Foto: Morten Brakestad

Bedriften leverer hjelpetiltak til kommunens barnevern- og flyktningetjenester, som er tilpasset familiene som veiledes. I tillegg holder Atlas Kompetanse kurs i skole-hjem samarbeid for nyankomne foreldre.

Familieveiledning

Atlas kompetanse tilbyr hjelpetiltak i henhold til Lov om barneverntjenester § 4-4, annet ledd og § 4-16. De ansatte har spisskompetanse på å jobbe med barn og familier med minoritetsbakgrunn, i tillegg til solid barnevern- eller sosialfaglig kompetanse. Veiledning og oppfølging tilbys på ni forskjellige språk.

Skole-hjem samarbeid

Forskning viser at foreldreinvolvering i grunnskolen gjør en stor forskjell for barnas faglige og sosiale utvikling. Det kan være utfordrende for nyankomne foreldre å forstå hvordan den norske skolen fungerer. Foreldrene trenger informasjon om skolens struktur, lærerens rolle, elevenes ansvar, og forventninger til foreldrenes rolle.

Atlas Kompetanse jobber også med å styrke foreldrene i deres rolle og bygge bro mellom foreldrenes erfaringer og dagens skole. Selskapet arrangerer kurs der foreldre får generell informasjon om skolesystemet og skole-hjem samarbeid. Kursdeltakerne får også konkrete verktøy de kan bruke for å støtte sine barn i skolehverdagen og kommunisere med skolen og lærerne. Kursene holdes på ni ulike språk. Atlas Kompetanse tilbyr kurs til grunnskoler, videregående og voksenopplæring, og samarbeider med enkeltskoler, bydeler og kommuner.

Sosiale resultater 2019

  • Antall familier som mottok veiledning: 17 (for 2018: 12)
  • Antall barn og unge i familier som mottok veiledning: 42 (for 2018: 29)
  • Antall timer veiledning per familie i gjennomsnitt: 221 (for 2018: 389)
  • Familier som hadde behov for å bli veiledet på et annet språk enn norsk: 15/17 (for 2018: 11/12)
  • Totalt antall språk brukt: 7 (for 2018: 5)

Om selskapet

Etablert: 2014
Antall årsverk: 6,5
Gründer: Firdawsa Ahmed og Saad Yusuf Hashi
Organisasjonsform: Ideelt aksjeselskap