Samfunnet trenger flere seniorer i arbeid

Mange mennesker over 50 år faller ufrivillig utenfor arbeidsmarkedet. Dette er ikke bærekraftig for velferdssystemet og samfunnet trenger denne arbeidskraften. Bruk av seniorressurser i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig bidrar også til økt lønnsomhet og livsglede.

I 1950 var det syv yrkesaktive til å ivareta hver pensjonist, mens vi i 2050 ikke kan forvente mer enn to. Og når vi vet at gjennomsnittlig levealder i Norge er 85 år har vi en stor gruppe med erfaringskompetanse som står uutnyttet. Samtidig vil flere eldre føre til et press på helsesystemet.

Behovet for helsepersonell, særlig sykepleiere, vil dermed øke i årene som kommer. Vi vet også at fremtidens eldreomsorg i større grad skal foregå i hjemmet. Det betyr at mer av bistanden vil foregå der, både i form av praktisk bistand og omsorgstjenester.

I tillegg viser forskning at det ikke er helsefremmende å gå av tidlig med pensjon. Mange opplever å miste identiteten som arbeidstakere og fagpersoner når man går ut av arbeidslivet. Dette fører ofte til ensomhet og dårligere helse – både fysisk og psykisk.

Et selskap – tre løsninger

Gammel Nok hjelper seniorer med kapasitet og arbeidslyst å skaffe seg arbeid. Dette gjør de gjennom å tilby tre ulike bemanningsløsninger:

1. Bemanning: Arbeidsformidling av 50+ ressurser til stillinger i privat og offentlig næringsliv

2. Praktisk bistand: Eldre hjelper andre eldre med praktiske oppgaver. Senior- ressursene kjenner målgruppen best og har tid, kunnskap og overskudd. I tillegg vil dette forebygge sykdom og plager hos seniorressursene selv.

3. Omsorg: Fleksible løsninger for eldre arbeidstakere som ikke ønsker å jobbe heltid, men som fortsatt har mye å bidra med inn i helsesektoren. Gammel Nok inngikk blant annet i 2020 et samarbeid med Diakonhjemmet om å omskolere eldre til jobb i helsesektoren.

Fremtidens pensjonister er den friskeste og høyest utdannede eldre- befolkningen vi noen gang har hatt i Norge, og den gjennomsnittlige norske 60-årin- gen er enormt ressurssterk. Det å være i jobb gir bedre folkehelse, og forskning viser at arbeid gir en sterk følelse av tilhørighet. Det at flere står i arbeid fører til mindre sykdom og plager, og økt trivsel.

Om selskapet

Etablert: 2012
Antall internt ansatte: 9
Antall eksternt ansatte: 172
Seniorer tilknyttet selskapet: 3 025 
Gründer: Truls Nordby Johansen
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Resultater: Last ned PDF