TIL UKRAINA: Behovet for utrykningskjøretøyer er stort i Ukraina, særlig i de sterkt krigsrammede områdene i øst. Den humanitære organisasjonen Norsk Ukrainsk brann- og ambulansestøtte (NUBAS) formidler donert materiell.
Foto: NUBAS
Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt

Støtten går via Norsk Ukrainsk brann- og ambulansestøtte (NUBAS), en humanitær organisasjon som drives av personer med bakgrunn fra beredskapsetater og transportselskaper rundt om i Norge – og som har solid erfaring fra overlevering av donerte brannbiler, ambulanser og tilhørende materiell til brannvesenet i krigsrammede Ukraina. Organisasjonen har opparbeidet spisskompetanse på eksport og tolldeklarasjoner, og kan derfor drive virksomheten svært effektivt.

Frem til begynnelsen av mars var rundt 75 kjøretøyer og en stor mengde materiell levert – og tatt i bruk øst i landet, der krigen har rammet befolkningen hardest.

BETYDELIG ANTALL: Frem til begynnelsen av mars var rundt 75 brannbiler og ambulanser levert og tatt i bruk, dessuten en stor mengde materiell. Foto: NUBAS

NUBAS er en non-profit organisasjon, og donerte midler fra bedrifter og privatpersoner går uavkortet til utgifter i forbindelse med transport av kjøretøyer og materiell. Alle i medlemmer arbeider frivillig og uten lønn. Den pensjonerte utrykningslederen Odd Steinar Rønne fra Steinkjer er styreleder og kontaktperson for organisasjonen.

Organisasjonen har en Facebook-gruppe, og hvis du vil bidra til arbeidet er kontonummeret 2140.11.72146, vippsnummeret 746679.