En illustrasjon av Hornsea Offshore.

NØKKELFUNKSJON: Omformerplattformene Aibel skal levere er en forutsetning for lønnsom produksjon av havvind langt fra land. Illustrasjon: Aibel

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt
Illustrasjon: Aibel

– Dette er en stor kontrakt og en viktig annerkjennelse for Aibel. Danske Ørsted er verdensledende innenfor havvind. Når selskapet nå har valgt Aibel som kontraktspartner, er dette en ny bekreftelse på at det norske offshoreservice-selskapet er kommet langt i å omstille seg til det grønne skiftet, og har løsninger som foretrekkes av de største og mest sentrale aktørene innenfor havvind. Slik kommenterer Investment Professional og Co-head i Ferd Capital Kristian Eikre avtalen som ble offentliggjort midt i juli – og viser til at både Equinor og den nederlandsk-tyske energigiganten TenneT tidligere har valgt Aibel for store og krevende oppdrag. Eikre er styremedlem i Aibel, og har, sammen med kollega Hans Jakob Humlevik, ansvaret for den løpende oppfølgningen av Ferds eierskap i selskapet.

«Meget stor kontrakt»

Avtalen mellom Aibel og Ørsted omfatter to omformerplattformer for Hornsea 3-prosjektet i britisk sektor av Nordsjøen. Kontraktssummen er ikke offentliggjort, men hver av plattformene utgjør «en meget stor kontrakt» ifølge Aibel, som pleier å bruke denne formuleringen på avtaler med en verdi av 2,5 milliarder kroner eller mer.

Med tildelingen av Hornsea 3-kontrakten tar Aibel enda et langt skritt i omstillingen mot fornybar energi og lavkarbonløsninger – Kristian Eikre, Ferd Capital

– Det dreier seg om en såkalt EPCI-kontrakt – for Engineering, Procurement, Construction og Installation; eller kort sagt det aller meste av prosessen fra konstruksjon til ferdigstillelse. Dette er et svært omfattende oppdrag og er nok et bevis på den tilliten Aibel blir gitt fra kundene sine, sier Eikre.

Uttelling for tidlig satsning

Aibel og Ferd var enige om å satse innenfor havvind allerede for mer enn ti år siden. Da ble også de første konkrete investeringene og ansettelsene innenfor dette forretningsområdet gjort.

– Vi våget å investere tidlig, og det får vi uttelling for nå. Med tildelingen av Hornsea 3-kontrakten tar Aibel enda et langt skritt i omstillingen mot fornybar energi og lavkarbonløsninger, og rundt seksti prosent av ordrereserven er nå knyttet til havvind og elektrifisering av energiinfrastruktur, sier han.

Stolt og beæret

Nyheten om den nye avtalen ble rimeligvis mottatt med stor glede hos Aibel.

– Vi er stolte og beæret over å inngå et nytt samarbeid med Ørsted – et forhold som har utviklet seg over de siste 36 månedene.

Med denne tildelingen befester vi nok en gang vår posisjon som en ledende leverandør av HVDC-løsninger i det europeiske havvindsegmentet, utalte Aibels konsernsjef Mads Andersen da tildelingen ble offentliggjort. Patrick Harnett, leder for Ørsteds britiske virksomhet, la på sin side vekt på at Hornsea-prosjektene er et betydelig skritt i retning av at Ørsteds visjon om en verden som går utelukkende på grønn energi blir virkelighet for Storbritannias del.

Portrettbilde av Mads Andersen.

STOLT OG BEÆRET: – Med denne tildelingen befester vi nok en gang vår posisjon som en ledende leverandør av HVDC-løsninger i det europeiske havvindsegmentet, sier Aibels konsernsjef Mads Andersen. Foto: Øyvind Sætre

Harnett understreket at feltet vil gi bærekraftig energi tilsvarende forbruket hos mer enn tre millioner britiske husstander, og han mener at samarbeidet mellom Ørsted og Aibel viser at havvind vil utgjøre en viktig del av verdens reise mot bærekraftige løsninger.

Nøkkelfunksjon for havvind

De to plattformene, kalt Hornsea 3 Link 1 og 2, er såkalte HVDC-plattformer, eller omformerplattformer. De vil ha en nøkkelfunksjon i havvindparken, som skal bygges ut med inntil 231 vindturbiner – som produserer vekselstrøm som ledes til omformerplattformene. Der blir strømmen konvertert til høyspent likestrøm (derav HVDC for High Voltage Direct Current), som gir betydelig lavere overføringstap i lange undersjøiske kabler. Omformere er derfor en forutsetning for lønnsom produksjon av havvind langt fra land. Inne ved kysten konverteres så likestrømmen tilbake til vekselstrøm for det britiske høyspentnettet.

Dette er en type plattformer der Aibel har en sterk markedsposisjon. Plattformen til DolWin beta var et pionerprosjekt, og har vært i drift i tysk sektor av Nordsjøen siden 2015. I dag har Aibel fire plattformer under bygging – en til DolWin 5 utenfor kysten av Tyskland, og som snart er leveringsklar, og tre som bygges på oppdrag fra Equinor, SSE og Eni for Dogger Bank Offshore Wind Farm i den britiske delen av Nordsjøen. Den første av disse er kommet så langt at den er under ferdigstillelse på Aibels verft i Haugesund.

Bilde av et blått hav og en blå klar himmel, med 17 hvite vindmøller i horisonten.

