iMAL stakk av med seieren under årets SosEntKonferanse på Vulkan Arena 27.november. Selskapet har utviklet et digitalt læremiddel, med ambisjon om at alle elever skal lykkes med lesing og skriving allerede fra første dag på skolen. iMAL ble kåret til vinner i hard konkurranse med PitStop og Moving Mamas.

Stigmatiserer ikke enkeltelever
iMAL har en løsning som hjelper mange barn med å knekke lesekoden, og har stor forebyggende effekt ved at den sikter seg inn på elever så tidlig som i 1. klasse. Løsningen stigmatiserer ikke enkeltelever og kan brukes av både lærere, elever og familier, sier juryformann Johan H. Andresen.

Andresen legger også til grunn at iMAL har et internasjonalt skaleringspotensial og at Nagelhus selv sitter på sterk faglig troverdighet.

Gründeren kommer selv fra læreryrket, og har lang erfaring med elevers lese-og skriveutfordringer. iMALs produkter er digitale, og ressurseffektive. De håndterer en global utfordring og kan bli en norsk løsning som kan brukes i andre land, sier Andresen.

Leverer resultater
Det digitale læremiddelet har vært tilgjengelig i tre skoleår nå. Det forbedres og videreutvikles kontinuerlig. Hittil har flere hundre deltatt på iMAL-kurs og det benyttes i dag av over 500 skoler i landet.

Det gleder meg at vi kan se gode resultater allerede. Gjennom en spørreundersøkelse vi gjorde i 2018, hvor 111 lærere svarte, sa 73 % at flere elever mestret inne i klassefellesskapet. Arbeidet med å ta iMAL ut til alle skoleklare barn har bare så vidt begynt, sier Nagelhus engasjert.

Hun forteller at drømmen er at flere pedagoger vil bistå henne i å spre iMALs verktøy ytterligere, slik at enda flere barn med lese-og skrivevansker skal få en god og mestrende start på skolegangen. I tillegg er iMAL markedsklar for Sverige og gründeren mener prisen vil gi de god drahjelp der.

Nettopp derfor er denne prisen så utrolig viktig for vårt videre arbeid, sier hun.

Om Årets Sosiale Entreprenør
Tittelen Årets Sosiale Entreprenør er en høythengende pris som årlig deles ut til noen som har utmerket seg med et spesielt stort potensial til å løse sosiale utfordringer i samfunnet. Juryen bestod i år, som i fjor, av aktører med lang fartstid innenfor feltet og som jobber aktivt for at flere sosiale entreprenører skal lykkes i sitt arbeid. Totalt nominerte juryen 20 aktører til årets pris, basert på kriteriene innovasjon, bærekraft og skalerbarhet.

Vinneren mottok prisen på en halv million kroner og finalistene fikk 50. 000 kroner hver.

Tidligere vinnere:
2018: Assistert Selvhjelp
2017: Motitech
2016: Generasjon M
2015: Gammel nok
2014: Monsterbedriften
2013: Epleslang
2012: Lyk-z og døtre
2011: Noen AS
2010: Forandringsfabrikken 

Ferd Sosiale Entreprenører investerer i sosiale entreprenører. Selskapet tilbyr nettverk, kapital og kompetanse innen forretningsutvikling og strategi.