Thorbjørn Barrett Sele

Forfatter: Ferd, ved Anniken Grundt.

Foto: Dag Knudsen.

Mitt Ferd Sosiale Entreprenører-engasjement

Navn: Thorbjørn Barrett Sele

Stilling: Prosjektdirektør Ferd Eiendom

Alder: 44

Sosialt engasjement: Styremedlem i YTE og i Nabolagshuset Petersborg

Hva motiverer deg i arbeidet med sosialt entreprenørskap?
Det er veldig gøy å kunne bidra til å heve den sosiale bærekraften i samfunnet, men det trigger meg ekstra at jeg kan gjøre dette i kombinasjon med min ordinære stilling. Dette er mulig takket være en sterk intern oppfordring til å samarbeide med andre knyttet til vår verdi “lagspill”.

Hvordan ble du kjent med Ferd Sosiale Entreprenører
Jeg ble ansatt i Ferd i 2015 og fikk da en introduksjon til Ferd Sosiale Entreprenører av Katinka Greve Leiner. Å følge dem over tid, i kombinasjon med Ferds oppfordring til lagspill, har ført til at dette miljøet har kommet på radaren min.

Hva er din bakgrunn med dette arbeidet tidligere?
Jeg ble engasjert i dette arbeidet når jeg startet å jobbe i Ferd.

Hvordan ønsker du å bidra videre?
Ferd Eiendom vil følge opp arbeidet med Nabolagshuset Petersborg med mål om å videreutvikle dette til et langsiktig engasjement til områdets beste. Vi er også aktive i ledelsen i YTE for å få selskapet på beina. Gjennom dette engasjementet ønsker vi å etablere et ambisiøst antall arbeidsplasser innen kort tid for å motvirke utenforskap i nye byutviklingsområder. I tillegg vil vi jobbe med å inkludere sosial bærekraft i prosjektene der det er mulig.