EGEN BOLIG: I 2022 investerte Abler Nordic i SEWA Grih Lin Limited («Sitara»), et selskap som gir rimelig boligfinansiering til kvinner i den uformelle sektoren i Nord- og Vest-India.

Forfatter: Ferd, ved Sissel Fantoft
Foto: Abler Nordic

 

Navnebyttet ble offentliggjort på et arrangement i regi av Abler Nordic i Ferds lokaler 25. januar. Til stede var ansatte i Abler Nordic og representanter for investorene, samt inviterte gjester.

– Siden starten med en investeringskapital på 800 millioner kroner har måten vi investerer på endret seg markant. Takket være gode eiere forvalter vi dag mer enn tre ganger så mye kapital, og investerer i flere typer finansinstitusjoner, sier administrerende direktør Arthur Sletteberg.

Abler Nordic har i dag 22 ansatte fordelt på kontorer i Norge, Danmark, India, Indonesia og Kenya.

– Vi ønsker å være en kompetent, engasjert og ansvarlig eier, som har fokus på produktutvikling, kostnadskontroll og selskapsstyring. Vi velger uten unntak å være representert i styrene i selskapene vi investerer i, forteller han.

Administrerende direktør Arthur Sletteberg i Abler Nordic

BYGGER INSTITUSJONER: Administrerende direktør Arthur Sletteberg fortalte at Abler Nordic ønsker å være en kompetent, engasjert og ansvarlig eier. Foto: Abler Nordic

Bygger institusjoner

Johan H. Andresen fikk ideen til å starte et mikrofinansfond etter at han hadde deltatt på World Economic Forum i Davos i 2006.

– Norge har helt spesielle forutsetninger for å lage et instrument innenfor finansiell inkludering fordi vi har tilgang på kapital, et ønske fra myndighetene om å gjøre noe for de aller fattigste og gode miljøer i Norad og Norfund, forteller han.

To år senere ble Norsk Mikrofinansinitiativ realisert som et offentlig-privat partnerskap. De statlige norske og danske investeringsfondene for utviklingsland, Norfund og IFU, er offentlige eiere, mens Ferd er den største private investoren. Blant øvrige eiere er DNB, KLP og Storebrand.

– Det Abler Nordic egentlig gjør er å bygge institusjoner. Mange små selskaper vi har investert i har vokst seg store – flere har blitt børsnoterte banker. Den reisen skal vi nå fortsette på under nytt navn, sier Andresen.

Flere tjenester

Ifølge Verdensbanken lever 1,4 milliarder av verdens voksne befolkning uten tilgang til banktjenester. (lenke: https://www.worldbank.org/en/news/feature/2022/07/21/covid-19-boosted-the-adoption-of-digital-financial-services)

– Abler Nordic bygger steg for steg institusjoner som gir disse tilgang til et bredt spekter av finansielle tjenester, som lån, sparing, leasing og så videre. De neste årene skal Abler Nordic fortsette å bidra til finansiell robusthet og bærekraftig økonomisk vekst for de mest sårbare husholdningene, sier styreleder Anders Misund.

Siden selskapet i dag tilbyr flere tjenester enn kun mikrolån, er det naturlig med et navnebytte.

– Samtidig ønsker vi å holde fast ved det nordiske – assosiasjonene det skaper i de markedene Abler Nordic opererer i er veldig verdifulle for oss, sier han.

Navnet Abler henspiller både på enable og sustainable.

– Det handler om det å muliggjøre, både for virksomhetene vi investerer i og sluttkundene. Alle resultater vi skaper, både finansielle og sosiale, skal dessuten være bærekraftige over tid, sier han.

Dame kledd i sari

NYTT NAVN: Abler Nordic investerer i og støtter institusjoner som gir fattige mennesker i utviklingsland tilgang til finansielle tjenester. Foto: Abler Nordic

ABLER NORDIC

  • Investerer i og bygger opp institusjoner for finansiell inkludering av lavinntektshusholdninger i Afrika og Asia.
  • Etablert i Oslo i 2008 som et offentlig-privat samarbeid under navnet Norsk Mikrofinansinitiativ.
  • Har i dag 22 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, København, New Dehli, Jakarta og Nairobi.
  • Investorer: Norfund og IFU (danske motsvar til Norfund), DNB Livsforsikring, Ferd, KLP, Lauritzen Fonden, PBU, Storebrand, TD Veen og Koldingvej 2, Billund A/ S).
  • Forvalter fem fond med samlede kommitteringer på 3,4 milliarder kroner. Fondene har totalt 26 aktive investeringer.