Tone Hanstad i Ferd Capital

INVITERT TIL SAMARBEID: Tone Hanstad i Ferd Capital løftet viktigheten av lagspill på tvers for å videreutvikle sjømatnæringen for en mer bærekraftig fremtid.

Forfatter: Signe Marie Sørensen.
Foto: Sveinung Bråthen.

– Vi håper denne dagen vil inspirere til gode synergier på tvers i bransjen, sier Morten Borge, konsernsjef i Ferd.

Han er både stolt og glad over å kunne samle bransjen under ett tak, i Ferds nye lokaler i Dronning Mauds gate i Oslo.

Sjømat-ministeren på plass

Til stede er flere titalls representanter fra ulike deler av sjømatsektoren. At også fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen bidrar under arrangementet, vitner om en bransje det er knyttet store forventninger til i fremtiden – også fra myndighetenes side.

– Sjømatindustrien er en av Norges viktigste eksportnæringer, sier Ingebrigtsen og viser til tall som viser en enorm vekst i næringen de siste ti årene.

Likevel utgjør det globale sjømatkonsumet, ifølge ham, kun tre prosent. Det innebærer store muligheter.

– Det er fortsatt en relativt ung næring med mye spennende utvikling foran seg. Som engasjert og aktivt eiermiljø, ønsker vi å bygge næringen og hjelpe aktørene å utvikle seg i bærekraftig retning, sier Borge.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen holder foredrag under Ferds sjømatdag.

STORE FORVENTNINGER: At fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen bidrar under arrangementet, vitner om en bransje det er knyttet store forventninger til i fremtiden – også fra myndighetenes side.

Ønsker bærekraftig mat

Etterspørselen etter sjømat øker, og alle tendenser i markedet tyder på at tendensen vil fortsette i årene fremover. Mens forbrukeren jobber med å kutte kjøtt og eget klimaavtrykk, jobber sjømatnæringen iherdig for å effektivisere produksjonen. Men, som flere påpeker i sine innlegg, må skaleringen skje med klima og bærekraft langt fremme i pannebrasken.

– Bærekraft er viktig for kundene, og de krever dokumentasjon. For å få til en god utvikling her, er vi avhengige av samarbeid på tvers av selskaper, samtidig som vi fører en aktiv avlspolitikk med fiskehelse, fiskevelferd, klima og miljø i fokus, sier ministeren.

Spennende diskusjoner blant deltakerene over matbordet under Sjømatdagen 30. september 2021

OVER BORDET: Spennende diskusjoner fortsatte over matbordet under Sjømatdagen, der representanter fra oppdrettsnæringen, investorer, samt fiskeri- og sjømatministeren stod på deltakerlisten. Foto: Sveinung Bråthen

Bioteknologiens gullalder

Ferd-eide Broodstock Capital investerer i sjømatsektoren, med ambisjon om å utvikle fremtidsrettede bedrifter som bidrar til en bærekraftig sjømatnæring. De siste fem årene har de satset på selskaper med ledende posisjoner innen blant annet resirkulering og software for fiskelogistikk og fiskehelsetjenester. På denne tiden har selskapenes samlede omsetning om lag tredoblet seg, noe som vitner om en svært endringsvillig bransje.

– Sjømatnæringen gjennomgår en betydelig forandring, hvor blant annet bioteknologi er avgjørende for å få bedre kontroll over fiskehelse og fiskevelferd. I tillegg er nye tekniske konstruksjoner nødvendige for å åpne opp for oppdrett til havs og på land, sier Danjal Danjalsson, Investment Professional i Ferd Capital.

Temaene som løftes frem under Sjømatdagen viser at verdikjedene i næringen påvirkes av en rekke faktorer. Samtidig understrekes det at alle driverne for suksess er i favør for oppdrettsnæringen – som for eksempel at næringen er mer klimavennlig enn for eksempel kjøttproduksjon, i tillegg til å ha begrenset behov for vann- og land-areal. Men vekstpotensialet er betydelig.

– Noe som har endret seg, er fokuset på bærekraft gjennom hele verdikjeden. Det kan man ikke ta lett på. Sporbarhet kommer man heller ikke utenom, sier Tone Hanstad, Investment Professional i Ferd Capital.

Tydelig arbeid med bærekraft i alle ledd er med andre ord avgjørende for videre utvikling av sektoren, ifølge henne.

På lunsjmenyen stod fersk oppdrattslaks med selvdyrket salat fra en av oppdratterne som gjestet Ferds sjømatdag.

FRISK FISK: På lunsjmenyen stod fersk oppdrettslaks med selvdyrket salat fra en av oppdretterne som gjestet arrangementet. Foto: Sveinung Bråthen

God fiskehelse er god økonomi

Næringen er umoden på mange områder, og med økt bruk av teknologi, kommer også en del prøving og feiling. Og ikke minst, læring. Under dagens paneldebatt om utfordringer og muligheter, understrekes viktigheten av å gå sakte fremover for å sikre god biologi og kontrollert vekst.

At norsk kystlinje er unik og med enormt mulighetsrom for oppdrett, er det ingen tvil om. Samtidig er vi avhengig av å velge rett fisk for de ulike områdene. Sjømatdagen belyser blant annet hvordan bærekraftig suksess i oppdrett handler om alt fra rett lokasjon og vannkvalitet, til transport og energiforsyning. I tillegg må det en god porsjon investerings- og ståpåvilje for å drive frem god teknologisk utvikling. Les også om storslått åpning av framtidens stamfiskanlegg i Salten.

– Ferd vil fortsette å bidra inn for å fokusere på bærekraft, forbedre resultater på biologi og jobbe for å løse opp potensialet innen nye produksjonsmetoder, sier Danjalsson.

Morten Borge og Johan H. Andresen

SATSER TIL SJØS: Ferd-eier Johan Andresen (t.h.) og konsernsjef Morten Borge fulgte selv Sjømatdagen med stor interesse. – Det er fortsatt en relativt ung næring med mye spennende utvikling foran seg, sa sistnevnte. Foto: Sveinung Bråthen

Braksuksess for Sjømatdagen

Arrangørene er storfornøyde med arrangementet, takket være engasjerte deltakere.

– Vi er glade for at lunsj og middag ble utnyttet til å ta diskusjonene videre. Vi vet at det har blitt utvekslet kontaktinformasjon og satt opp møter mellom deltagerne allerede. Det skal oppleves som en ekstra dimensjon av verdi å være tilknyttet Ferd, og dager som dette bidrar til dette, sier en storfornøyd Tone Hanstad.

Hun tror uformelle arenaer for samarbeid og erfaringsdeling på tvers, er avgjørende for sjømatnæringens videre utvikling.