Bedre liv og muligheter

Fondet skal bidra til å utvikle selskaper som kan revolusjonere liv og muligheter for mennesker med diagnoser innenfor autismespekteret og deres pårørende. For å oppnå dette samler AIF investorer, entreprenører, forskere og spesialister på en rekke aktuelle områder for å kartlegge utfordringer og behov, og å finne oppstartsselskaper som kan skape løsninger. Det gjelder uavhengig av om selskapet arbeider med den lette enden av autismespekter, som Aspergers syndrom, eller på den tyngre, der utfordringene er langt større.

Fondet er åpent for å investere i et vidt spekter av autismerelaterte virksomheter: Biologisk, medisinsk, sosial og psykologisk forskning, helsetjenester, utdannelses- og jobbmuligheter, praktiske omsorgstjenester og annet som innvirker på autismediagnostiserte og deres pårørendes liv.

Profesjonelt miljø

AIF er en profesjonell investor som går inn i selskaper med kommersielt potensial. Det vil si at de må ha en viss økonomisk avkastning som mål i tillegg til de sosiale resultatene. Porteføljebedrifter skal derfor ikke overlappe eller konkurrere med aktivitetene hos ideelle og frivillige aktører.

Eier og styreleder i Ferd, Johan H. Andresen, har sagt ja takk til en plass i fondets «Investment Advisory Board», som blant annet skal bidra med strategisk rådgivning og nettverk for porteføljebedriftene. I tillegg har AIF et eget Scientific Advisory Board med en rekke fremstående fagpersoner innenfor forskning og behandling av autisme. Oppgaven er å sørge for at ledelsen alltid er oppdatert om de nyeste resultater og utviklingstrekk på området, og å sørge for at dette blir implementert i fondets strategi og virksomhet.