NHO samler norsk næringsliv på Årskonferansen i Oslo Spektrum 12. mai. Foto: Kilian Munch NHO

– Vi har ofte snakket om hvor flott det hadde vært om prisen ble delt ut på NHOs årskonferanse og i 2022 skjer det, sier Ferd-eier Johan H. Andresen.

NHOs årskonferanse er blant de mest profilerte konferansene i Norge, og samler hvert år om lag 1300 bedriftsledere, ledere i offentlig sektor, topp-politikere, akademikere og eksperter.

Meld deg på den digitale sendingen her.

Økt interesse

Innovative løsninger og sosial drivkraft står i fokus når Årets Sosiale Entreprenør kåres for 12. gang. Tre finalister er valgt ut blant 23 nominerte selskaper. Vinneren får hovedgevinsten på en halv million kroner, og de to andre finalistene får 50.000 kroner hver.

At prisen denne gangen deles ut på NHOs årskonferanse er et tydelig tegn på at interessen for sosialt entreprenørskap har økt. Johan H. Andersen forteller at Ferd har jobbet hardt for at flere skal forstå hva sosialt entreprenørskap er.

– Det at vi får dele ut prisen på denne godt etablerte konferansen for norsk næringsliv er en bekreftelse på at flere ser den viktige verdiskapingen disse selskapene bidrar med.

Inspirerende finalister

Temaet for NHOs årskonferanse 2022 er «En ny morgendag» og vil belyse viktige samfunnsspørsmål i lys av situasjonen i Ukraina og konsekvensene det har for Norge og verden.

– Vi trenger alle gode krefter for å få de som nå kommer til Norge raskt i arbeid og i gang i samfunnet. Her spiller sosiale entreprenører en viktig rolle, og alle finalistene bidrar til et mer inkluderende og mangfoldig arbeidsliv, sier Andresen.

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, håper mange vil følge med når vinneren kåres 12. Mai.

– Verden er i endring. Vi trenger entreprenørene og gründerne hvis vi skal klare å komme opp med nye og gode løsninger for framtida. Disse finalistene gjør en enestående jobb, og jeg håper årskonferansen blir inspirert av innsatsen de legger ned for å bidra til et inkluderende Norge, forteller han.

Meld deg på NHOs digitale sending av Årskonferansen og få med deg kåringen av Årets Sosiale Entreprenør her.

Dette er finalistene

Guttas Campus tar ungdommer som står i fare for å droppe ut på grunn av svake karakterer eller andre utfordringer med på en 14-dagers sommercamp. Her møtes gutta med forutsigbarhet, tydelige grenser og omsorg, og det jobbes hardt både faglig og mentalt. I etterkant blir gutta fulgt opp med mentoring i 10. klasse og første halvår på videregående skole.

Ideelt skaper arbeidsplasser for ungdom med lokal forankring. De startet på Tøyen der bibliotekene slet med at ungdommer hang på utsiden og krevde vekterressurser. Ideelt tenkte nytt og ansatte ungdommene som vanket rundt bibliotekene som trivselsverter i stedet for vekterne. Under pandemien har ungdommene bemannet teststasjoner og vaksinesentre. Ungdommene får verdifull arbeidserfaring og lokalmiljøet blir bedre.

Sammen om en jobb arbeider for bedre integrering og et mer mangfoldig arbeidsliv gjennom et mentorprogram. Her knyttes innvandrere med høyere utdanning sammen med mennesker med relevant faglig bakgrunn, og bygger dermed en bro til næringslivet. Dette har ført til at flere som står utenfor arbeidslivet kommer i jobb og samfunnet får tilgang på verdifulle ressurser.