MOBILBANK: Tre av Baobab Senegals 439 lokale agenter som betjener kunder i fjerntliggende områder på en kostnadseffektiv måte.

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt
Foto: Baobab Senegal

 

– Dette er virkelig et kremeksempel på hva Abler søker å oppnå!

Slik kommenterer Christian Halvorsen, Head of Risk Allocation i Ferd, nyheten om at Abler Nordic (tidligere NMI – Nordic Microfinance Initiative) i slutten av mai gjennomførte en meget vellykket exit i Baobab Senegal, etter et elleve år langt engasjement i mikrofinansinstitusjonen.

FØLGER OPP: Ferds Christian Halvorsen har gjennom de siste tolv årene vært sentral i oppfølgningen av engasjementet i Abler Nordic. Foto: Dag Knudsen

HOVEDKONTOR: Baobab Senegals ledelse holder til i et kontorbygg i selskapets profilfarge i Dakar. Foto: Baobab Senegal

– I denne perioden har Baobab Senegal gitt mer enn 450 000 senegalesiske entreprenører lån, forsikring og andre finansielle tjenester som har gjort det mulig for dem å utvikle potensialet i virksomhetene. De sosiale resultatene er meget gode, samtidig har engasjementet gitt en robust og god avkastning. Så dette er et fint eksempel på at det er mulig å oppnå resultater på både en sosial og en økonomisk bunnlinje på én gang, sier Halvorsen, som gjennom de siste tolv årene har vært sentral i oppfølgningen av Ferds engasjement i Abler Nordic. Han er medlem av investeringskomiteen for alle de fire enkeltfondene i selskapet, og leder for de to siste. Han har i perioder også vært vararepresentant for Johan H. Andresen i styret – det var forøvrig Andresen som i 2008 tok initiativet til det offentlig-private samarbeidsprosjektet som ble til NMI, nå altså Abler Nordic.

ENTREPRENØR: Matar er én av 450 000 kunder Baobab Senegal har betjent mens selskapet samarbeidet med Abler Nordic. Han har solgt sko på hovedmarkedet i Rufisque i mer enn åtte år. I 2016 ville han utvide virksomheten, og Baobab lånte ham pengene han trengte. – Etter at jeg begynte å samarbeide med Baobab, har virksomheten tatt seg opp, sier Matar, som betalte på lånet under pandemien, selv om omsetningen falt og banken tilbød utsettelse. Nå planlegger Matar butikk nummer to, og å utvide med klær og tilbehør. Og han går til Baobab for å ordne finansieringen. Foto: Baobab Senegal

Høy risiko

– Engasjement i Baobab Senegal er et godt eksempel på at vi har lykkes i et prosjekt med den betydelige risikoen som er et karakterisk trekk ved virksomheten Abler driver. Når investorene etter elleve år fikk 4,2 ganger pengene tilbake, eller 17 prosent årlig avkastning i amerikanske dollar, så er dette bra avkastning i ethvert perspektiv. Realiseringer som denne er viktige for at Abler Nordic skal kunne hente inn midler til sine nye fond, sier Halvorsen.

Han understreker imidlertid at slike resultater må sees i forhold til risikoen:

– I andre land og engasjementer kan det gå helt annerledes, særlig på den finansielle siden. Ikke minst kan det være stor politisk risiko, tenk bare på Myanmar, der Abler Nordic engasjerte seg i tiden før militærregimet overtok, sier han.

TILGJENGELIGHET: Mobiltelefon og gode bakenforliggende teknologiløsninger er viktig for å kunne betjene kunder rundt om i landet. Foto: Baobab Senegal

Inspirerende utvikling

Halvorsen forteller at det har vært inspirerende å følge utviklingen av Baobab Senegal underveis.

–Abler Nordic har bidratt tydelig som aktiv eier. Gjennom styrearbeid har de hele tiden sittet tett på selskapet og blant annet spilt en viktig rolle i å få opprettet en egen styrekomité som følger opp den sosiale siden av virksomheten, forteller han.

Et annet viktig aspekt han fremhever var innsatsen fra Abler Nordics Technical Assistance Facility, som med støtte fra Norad samarbeidet tett med Baobab Senegal om å utvikle mobil bankvirksomhet.

– Dette gjorde det mulig å betjene kunder i fjerntliggende områder på en kostnadseffektiv måte. En studie gjennomført av Verdensbanken viser at prosjektet hadde gjort fattige husholdninger vesentlig mer aktive finansielt, målt i innskudd og transaksjoner, sier han.

AGENTER: De reiser ut for å betjene kundene der de er, ofte i uveisomme strøk. Foto: Baobab Senegal

Videre på egenhånd

I dag dekker Baobab Senegal nesten hele landet, med 59 avdelingskontorer og 439 lokale agenter som ivaretar den mobile virksomheten. Men den kraftige veksten i selskapet til tross, 44 prosent av alle voksne i Senegal mangler fortsatt tilgang til viktige finansielle tjenester.

– Dette illustrerer behovet for en fortsatt utvikling av Baobab Senegal. Dette er i dag et kompetent selskap med dyktig ledelse som har oppnådd imponerende resultater. De har de beste forutsetninger for å videreføre det gode arbeidet, sier Christian Halvorsen.

Abler Nordics eierandel er solgt til Baobab Group, morselskapet til selskapet i Senegal, og en finansiell aktør med virksomhet i syv afrikanske land.