Skaper arbeid for seniorressurser

Mange mennesker over 50 år faller ufrivillig utenfor arbeidsmarkedet. Dette er ikke bærekraftig for velferdssystemet og samfunnet trenger denne arbeidskraften. Gammel Nok hjelper seniorressurser med å skaffe seg arbeid og til å bli lengre i arbeidslivet.

Selskapet utvikler bemanningsløsninger som gir seniorer med kapasitet og arbeidslyst anledning til å arbeide. Selskapet leverer bemanning, omsorgstjenester og praktisk bistand, i tillegg til rekruttering av seniorressurser til offentlig og privat sektor.

Praktisk bistand og Omsorg

Gjennom satsningsområdene Praktisk bistand og Omsorg tilbyr Gammel Nok assistanse til eldre i hverdagen. Selskapet bidrar dermed til å løse kapasitetsutfordringer i en sektor med økende press på grunn av en aldrende befolkning. Gammel Nok gir en gevinst både for den enkelte senior som kommer i arbeid, og for eldreomsorgen som trenger flere ressurser.

Gammel Nok ble kåret til Årets Sosiale Entreprenør i 2015.

Sosiale resultater 2019

Tall i parentes er for 2018.

  • Antall personer registrert i databasen: 3 025  (2 762)
  • Antall nye registrerte personer i databasen: 583 (623)
  • Antall personer som har vært i arbeid i løpet av 2019: 172 (146)
  • Totalt antall timer jobbet: 50 462 (27 860)
  • I 2019 var 72% av de ansatte over 60 år

Om selskapet

Etablert: 2012
Antall internt ansatte: 9
Antall eksternt ansatte: 172
Seniorer tilknyttet selskapet: 3 025 
Gründer: Truls Nordby Johansen
Organisasjonsform: Aksjeselskap