Jørn Ulheim

NÆR KUNDENE: Jørn Ulheim understreker at en viss nærhet til oppdrettsindustrien er viktig for PatoGen – som har laboratorier i Ålesund, Bodø og Oban i Skottland.

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt.
Foto: PatoGen

– Fiskehelse og dyrevelferd er et attraktivt marked i vekst både nasjonalt og internasjonalt, og vi ser et stort potensial i å bidra til at oppdrettsnæringen fortsetter å utvikle seg, sier Håvard Selby Ebbestad, administrerende direktør for Fürst Medisinsk Laboratorium.

Ebbestad understreker at Fürst har lang og bred praksis fra effektiv laboratoriedrift, men at det frem til nå har hatt svært begrenset virksomhet innenfor fiskehelse.

– Vår erfaring gjennom 70 år med å levere service og kvalitet til helsevesen og pasienter er imidlertid et solid grunnlag for et verdiskapende og langsiktig samhold med PatoGen. Vi skal eie selskapet, og vi kommer til å samarbeide tett, men forblir to separate bedrifter som fortsetter med eksisterende navn. Vi henvender oss jo til helt forskjellige kundegrupper, og begge navnene er godt innarbeidet, sier Ebbestad.

Bilde av en smilende Fürst-sjef Håvard Selby Ebbestad

KLAR AMBISJON: – PatoGen skal være førstevalget når oppdrettsselskapene skal velge leverandør, slik Fürst er klar markedsleder blant private leverandører av medisinske laboratorietjenester, sier Fürst-sjef Håvard Selby Ebbestad. Foto: Sveinung Bråthen

Vellykket selskap

Håvard Ebbestad poengterer at PatoGen med Fürst som eier vil fortsette å være en uavhengig aktør uten bindinger til andre produkter som tilbys til havbruksnæringen.

– Dette er viktig for tilliten blant kundene. Uavhengigheten har vært en av faktorene bak PatoGens suksess, sier han. Og legger til at Fürst ser sitt nye datterselskap som en meget vellykket bedrift med en imponerende utvikling siden etableringen i 2005.

– Som ny eier ser vi et stort potensial i å legge til rette for en videreutvikling på områder som kvalitet, kapasitet, teknologi og fiskehelsekompetanse. Ambisjonen er at PatoGen skal være førstevalget når oppdrettsselskapene skal velge leverandør av analyser og diagnostiske tjenester, slik Fürst er klart markedsleder blant private leverandører av medisinske laboratorietjenester, forøvrig med et av de største og mest avanserte medisinske laboratoriene i Nord-Europa, sier Ebbestad.

Fisk og folk

– Det er selvfølgelig stor forskjell på mennesker og fisk – men også mye like tjenester når en ser på alt som skal til for å levere et riktig prøvesvar – som logistikk, IT-systemer, laboratorieplattformer, akkrediteringer og kvalitet, samt beste kundeservice. Alt dette arbeider både Fürst og PatoGen med, sier Jørn Ulheim, administrerende direktør i PatoGen.

På området histologi – analyse av vevsprøver – skal for eksempel prøver fra både pasienter og laks igjennom en detaljert og komplisert prosess med tørking og innstøping i parafinblokker, som så blir snittet opp i skiver tynne som et frimerke før de skannes i kraftige elektronmikroskoper. Resultatene blir så analysert av leger og annet fagpersonell hos Fürst når det dreier seg om vevsprøver fra folk, mens PatoGens veterinærer tar seg av prøver fra fisk.

– En viktig forskjell er imidlertid at prøver i humanmedisin i stor grad har som formål å sikre den enkelte pasients helse. Når det gjelder fiskehelse er virksomheten derimot populasjonsrettet; det gjelder å hindre sykdom og smittespredning i hele oppdrettsanlegg. Og så slipper vi jo å tenke på GDPR og personvernhensyn, det kan være en fordel ikke minst i forskningssammenheng, sier Ulheim.

