De siste ti årene har det vokst frem en helt ny bydel fra Hasle til Ensjø, med flotte Tiedemannsbyen midt imellom. Nå er det ærverdige huset fra 1870 klargjort for neste generasjon.

På nabolagets premisser
Det siste året har Barnas Boligbyggelag, på vegne av Ferd, utført en omfattende kartlegging av behovene i området. De fremla nærmere seksti siders presentasjon med funnene i etterkant.
– Både voksne og barn var noenlunde samstemte og påpekte ønsker om spesielt servicetilbud og møteplasser i området, forteller Thorbjørn Barrett Sele, prosjektdirektør i Ferd Eiendom.

Spesielt ungdommen trengte flere tilbud i nærmiljøet. Sele er selv far til to tenåringer og er opptatt av at alternativene må være på ungdommens premisser, i tillegg til at de må gi en viss mestringsfølelse.
– Men vi må heller ikke undervurdere verdien av et trygt sted å bare henge, legger han til.

Samtidig understreker han at tilbudet må være bredt nok til at hele nabolaget får eierskap til det og opplever det som sitt.

En åpen møteplass
– Vi så det som nødvendig å finne en trygg og kompetent samarbeidspartner som kunne dekke behovene som ble avdekket i kartleggingsprosessen, og her har Kirkens Bymisjon både erfaring og spisskompetanse, sier Sele.

Kåre Dag Mangersnes er seniorrådgiver i Kirkens Bymisjon. Han ser gode muligheter til å bidra til å skape åpne og inkluderende møteplasser for alle som trenger det.
– Områder under ekspansiv utbygging kan fort bli fremmedgjørende for de som bor der. Et slikt tiltak vil virke forebyggende både på ensomhet og andre utfordringer i nærmiljøet, legger han til.

Forslag til aktiviteter?
Bymisjonen har flere ideer om hvordan huset skal brukes, men har ingen planer om å velge aktiviteter alene.
–  Vår rolle blir å lytte til beboerne og gi rom for deres aktiviteter og engasjement, forteller han og legger til at ungdommen vil være høyt prioritert.

Kirkens Bymisjon har som grunnholdning at alle gode krefter må forenes for å lykkes med denne type prosjekter, ifølge rådgiveren. Bærekraft og overførbarhet vil være sentralt i prosjektet.
– Derfor er vi med glede partner med en seriøs aktør som Ferd. I tillegg vil vi søke samarbeid med for eksempel lokale lag, organisasjoner, virksomheter og selvsagt bydel Gamle Oslo, sier han.

Så snart bydelens nye fritidshus er klart, setter Kirkens Bymisjon i gang aktiviteter for å involvere nabolaget. Målet er at Petersborghuset skal bidra til å gjøre Ensjø og Tiedemannsbyen til et enda bedre sted å leve og bo, ifølge Mangersnes.

Har du en god idé som passer for det nye bydelshuset på Ensjø?
Ta kontakt med prosjektleder Tonje Bjørvig Jørgensen

Les hele saken i Ferdmagasinet