VERFTSBESØK: Plattformene ved kaien hos Aibels verft i Haugesund rager høyt over byen. Verftet er den største arbeidsplassen i Haugesund, og har en sentral funksjon i Aibels virksomhet. I midten av april fikk Ferds styre og ledelse anledning til å gjøre seg nærmere kjent med virksomheten.

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt
Foto: Øyvind Sætre/Aibel

– Det ble to hyggelige og spennende dager, dager som ga både Ferds styre og oss i konsernledelsen større nærhet til og innsikt i Aibels virksomhet. Og ikke minst, et sterkt og livaktig inntrykk av hvordan Aibels imponerende stålkonstruksjoner blir til, sier Morten Borge, konsernsjef for Ferd.

Sammen med samtlige medlemmer av Ferds styre, og investeringsdirektør Tom Erik Myrland og finansdirektør Erik Rosness fra konsernledelsen, besøkte han i dagene 15. og 16. april Aibels verft i Haugesund.

PÅ JOBB: Styret for Ferd Holding på besøk hos Aibel i Haugesund. Fra venstre Sven Nyman, Berit L. Henriksen, Katharina G. Andresen, Johan H. Andresen (styreleder), Alexandra G. Andresen, Henrik Brandt og Petter W. Borg. Foto: Øyvind Sætre/Aibel

Fossil og fornybar

– Vi opplevde dager med full aktivitet på verftet, hvor et firesifret antall mennesker var i sving med både nybygg og vedlikeholds- og modifikasjonsprosjekter. Og med to ruvende plattformer liggende side om side for ferdiggjøring ved verftets kaianlegg – det ene for karbonbasert energi, det andre en del av Aibels massive satsning i havvindsektoren, sier Borge.

En produksjons-, lagrings- og utskipningsplattform til Penguins-feltet i britisk del av Nordsjøen for Shell UK representerer den tradisjonelle virksomheten innenfor olje og gass. Den andre plattformen ved kaien, omformerplattformen DolWin epsilon er et godt eksempel på Aibels vellykkede fornybar-satsning, som nå utgjør over halvparten av selskapets ordrereserve. Omformerplattformen får en nøkkelrolle i det såkalte DolWin-clusteret i tysk sektor av Nordsjøen. Der skal den ta imot vekselstrøm fra et stort antall vindturbiner, og konvertere den til likestrøm for den lange kabelforbindelsen inn til land. Der blir likestrømmen konvertert tilbake til vekselstrøm for nettselskapet TenneT, som forsyner store deler av Tyskland og Nederland.

STYRET PÅ TOPPEN: Utsikten vidt og bredt over sjøen, byen og omegn var en opplevelse fra øverste dekk på omformerplattformen, som Aibel bygger for havvind-feltet DolWin i tysk sektor av Nordsjøen. Høyde: 80 meter over havflaten. Foto: Øyvind Sætre/Aibel

Haugesund og Thailand

Mye av virksomheten i Haugesund foregår i verftshallene, der komplekse moduler for offshoreinstallasjoner bygges opp. Aibel har imidlertid også verft i Thailand, og de to verftene samarbeider tett. Haugesundere er blitt vant til å se gigantiske plattformdekk om bord på spesialiserte løfte- og transportfartøyer på vei inn Karmsundet mot verftet, der sluttmontasje og ferdiggjøring foregår.

Serien av omformerplattformer for Doggerbank i britisk del av Nordsjøen er gode eksempler på samarbeidet mellom de to Aibel-verftene: Plattformdekkene er bygget i Thailand, mens ferdiggjøring og montering av omformerutstyret fra Aibels samarbeidspartner Hitachi Energy skjer i Haugesund.

– Hadde vi kommet noen få dager tidligere, ville vi også opplevd en av disse plattformene ved bryggekanten, sier Borge.

Den var imidlertid på vei til Doggerbank Wind Farm utenfor Nord-England. Der er den nå trygt på plass som nummer to i en serie på tre i det som er verdens største havvindprosjektet under utbygging, og som blir en viktig faktor i britisk energiforsyning.

FULL AKTIVITET: De besøkende fra Ferd fikk oppleve både arbeid med nybygg og vedlikeholds- og modifikasjonsprosjekter. Foto: Øyvind Sætre/Aibel

– Vi fikk imidlertid en tur på toppen av DolWin-plattformen, som rager 80 meter over havflaten – med en fantastisk utsikt over verftet, byen og sjøen utenfor, forøvrig i vakkert solskinn, sier Borge.

Hundre lærlinger

Borge trekker ellers frem møtene med ledelse og medarbeiderne hos Aibel som en svært positiv del av besøket, møter som bidro til ny innsikt og styrkede relasjoner.

– Og ikke minst var det fint å få møte noen av de mange lærlingene på verftet. Som et av de store teknologiselskapene i Norge er Aibel også en stor lærlingbedrift, og viser samfunnsansvar i praksis ved å ta inn rundt femti unge under utdanning årlig. De fleste har en læretid på to år; det betyr at Aibel til enhver tid har rundt hundre lærlinger. De fleste er ved verftet i Haugesund, noen også på andre lokasjoner, sier han.

