Partnerskap med Ferd

Ved hjelp av god dialog og tett samarbeid, hjelper vi våre selskaper på veien mot å bli solide, bærekraftige og fremtidsrettede virksomheter.

Som et familieeid investeringsselskap ser vi etter selskaper som deler våre verdier

Vi ser etter selskaper som kan bidra til å realisere vår visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor.

Verdiskapende og fleksibel eier

Når vi går inn med en betydelig eierandel i et selskap, ønsker vi å bidra aktivt som en verdiskapende partner. Vi har stor grad av fleksibilitet når det kommer til struktur og former for innflytelse, men ønsker å kunne påvirke strategiske veivalg for å minimere risiko og sikre vekst over tid.

Fleksibiliteten i Ferd gjør at vi kan tilpasse oss hvert enkelt selskap, for å få det beste ut av partnerskapet for alle. Noen ganger støtter vi med spesifikke ressurser, andre ganger jobber vi aktivt med å utfordre strategien.

Strategisk partner

I de fleste suksesshistorier er god dialog, forankring i alle ledd og tett oppfølging viktige ingredienser. Hos Ferd-eide Mestergruppen har dette vært godt tilstede hele tiden, spesielt de siste årene. Vårt partnerskap her er et godt eksempel på hva strategisk samarbeid kan bety for en virksomhet.

Ferd gikk inn på eiersiden i Mestergruppen i 2011. I første fase gikk selskapet igjennom en snuoperasjon for å forbedre lønnsomheten. Denne prosessen ble drevet av selskapets egen ledelse. Deretter løftet vi blikket og utviklet en ny plan for selskapets strategiske utvikling sammen med ledelsen. Gjennom konsolidering av markedet og organisk vekst har omsetningen økt fra 3 til 15 milliarder de siste fem årene.

M&A-kompetanse

Vekst innebærer ofte strukturelle endringer underveis. I Ferd sitter vi på bred kompetanse innen M&A og bistår våre selskaper med råd og veiledning i slike prosesser. Vår jobb i dette kan handle om å identifisere attraktive oppkjøp i markedet, utarbeide analyser, gjennomføre transaksjoner eller bistå med å integrere det på en god måte i selskapet.

I eksempelet med Mestergruppen har Ferd bidratt aktivt i mange prosesser. Med denne støtten har selskapet gjort et taktskifte når det kommer til å gjennomføre attraktive oppkjøp. I dag regnes Mestergruppen som Skandinavias største konsern innen byggevarehandel og huskjededrift for boligentreprenører og eiendomsutvikling.

Medlemssuksessen

Mestergruppens eventyrlige vekst er på mange måter et resultat av strategisk samarbeid, bred kompetanse i utviklingsprosessen og god dialog.

Virksomheten er i stor grad franchise-drevet og prisgitt godt samarbeid med sine medlemmer. Uten deres evner til å skape positive arbeidsmiljø og sunn økonomi, hadde ikke selskapet vært der det er i dag. Partnerskap i Mestergruppen handler derfor først og fremst om partnerskap med medlemmene. At de velger å bli, er en god indikator på at samarbeidet oppleves som konstruktivt for alle parter.

Mestergruppen er et av Skandinavias største konsern innen byggevarehandel, huskjededrift for boligentreprenører og eiendomsutvikling. Målet er å være førstevalget for boligbyggere og byggevareforhandlere. Foto: Mestergruppen