Medarbeiderne. Foto: Oda Hveem

Henter avfall på trappa

Mennesker med rusbakgrunn sliter ofte med å få jobb. Risikoen for tilbakefall er høy, særlig blant de som er arbeidsledige. Tilknytning til arbeid er viktig for å holde seg rusfri.

Medarbeiderne tilbyr lønnet og meningsfullt arbeid til mennesker med ruserfaring, og de ansatte får ordinær lønn fra første dag. Selskapet er en ordinær arbeids- plass, men stiller litt annerledes krav til CV-en.

– En av Medarbeiderne fikk jobb i 100 % stilling og er i ferd med å kjøpe hus til familien. Han har nå en lønn som gjør det mulig å søke om statsborger- skap – noe han fikk utsatt pga dom. En annen av våre ansatte har fått både full stilling og høyere lønn, og har kjøpt seg hus, elbil og elbillader.

Medarbeiderne tilbyr henting av glass- og metallemballasje, pant, småelektrisk avfall og tekstiler fra husstander på abonnement. Gjennom tjenesten Flytt & sjau leverer selskapet også andre typer oppdrag som sjauing, rydding, henting av avfall og kjøring av flyttelass. I 2020 lanserte de i tillegg renholdstjenester som flyttevask, hovedrengjøring eller kontorvask til både private og bedrifter gjennom www.renvasking.no.

Om selskapet

Etablert: 2012
Antall ansatte: 41 (37 har rusbakgrunn)
Gründer: Chris Klemmetvold
Organisasjonsform: Ideelt aksjeselskap
Resultater: Last ned PDF