SPENNENDE BYROM: Fra planlegging til gjennomføring på tre måneder. Tomten er snart klar til å ta i mot Oslos befolkning. Joakim Trondsen (programansvarlig Flott Gjort), Jorunn Grøntveit (direktør næring og byutvikling Ferd Eiendom), Camilla Krogh (administrerende direktør Ferd Eiendom) og Runar Eggesvik (utviklingssjef Flott Gjort)

Forfatter: Ferd, ved Tone-Lise Vilje
Fotograf: Ilja C. Hendel

I 2020 kjøpte Ferd Eiendom Trekanttomten sammen med Vedal Investor. Eiendommen skal utvikles til å romme et av Oslos mest attraktive kontorbygg, men Ferd Eiendom ønsket å ta området i bruk frem til byggestart og samarbeidet med selskapet Flott Gjort ble en realitet i februar i år. Sammen håper aktørene å skape begeistring rundt byutviklingen i Oslo og være et tilskudd til det allerede travle bylivet på Aker Brygge og Vika.

STERKT TEAM: Joakim Trondsen (programansvarlig Flott Gjort), Jorunn Grøntveit (direktør næring og byutvikling Ferd Eiendom), Camilla Krogh (administrerende direktør Ferd Eiendom) og Runar Eggesvik (utviklingssjef Flott Gjort) på 3KT som har Nasjonalmuseet som nærmeste nabo. Foto: Ilja C. Hendel

Krevende arbeid

Planleggingsarbeidet med å fylle tomten med innhold startet allerede sommeren 2021 med medvirkningsprosesser og kartlegging.

Arbeidet med å transformere byggeplassen til et spennende byrom har vært ledet av prosjektleder i Ferd Eiendom, Annette Meinhart. Roger Steen fra Vedal har bistått med stedlig byggeplassledelse. Det har vært lange dager, mange utfordringer og stor innsats fra alle involverte, sier Meinhart. Hun fremhever at det har vært svært godt samarbeid med entreprenør Agaia og ikke minst med Gammel nok, et selskap som formidler oppdrag der personellet er over 50 år og Medarbeiderne som bidrar til rusfrie arbeidsplasser for folk med hull i CV’en.

Sammen har vi løst utfordringer, planlagt og drevet utbygging på rekordtid, samtidig som vi har hatt det veldig moro på jobben, sier en sliten, men fornøyd prosjektleder.

GOD GJENNOMFØRING: Annette Meinhart, prosjektleder Ferd Eiendom har styrt gjennomføringen av 3KT sammen med Roger Steen fra Vedal. Foto: Ilja C. Hendel

Opplevelser som innsikt

Etter de fysiske byggearbeidene, beplanting og nødvendige installasjoner var i boks, startet arbeidet med å fylle området med de planlagte funksjoner og tilbud som skal vare hele sommeren. Den jobben ble styrt av Osloentusiast og gründer Runar Eggesvik og hans kollegaer i Flott Gjort i nært samarbeid med Ferd Eiendom.

– Fra vårt tidligere arbeid med blant annet Sukkerbiten, Kulturhuset og Prindsen Hage har vi opplevd hvordan temporær bruk kan fylle byrom med energi, nye ideer og store opplevelser. 3KT skal gjøre Oslo litt bedre, og sammen med Ferd Eiendom skal vi gi inspirasjon og innsikter til den langsiktige utviklingen av området, sier Runar Eggesvik i Flott Gjort.

Midlertidheten på 3KT er et treårig løp med utvidelse og utvikling for hvert år. Ferd Eiendom ser på disse tre årene også som en medvirkningsarena for å sørge for at det ferdige kontorbygget rommer funksjoner og tilbud som både leietakere og byens befolkning ønsker seg.

– Gjennom midlertidig bruk av eiendommen mens den gjennomgår reguleringsprosess skaper vi en viktig arena for publikumsrettede aktiviteter. Vi får en unik mulighet til å bruke opplevelser som innsikt til utviklingsprosessene ved å kunne teste ut ulike tilbud på stedet. På denne måten kan vi sørge for at bygulvet i ferdig prosjekt fyller de behovene folk har og ikke bare de behovene vi tror folk har, sier Jorunn Grøntveit, direktør næring og byutvikling Ferd Eiendom.

NESTEN KLART: Klart for åpning selv om det fremdeles gjenstår litt arbeid. Foto: Jorunn Grøntveit

Med langsiktige briller

Ferd Eiendom har ambisjon om å bli en ledende byutvikler og tenker langsiktig både på sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. Camilla Krogh, administrerende direktør i Ferd Eiendom sier 3KT er et godt eksempel på hva man kan få til når man samler gode krefter på tvers av fagmiljøer og ser på økonomisk bærekraft med langsiktige briller. – På kort sikt hadde det lønnet seg å bare la 3KT ligge død frem til byggestart, men på lang sikt gir det oss muligheter til å skaffe oss verdifull erfaring som kommer fremtidige leietakerne til gode og det gir oss muligheten til å lære for fremtidige prosjekter. Vi ser stor verdi av å legge til rette for midlertidig bruk, både her og i andre prosjekter vi er involverte i, sier Krogh.

Fremtidens Osloborgere

Ferd Eiendom har hatt et spesielt ønske om å satse på barn, unge og unge voksne. Området er derfor delt inn i soner, der hele den øvre delen er spesielt tilrettelagt for fremtidens Osloborgere. Det blir barneteater, utekino, alkoholfri strandbar, muligheter for fysisk utfoldelse og lek. Ferd Eiendom ønsker å ha byutviklingsarrangmenter på tomten for å gi barn, unge og unge voksne en mulighet til å si sin mening om dagens og fremtidens Oslo. Det er viktig for Ferd å lytte til de som skal leve, bo og besøke denne byen i fremtiden, sier Camilla Krogh. Vi må utvikle for fremtiden og lage løsninger og gode rom for de som skal ta over etter oss. Da må vi først høre på hva de har å si, utdyper hun.

Lavterskel

Kulturtilbudene på 3KT blir stort sett gratis og det er åpent for alle. Tilgjengelighet av konserter, kino, teater og kunst i offentlig rom bør ikke være avhengig av folks økonomi, sier Jorunn Grøntveit.

– Byrom må være inkluderende og inviterende for alle, og det må være lav terskel for å være på 3KT både i forhold til hvordan området er utformet og prisen på tilbud. Derfor har vi valgt å gjøre det meste av tilbud gratis. Det skal ikke koste skjorta å få seg gode opplevelser i sommer, mener hun.

GODT SAMARBEID: Det er mange ting som skal på plass før et byrom kan åpnes. Her snekres blomsterkasser av Ferd Eiendom og Gammel nok. Foto: Ilja C. Hendel

Tillit i bunnen

Denne midlertidigheten hadde ikke vært gjennomførbar uten fleksibilitet, tillit og svært god dialog mellom alle involverte fra eiere og ledere i Ferd, via arkitektene Haugen/Zohar og Oslo Works, til Oslo kommune ved PBE og VAV. Her har alle jobbet sammen med et felles ønske om at 3KT skal bli en realitet, sier Camilla Krogh. Et slikt prosjekt krever tillit og engasjement fra alle som er med. På 3KT har det vært begge deler og da får vi et resultat som er bra for hele Oslo, avslutter hun.

Program og alt av servering, lek og moro kan følges på 3kt.no, på Instagram, på Facebook og LinkedIn!