HAVVIND: Hornsea 3 får inntil 231 vindturbiner – de på bildet er fra Hornsea 1. Foto: Wikimedia Commons

Aibel, ABB og Hitachi

Konseptet og teknologien for HVDC-plattformene er utarbeidet i et tett og langvarig samarbeid mellom Aibel og det globale elektrokonsernet ABB – men i 2020 ble blant annet denne delen av ABBs virksomhet skilt ut i et joint venture med Hitachi under navnet Hitachi Energy. Samarbeidet med Aibel fortsetter imidlertid som før, og de to plattformene for Hornsea vil følge samme konsept som har gjort Aibel til en ledende leverandører av omformerplattformer for den europeiske havvindindustrien.

Hornsea 3-prosjektet skal ledes fra Aibels Oslo-kontor, mens Aibels verft i Thailand skal stå for byggingen av de to plattformdekkene. De blir så transportert til Haugesund, der de blir utstyrt med Hitachi Energys nyeste omformerteknologi og så endelig ferdigstilt og klargjort. Det første plattformdekket skal etter planen ankomme Haugesund i første kvartal 2025, med forventet utseiling til Hornsea-feltet i 2026.

Synergier

Fra Aibels side understrekes det at dette er samme leveringsmodell som for Doggerbank-plattformene, og at både Aibel og Hitachi Energy vil ha fordeler av å kunne utnytte synergier fra tidligere prosjekter.

– Vi har samarbeidet tett gjennom en årrekke, og teamene våre i Norge og Thailand har sammen gjort et fantastisk arbeid med både tidligere og pågående havvindprosjekter. Derfor er jeg sikker på at vi vil lykkes med vårt gjennomprøvde konsept og leveringsmodell, uttalte Nick Routledge, konserndirektør for havvind i Aibel, da den nye kontrakten ble offentliggjort.

Portrettbilde av Nick Routledge.

HITACHI PÅ LAGET: – Vi har samarbeidet tett gjennom en årrekke, og teamene våre i Norge og Thailand har sammen gjort et fantastisk arbeid. Derfor er jeg sikker på at vi vil lykkes med vårt gjennomprøvde konsept og leveringsmodell, sier Nick Routledge, konserndirektør for havvind i Aibel. Foto: Øyvind Sætre

Plattformene får et slankt design med stålunderstell. De vil være ubemannet og skal opereres fra land, mens service og vedlikehold skjer fra spesialskip eller helikopter. Samlet får de to plattformene en kapasitet på å konvertere opptil 2,852 GW fra havvindturbinene i Hornsea 3, som blir det største enkeltstående havvindprosjektet i verden.

Hornsea – på et nytt nivå

Totalt skal Hornsea-utbyggingen etter planen bestå av fire rekordstore vindturbinfelt i Nordsjøen utenfor den britiske østkysten, alle bygget ut og drevet av Ørsted. Ifølge selskapet representerer utbyggingen et nytt nivå innenfor havvindutbygging – lenger fra land og et kraftig sprang opp i størrelse fra eksisterende felt. Hornsea 1 er allerede i drift, mens Hornsea 2 ferdigstilles i år. Arbeidet med Hornsea 3, som Aibel skal levere til, er i gang, mens Hornsea 4 foreløpig er i en planleggingsfase.

HORNSEA: Prosjektet bygges ut av danske Ørsted med tre eller kanskje fire felt. Aibels leveranse er til Hornsea 3, som ligger 120 km fra Norfolk-kysten og 160 km fra kysten av Yorkshire. Feltet dekker et areal på 696 kvadratkilometer, og vil omfatte inntil 231 vindturbiner i tillegg til de to omformerplattformene fra Aibel.

Bærekraft i verdensklasse

Ørsted har en historie som går tilbake til 1973, da den danske stat i kjølvannet av oljekrisen ønsket å redusere avhengigheten av olje fra Midtøsten. Derfor ble selskapet Dansk Olje & Naturgas A/S etablert, et navn som etter en serie fusjoner ble endret til DONG Energy i 2006. Selskapet begynte etter hvert å redusere virksomheten innenfor fossile energikilder, og valgte i 2017 å selge seg helt ut av kull og olje for å konsentrere seg om grønn energi. Samtidig endret selskapet igjen navn, nå til Ørsted –etter den danske fysikeren Hans Christian Ørsted, som for to hundre år siden oppdaget elektromagnetismen, og dermed grunnlaget for moderne elektrisitetsproduksjon.

I dag utvikler, bygger og driver Ørsted hav- og landvindparker, solparker, energilagringsanlegg og anlegg for produksjon av hydrogen, bioenergi og grønt drivstoff. Selskapet leverer også energiprodukter til sine kunder, og er det eneste energiselskapet i verden som har et vitenskapsbasert netto nullutslippsmål som er validert av Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted er rangert som verdens mest bærekraftige energiselskap i kanadiske Corporate Knights’ 2022-indeks av de 100 mest bærekraftige selskapene i verden, og er anerkjent på CDP Climate Change A List som en global leder for klimatiltak.

Selskapet har hovedkontor i Danmark, er børsnotert i København og har 7 000 ansatte. I 2021 hadde konsernet inntekter tilsvarende rundt 105 milliarder norske kroner. Mer om Ørsted på orsted.co.uk eller orsted.dk.

Aibel

  • Et av Norges største serviceselskaper innenfor oppstrøms olje og gass samt fornybar energi
  • Opererer innenfor forretningsområdene feltutbygging, modifikasjoner, vedlikehold og offshore vind
  • Hovedkontor i Stavanger, ytterligere fem lokasjoner i Norge, dessuten virksomhet i Thailand og Singapore
  • Omsetning nær 13 milliarder kroner (2021)
  • 4300 medarbeidere i Norge og internasjonalt
  • Ferd eier 50 %, det svenske investeringsselskapet Ratos eier de resterende 50 % sammen med AP6 Fonden
  • Hjemmeside aibel.com