et sted der det kan arrangeres konferanser, åpen dag for sosiale entreprenører, og andre aktuelle møter og samlinger.

Kart over Dronning Mauds gate 10 i Oslo

Ny besøksadresse: Dronning Mauds gate 10, Oslo, 10. etg.