Med grundighet, nytenking og stort bærekraftsengasjement skaper vi verdi utover økonomisk avkastning. Vi anser boligen som rammen rundt våre liv og et sted som skal gi oss spillerom, handlingsrom og gode fysiske romløsninger. For oss handler boligutvikling om å bidra til positiv vekst og utvikling for samfunnet og nabolaget vi er en del av – og ikke minst menneskene som skal leve der.

Gjennom gode relasjoner skal vi bygge tillit hos våre kunder og samerbiedspartnere slik at de opplever Ferd Eiendom som en troverdig, langsiktig og bærekraftig boligutvikler. Som en langsiktig boligutvikler har vi til enhver tid flere prosjekter som er i tidlig-fase. For å sikre at prosjektenes visjon og mål støtter Ferd Eiendoms posisjon og strategi i tidlig-fase, søker vi nå etter deg som vil ta ledelsen for prosjektets resultat og fremdrift. Du vil som prosjektleder ha ansvaret for å lede og organisere interne og eksterne ressurser, der du sikrer godt samarbeid i prosjektene med tydelig og åpen kommunikasjon. Som prosjektleder er du godt kjent med å representere rollen som byggherre ovenfor kunder, myndigheter, leverandører og samarbeidspartnere.

Som prosjektleder Bolig vil du

 • Ha resultat og fremdriftsansvar for prosjektet
 • Planlegge og følge opp alle aktiviteter i prosjektet
 • Bidra til å utarbeide grunnlag for viktige milepælsbeslutninger i prosjektet
 • Definere, gjennomføre og følge opp overordnede mål for nye utviklingsprosjekter
 • Utarbeide, oppdatere og følge opp inntekts- og kostnadskalkyler
 • Bidra til videreutvikling av effektive systemer og arbeidsprosesser

Ønsket kompetanse

 • Ideell bakgrunn med 3–5 års erfaring fra regulering av boligprosjekter
 • Inngående kunnskap om planprosesser og forprosjektfasen
 • God kommersiell forståelse og erfaring fra komplekse boligprosjekter
 • Kompetanse innen bærekraft i byggebransjen
 • Fordelaktig med høyere relevant utdanning

Vi ser etter deg som er

 • Relasjonsbygger og lagspiller
 • Kommersiell og har forretningsforståelse
 • Kommunikativ med gode presentasjonsevner
 • Nysgjerrig og kunnskapssøkende

Vi kan tilby

 • Et kompetent og profesjonelt arbeidsmiljø i et av Nordens ledende familieeide investeringsselskaper
 • Profilerte utviklingsprosjekter og en spennende prosjektportefølje
 • Hyggelig arbeidsmiljø i flotte lokaler i Vika i Oslo

Ønsker du å bli en del av Ferd Eiendom og deler våre verdier;

Troverdighet, Eventyrlyst, Lagspill og Langsiktighet – hører vi gjerne fra deg.

Søk her