Vi holdt også en innlegg på lanseringen der vi ble bedt om å fortelle hvorfor vi har engasjert oss å jobbe for å motvirke utenforskap, hva vi mener vil være viktig i tiden fremover og hva vi ønsker å bidra med. Her kan du lese innspillet fra vår direktør Katinka Greve Leiner.

God investering å sikre ungdommers fremtid

Vi i Ferd har valgt å ta på oss et ansvar for å skape verdier utover de rent økonomiske vi som et investeringsselskap naturlig jakter. Etter ti års arbeid med å skape sosial effekt gjennom sosiale entreprenører har vi fått lære litt om hva som fungerer og ganske mye om hva som ikke fungerer.

Tallenes tale har vist svært klart at en av de beste investeringene vi og andre gjør er å sikre at en ungdom går fra en fremtid i utenforskap til et liv med mål og mestring og styring av egen fremtid.

Vi er veldig glade for at regjeringen nå legger frem en strategi som skal skape samarbeid om det å flytte flere barn og unge over i en tryggere fremtid, med bedre økonomisk og sosial avkastning for samfunnet.

Krevende å få til samhandling

Men det er verdt å nevne at vi i over ti år har erfart hvor krevende det er å få til nettopp samhandling. Velferdssamfunnet vårt er sterkt med mange dyktige etater, direktorater og offentlige aktører som har forskjellige roller. I tillegg er det et mangfold av ideelle aktører med fartstid og gode resultater, og entreprenører med både ideell og mer forretningsmessige innretning. Og ikke minst organisasjoner, brukere, pårørende og andre personer. 

Det å klare å manøvrere dette landskapet gjennom innovative og samskapende prosesser, anskaffelser og innkjøp – er faktisk ikke så enkelt. Derfor er jeg glad for at det i denne strategien ser ut til å komme penger til mennesker som skal lære seg å navigere et slikt samarbeid. 

Styrke kompetansen på samhandling- og samarbeid

Ferd har utviklet en veileder for kommuner som vil samhandle med sosiale entreprenører, og SoCentral har laget en veileder om samskaping. Det offentlige må nå på sin side virkelig styrke sin kompetanse på hvordan de trekker andre med seg for gode løsninger.

Det frustrerende med å jobbe i dette feltet er å se hvor mye vi kan og vet uten å klare å gjennomføre tiltak vi vet hjelper. 

  • Vi vet at de unge trenger trygge steder å henge, så hvordan sikrer vi gode ungdomsklubber og gratis idretts- og kulturaktiviteter? Løsningene finnes.
  • Vi vet at utsatte unge trenger arbeid tidlig, hos bevisste arbeidsgivere. Hvordan får vi sosiale entreprenører som Generasjon M, til virkelig å vokse seg store over hele landet? Løsningen finnes.
  • Vi vet at unge blir usikre og trenger noen å snakke med. Hvorfor gjør vi ikke Elevtjenesten digital og tilgjengelig på alle skoletrinn, så hjelpen koordineres? Løsningen finnes – JUST DO IT.

Hva vil være vårt bidrag fremover?

Det viktigste akkurat nå er at vi alle bidrar til å få flere foreldre i jobb! Midt i Koronaen er dette viktigere enn noen gang. (Vår Sosent-konferanse i år inviterte derfor bedriftsledere inn for å lære å lykkes med rekruttering av folk med hull i CVen. Ikke tiltaksplasser, men rett og slett å finne bra folk til 100% arbeid ved å rekruttere bredere og mer fordomsfritt. Se opptaket her: https://stream-onlive.wixsite.com/sosent-konferansen)

Tilsvarende viktig er det at hele hjelpeapparatet aktivt utfordres til å samhandle mer rundt de utsatte familiene, og ikke hiver én og én løsning på personene i familien. Vi er i dialog med flere kommuner rundt nye type tjenester på tvers av NAV og barnevern for å få dette til. Ferds rolle er å bidra med nye måter å sikre finansiering av omleggingen på. Fordi de offentlige gode hjelperne ikke har penger nok på sine årlige budsjetter til å investere i nye og fremtidige løsninger.

Og så fortsetter vi selvfølgelig vår satsing på å finne stadig nye sosiale entreprenører med nyskapende løsninger på inkludering av utsatte 🙂

Vi ser frem til videre samarbeid!

Hilsen Ferd Sosiale Entreprenører