Invest

Ferd Invest investerer i etablerte, nordiske børsnoterte selskaper med sterke markedsposisjoner og gode fremtidsutsikter.

Om oss

Ferd Invest er en aktiv investor i sterke, nordiske børsnoterte selskaper.

Vi har en portefølje på inntil 25 investeringer, hvor de fleste selskapene har en markedsverdi på over 15 milliarder kroner.

Ferd Invest er en finansiell investor og eierskap utøves gjennom dialog med selskapets styre og ledelse.

Porteføljen er likvid og fleksibel, og utgjør et sentralt verktøy i Ferds løpende risikostyring.

Porteføljen

Porteføljen består i hovedsak av store og mellomstore nordiske selskaper.

Investeringsteamet gjør grundige selskaps- og sektor analyser og har hovedfokus på å finne selskaper med gode markedsposisjoner og god avkastning på investert kapital.

Porteføljens største investeringer var pr. 31.12.2020 Novo Nordisk, Lerøy, Vestas og Hexagon.

Strategi

Selskapsverdier reflekterer inntjeningsutvikling over tid.

Ferd Invest kan, som en langsiktig investor, fokusere på langsiktig inntjeningsutvikling. Vi mener at selskaper med attraktive vekstmuligheter, høy kapitalavkastning og sterk cash generering er best posisjonert for å levere en god inntjening over tid. Som illustrert i bildet til høyre vil flere interne og eksterne faktorer avgjøre om et selskap innehar nevnte faktorer.

ESG

Som en ansvarlig og langsiktig investor har Ferd Invest fokus på ESG, og bærekraftige forretningsmodeller er et viktig element i våre selskapsanalyser.

Vi ønsker å være en forutsigbar og god eier og søker å ha en god dialog med styre og ledelse i selskapene hvor vi er investert.

Ferd ble medlem av NORSIF i 2020 (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Voting hand
Ferd Invest stemmer på generalforsamlinger i Norge.

Team

Joakim Gjersøe. Photo: Dag Knudsen

Joakim Gjersøe

Head of Invest
Telefon: 95 10 71 51
Marius Therkelsen. Photo: Dag Knudsen

Marius Therkelsen

Senior porteføljeforvalter Invest
Telefon: 94 83 57 42
André Buhagen. Foto: Dag Knudsen

André Buhagen

Porteføljeforvalter Invest
Telefon: 91 16 53 62