Håvard Selby Ebbestad understreker på sin side at det er et betydelig potensial for samarbeid også på andre områder enn analyse av histologi, et område der selskapene forøvrig har samarbeidet siden høsten 2019.

– Nå som vi er i samme familie er det også en rekke andre arbeidsområder vi ser på. I både Fürst og PatoGen har vi blant annet høyt utviklet kompetanse for gensekvensering, altså analyser av arvestoff. Blodprøver blir dessuten stadig mer aktuelt også for fisk, og vi har et stort og effektivt apparat for slike analyser – mens avdelingen for bakteriologi om ønskelig kan levere tjenester som PatoGen i dag må kjøpe eksternt, sier han.

Forskning og utvikling

Både Fürst og PatoGen er avhengig av teknologisk kompliserte prosesser som er i rask utvikling, med stadig mer automatisering og avanserte IT-løsninger.

– Vi har felles interesser på forskningsfronten. Begge selskapene bruker store ressurser på forskning og utvikling innenfor preparatfremstilling, billedgjenkjenning, kunstig intelligens og IT-plattformer som kan håndtere stor dataflyt.. Her har vi mye å vinne på et samarbeid der vi utnytter begge selskapenes ressurser. Dette er en viktig del av rasjonalet for at vi går sammen, sier Jørn Ulheim.

– I tillegg skal vi se på mulighetene for et samarbeid om logistikk. Fürst henter daglig prøver på over 1000 legekontorer, og vi har et velfungerende apparat som kanskje også kan hente hos fiskeoppdrettere, supplerer Ebbestad – men legger til at det bare er gått et par måneder siden overtakelsen, og at det gjenstår mye arbeid før man får full oversikt over potensialet for felles utnyttelse av ressursene.

Norge og Skottland

Fürst har flere prøvetakingsstasjoner rundt om i landet, men har konsentrert laboratorievirksomheten til selskapets store anlegg på Furuset i Oslo. For PatoGen er det praktisk å ha en viss nærhet til oppdrettsindustrien, så selskapet har hovedkontor og laboratorium i Ålesund, og ytterligere et laboratorium i Bodø. Selskapets histopatologer er stort sett allerede samlet i Oslo området.

– I tillegg har vi arbeidet i Skottland siden 2014, der vi har etablert et tett og godt samarbeid også med skotske oppdrettsselskaper. Aktiviteten har vært stadig økende, og nylig åpnet vi et helt nytt og topp moderne laboratorium i Oban på den skotske vestkysten, avslutter Jørn Ulheim.

PatoGen AS

 • Norges største leverandør av forebyggende og diagnostiske analyseresultater innenfor fiskehelse
 • Betjener både sjø- og landbaserte oppdrettsanlegg i Norge og Skottland
 • Har Norges mest moderne laboratorier for påvisning av fiskepatogener
 • I underkant av 60 ansatte
 • Grunnlagt i 2005
 • Eies fra august 2021 av Fürst Medisinsk Laboratorium
 • Hovedkontor og laboratorium i Ålesund, avdelinger og laboratorier i Bodø, Oslo og Oban i Skottland
 • Omsetning nær 100 millioner kroner (2020)

Besøk PatoGen

Fürst Medisinsk Laboratorium AS

 • Nordens største medisinske laboratorium, både av private og offentlig eide
 • Betjener fastlegekontorer, spesialistpraksiser, sykehjem og bedriftshelsetjenester over hele landet
 • Analyserer daglig prøver fra mellom 11 000 og 13 000 pasienter
 • Rundt 440 ansatte
 • Grunnlagt i Oslo i 1950 av dr. Valentin Fürst og Astri Fürst
 • Eies av Asle Helgheim (60 prosent) og Ferd Capital (40 prosent)
 • Hovedkontor, laboratorium og prøvetakingsstasjon på Furuset i Oslo, ytterligere to prøvetakingsstasjoner i Oslo, to i Bergen, og én i Sandefjord

Besøk Fürst Medisinsk Laboratorium