Gruppebilde tatt på Ferds List

STEMNING P. TOPP: Ferd’s List-feiringen inngikk i «Shape», årets JA Alumni Europe-konferanse. Bakre rekke fra venstre, Cornel Amariei (Romania), Charly Young (Storbritannia), Brynhild Vinskei (Norge), Boris Kolev (Bulgaria), Johan H. Andresen, Danelius Stasiulis (Latvia), Todor Gigilev (Bulgaria), Jonas Alexanderssson (Danmark). Nedre rekke fra venstre (årets nye entreprenører på Ferd’s List med sine trofeer), Azad Ali (Sverige), Mari Larsen Sæther (Norge), João Villas Boas (Portugal), Salvataor Nigro (CEO, JA Europe), Gianluca Marinelli (Luxembourg). Roberto Metsola (Malta) og Peter Pasek (Slovakia) var ikke til stede da bildet be tatt.

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt
Foto: Marc Portanier, JA Alumni Europe

Hvert år siden 2017 er Ferd’s List forlenget med nye navn som fortjener å hedres som inspirasjon for andre. Med årets tilvekst rommer den eksklusive listen 44 navn – alle tidligere ungdomsentreprenører som har markert seg ved å skape jobbmuligheter, ved å bidra til å løse samfunnsmessige eller sosiale problemer, eller ved å gi noe tilbake til samfunnet på andre måter.

Ferd’s List har som formål å inspirere unge entreprenører og deres støttespillere gjennom å synliggjøre verdien av tidlig erfaring med entreprenørskap, og ble til som et langsiktig initiativ fra Ferds styreleder og hovedeier Johan H. Andresen. Han er fortsatt drivkraften bak prosjektet og sterkt personlig involvert, han står selv for prisoverrekkelsen og en rekke andre oppgaver, mens Ferd bidrar med finansieringen, JA Europe, paraplyorganisasjonen for aktører som arbeider med å fremme unge entreprenører i skoleverk og universiteter i europeiske land, er en sentral støttespiller, med ansvar for det praktiske arrangementet og nominasjonen av aktuelle kandidater hvert år.

Samling i Strasbourg

Feiringen av årets nye navn og overrekkelsen av de tilhørende trofeene – laget av skøytelegenden Sten Stensen i gammel norsk eik – fant sted 25. august i Strasbourg i Frankrike, og ble arrangert som et ledd i JA Europes alumnikonferanse for 2022.

I tillegg til årets navn var også flere fra tidligere år invitert, dette for å bidra til at flere på listen blir godt kjent med hverandre. Og ellers bidro mer enn 200 alumni og representanter for JA Europe til å kaste glans over i feiringen.

Blant talerne var, foruten Andresen og Salvatore Nigro, CEO for JA Europe, fire av årets utvalgte, som delte personlige erfaringer og synspunkter på verdien av ungdomsentreprenørskap for videre karrière.

«Bro til profesjonell verden»

Et av årets nye navn på listen var Roberta Metsola, maltesisk jurist og politiker og fra 2022 president i Europaparlamentet, som i en hilsen takket for æren ved en plass på listen sammen med så inspirerende mennesker. Hun understreket at innsatsen fra de nasjonale Junior Achievement-organisasjonene innenfor JA Europa bygger en bro mellom ungdom og den profesjonelle verden, en bro som er av avgjørende verdi:

– Ved å gi unge mennesker muligheten til å fordype seg i entreprenørskap og muligheter i arbeidslivet, både inspirerer og forbereder dere neste generasjon europeere på å lykkes i den globale økonomien, uttalte hun. Og la til at hun som alumna fra Junior Achievement Young Enterprise Malta kan bekrefte dette av egen erfaring.

Paneldebatt og mingling

Årets feiring ga som vanlig god anledning til mingling, knytting av kontakter, og til sosialt samvær rundt mat og drikke. Arrangementet rommet også to paneldebatter med årets og fjorårets nye navn som deltakere og Andresen som moderator. Den første dreide seg om veien fra ungdomsentreprenør til det deltakerne arbeidet med i dag, den andre om hvordan de så for seg veien videre fremover.

– Intensjonen min var å få dem til å si det de ikke hadde sagt i andre situasjoner, og som kunne være nytt og inspirerende for de mange tilhørerne, sier Johan H. Andresen.

Kriterier, Ferd’s list

  • Har vært aktiv i ungdoms- eller studentbedrift
  • Har markert seg sterkt som entreprenør eller leder i en alder mellom 25 og 45 år
  • Har vist seg innovativ og i stand til å skape endring
  • Leder en virksomhet eller organisasjon i vekst
  • Har bidradd til verdiskaping
  • Er drevet av et ønske om suksess, men samtidig av vilje til å gi tilbake til samfunnet
  • Er en god rollemodell som leder, tillitvekkende, med sterkt engasjement og høy integritet
  • Er en god kommunikator og lytter, positiv og visjonær. En lagspiller som verdsetter teamet
  • Hjemmeside ferdslist.org