Nettverk for Impact-investorer

Akseleratoren Impact StartUp har etablert et nettverk for investorer, filantroper og andre finansiører av samfunnseffekt, kalt InvestorLab.

Initiativet skal bidra til å sikre tidligfase-selskaper tilgang til kapital, slik at de lettere kan skalere løsningene sine og dermed også samfunnseffekten. I tillegg skal InvestorLab gi investorer og finansiører økt kunnskap, flere verktøy og tilgang til nye, aktuelle selskaper.

Er du interessert i å bli med i nettverket for investorer, klikk her.

Kobler selskap og investor

InvestorLab er integrert med akseleratorprogrammet Impact Startup. Det betyr at selskapene der trenes i å møte og presentere seg for investorer, ideelle fond og stiftelser. I juni hvert år får de mulighet til å pitche sine løsninger i én til én-møter med investorer.

Impact StartUp Norge samarbeider med de andre nordiske landenes Impact Startup-aktører om et felles nordisk investornettverk. Samtidig skreddersyr hvert land lokale aktiviteter. 

Satsingen støttes med midler fra Nordic Innovation.