Lærlingene får opplæring innenfor et vidt spekter av fag som er relevante for moderne mekanisk industri. Borge forteller at gjestene fra Ferd fikk en egen sesjon der lærlinger viste sveising og en rekke andre mekaniske fag. De fikk også demonstrert Aibels satsning på virtual reality, som gjør det mulig å arbeide mer effektivt, samtidig som den virtuelle erfaringen gjør det tryggere å bevege seg blant virkelighetens store maskiner og tunge utstyr.

UNDER TAK: Mye av virksomheten i Haugesund foregår i verftshallene, der komplekse moduler for offshoreinstallasjoner bygges opp. Foto: Øyvind Sætre/Aibel

Optimisme

Morten Borge forteller at Aibel er Haugesunds største arbeidsplass – og at han under besøket opplevde en følelse av positivitet og optimisme i byen, noe han ser i sammenheng med utviklingen hos Aibel.

– Selskapet har hatt meget god tilgang på oppdrag de siste årene, med en stor og økende andel innenfor fornybar sektor. Det har gitt tidenes mest velfylte ordrebok, og sikrer høy aktivitet i mange år fremover. Det lover godt for både verftet og byen, sier han.

To roller

Ferd-sjefen legger til at han har fulgt Aibel lenge, og at han er fullt klar over at selskapet arbeider innenfor en syklisk industri.

– Så selv om Aibel gjør det godt nå, er det samtidig viktig å huske at det vil komme tøffere tider også. Aibel spiller en viktig rolle i transformasjonen til et grønnere samfunn, men har samtidig en viktig rolle i å kunne bidra til olje- og gassprosjektene som gjenstår, og ikke minst, utføre sikkert vedlikehold av eksisterende infrastruktur i mange år fremover, sier han.

HØYTEKNOLOGI: Gjestene fra Ferd fikk oppleve Aibels satsning på virtual reality, som gjør det mulig å arbeide mer effektivt, samtidig som den virtuelle erfaringen gjør det tryggere å bevege seg blant virkelighetens store maskiner og tunge utstyr. Foto: Øyvind Sætre/Aibel

Borge understreker at Aibel allerede er kommet langt på omstillingsreisen til en grønnere fremtid. Og han mener potensialet er stort, enten det handler om havvind, elektrifisering, eller karbonfangst og -lagring.

– Under besøket fikk vi også høre om arbeidet med å finne helt nye områder der en prosjektorganisasjon som Aibel kan utnytte sin omfattende kompetanse. Jeg lar meg imponere over omstillingsevnen og kulturen vi møter hos Aibel i Haugesund, og over viljen til å løse utfordringer på en sikker måte. Vi ble litt stolte alle sammen da vi var der, avslutter Morten Borge.

Dialog mellom selskap og eier

God kommunikasjon og forståelse mellom et selskap og eierne er av stor verdi for begge parter, og dette var bakgrunnen for at Ferds styre og konsernledelse tok turen til Haugesund. Ferd eier femti prosent av aksjene i Aibel, som er en av de største investeringene i Ferd Capitals portefølje.

– Vi diskuterte blant annet utviklingen i ordrereserven, som i perioden 2018 til utgangen av 2023 doblet seg til 35 milliarder kroner. Og her er det verdt å merke seg at veksten kommer fra kontrakter som ikke er olje- eller gassrelatert, men i hovedsak innenfor havvind og elektrifisering, sier Mads Andersen, konsernsjef for Aibel.

Han understreker at havvind er i en rivende utvikling, og et område som vil bli stadig viktigere for Aibel, som har hatt stor suksess med sine omformerplattformer.

– Basert på intensjonsavtalene som er inngått, vil dette være et område som bare vil fortsette å vokse, sier Andersen. Han trekker særlig frem en rammeavtale inngått med det tyske energiselskapet RWE, som reserverer en betydelig del av Aibels kapasitet i årene fremover – dette som et ledd i å akselerere innfasingen av mer havvind i det europeiske kraftnettet. Avtalen ble forøvrig signert like etter Ferds besøk.

– Avtalen er en bekreftelse på at konseptet vi har utviklet sammen med Hitachi Energy er konkurransedyktig, og styrker vår posisjon som en ledende leverandør i havvindmarkedet, sier Andersen.

Blant andre områder som ble diskutert med Ferd nevner han spesielt karbonfangst og -lagring, og utnyttelse hydrogen som energibærer.

– Dette kan bli spennende områder for Aibel i fremtiden, sier Mads Andersen.

Bilde av konsernsjef Mads Andersen i Aibel
NULLUTSLIPP: I tillegg til havvind var karbonfangst og -lagring, og utnyttelse av hydrogen som energibærer, blant områdene Aibels konsernsjef Mads Andersen diskuterte med Ferds styre og konsernledelse. Foto: Øyvind Sætre/Aibel