Trivselsleder jobber for økt trivsel, mer aktivitet og mindre mobbing i friminuttene på skolen. Foto: Hans Granberg