Foto: Oda Hveem

Henter avfall på trappa

Mennesker med rusbakgrunn sliter ofte med å få jobb. Risikoen for tilbakefall er høy, særlig blant de som er arbeidsledige. Tilknytning til arbeid er viktig for å holde seg rusfri.

Medarbeiderne tilbyr lønnet og meningsfullt arbeid til mennesker med ruserfaring. De ansatte rekrutteres ofte rett fra rusbehandling og får ordinær lønn fra første dag. Selskapet stiller krav til de ansatte på linje med ordinære arbeidsgivere.

Medarbeiderne tilbyr henting av glass- og metallemballasje, pant, småelektrisk avfall og tekstiler fra husstander på abonnement. Gjennom tjenesten Flytt & sjau leverer selskapet også andre typer oppdrag som sjauing, rydding, henting av avfall og kjøring av flyttelass. I 2020 lanserte de også renholdstjenester gjennom www.renvasking.no.

Sosiale resultater 2019

Tall i parentes er for 2018.

  • Ansatte med rusbakgrunn i fast stilling: 25 (14) (antall ansatte med rusbakgrunn var 35)
  • Antall årsverk i målgruppe: 15 (7,7)
  • Gjennomsnittlig stillingsprosent per ansatt: 60 % (55%)
  • Innsamlet avfall (i tonn): 314 (119,2)
  • Antall ansatte som ikke lenger er avhengige av NAV (dvs 100% stilling): 7 (3)

Om selskapet

Etablert: 2012
Antall ansatte: 41 (37 har rusbakgrunn)
Gründer: Chris Klemmetvold
Organisasjonsform: Ideelt aksjeselskap