Økosystem for sosiale entreprenører

Et stadig økende antall sosiale entreprenører og støttespillere kan gjøre det utfordrende å få en god oversikt. De mest spissede aktørene har derfor etablert et samarbeid kalt “Økosystem for sosiale entreprenører” for å styrke dialogen seg imellom.

Dette samarbeidet består av aktørene Ashoka, SoCentral, Tøyen Unlimited, Kronprinsparets Fond, Wilstar, Vollebekk Fabrikker og Ferd Sosiale Entreprenører.

Som en del av dette samarbeidet har aktørene kartlagt hvilke selskapsformer de ulike aktørene støtter, hvilken form for støtte de tilbyr og hvor modne selskapene bør være for å kvalifisere til støtte.

Kartleggingen skal bidra til å effektivisere kontakten mellom støttespillere og entreprenører.

Oversikten gir også nyttig informasjon om hvilke innsatsområder mange støtter i dag og hvilke innsatsområder som per i dag ikke støttes, men som kanskje blir viktige fremover. Reach for Change la ned i Norge i 2019, men håper å komme tilbake.

Skal videreutvikles

Foreløpig inneholder oversikten informasjon om initiativtakerne, men målet er å skape en interaktivt oversikt der andre aktører i økosystemet kan fylle inn informasjon om seg selv. Oversikten er publisert på nettsiden til alle initiativtakerne sammen med en lenke der man kan legge inn informasjon.

Vi inviterer også andre aktører til å være med å videreutvikle prosjektet og fylle inn informasjon.

Vektlegging av støtte

Med økonomisk støtte menes gaver, aksjeinvesteringer, tilskudd o.l. Nettverksstøtte gir adgang til organisasjonens utvidede nettverk bestående av aktører fra for eksempel offentlig, privat og frivillig sektor. Ved kunnskap og kompentanseutvikling tilbys kunnskap og kompentanseutvikling i form av kurs, workshops, coaching, mentoring eller veiledning.

Støtte i ulike utviklingsfaser

De ulike aktørene tilbyr støtte i ulike faser, alt fra idéfase til skaleringsfase.

Andre støttetilbud

Det kan tilbys kontorplass tilknyttet støtteorganisasjonen (gratis eller mot betaling). Det kan også tilbys løpende veiledning og støtte gjennom selskapets ulike utviklingsfaser eller støtte i spesifikke faser av selskapet utvikling (tidsbegrenset støtte).

Type organisasjoner som støttes

Med aksjeselskap menes ordinære aksjeselskap med tilhørende aksjekapital. Ideelle aksjeselskap reinvesterer aksjekapitalen i selskapets sosiale formål. Selveiende institusjoner som har en ideell og allmennyttig basis som for eksempel foreninger og stiftelser.