Maloramas Nils Sund (t.v) med Mikkel Sandvik og Håkon Glimstad Kristiansen fra Mestergruppen.

SAMMEN PÅ VINNERLAGET: Maloramas Nils Sund (t.v) med Mikkel Sandvik og Håkon Glimstad Kristiansen fra Mestergruppen.

Forfatter: Hans Gudmund Tvedt
Foto: Sveinung Bråthen

Malorama og Mestergruppen er virksomheter som komplementerer hverandre, og som passer godt sammen både kulturelt og markedsmessig. Vi er kort sagt en perfekt match, sier Mikkel Sandvik, konsernsjef for Mestergruppen.

– Og for oss med bakgrunn fra Malorama er det hyggelig å komme med på vinnerlaget i byggebransjen i Norge, Sverige og Skandinavia, og å kunne bidra til å gjøre Mestergruppen til en mer komplett leverandør – som nå blir størst i Norge også innenfor maling og produkter og tjenester for overflatebehandling, supplerer Nils Sund. Han er CEO for Malorama, og nå også en del av Mestergruppens ledergruppe.

Bilde av inngangspartiet til Mal Proff butikk.

PROFFBUTIKK: Mal Proff er Norges ledende leverandør i proffmarkedet for maling og andre produkter for overflatebehandling. Foto: Malorama

Sund understreker at Malorama har hatt en suksessfull utvikling siden etableringen i 2010, en utvikling som er blitt forsterket etter at investeringsselskapene Icon Capital og Loe Equitys kom inn på eiersiden i 2018.

– Det var imidlertid styret og aksjonærenes vurdering at tiden nå var inne for å få inn en industriell eier som kan bidra til å styrke selskapet i den neste utviklingsfasen, og valget falt på Mestergruppen. Mestergruppen kjenner bransjen godt, og vil være en eier som kan videreutvikle våre forretningsområder på beste vis, sier han.

Styrke verdiskaping

Mikkel Sandvik understreker på sin side at formålet med å gå sammen først og fremst er å styrke den totale verdiskapningen gjennom å bedre kvalitet og helhet i kundeopplevelsen.

– Virksomhetene utfyller hverandre på en måte som vil gjøre oss mer effektive i sum enn vi er hver for oss når boliger og hytter skal bygges eller pusses opp. Det er først og fremst gjennom økte volumer at vi vil kunne hente ut gevinster, så noen nedbemanning er ikke planlagt. Tvert imot tror vi at de økte volumene som vil komme gjennom denne sammenslutningen vil gi grunnlag for flere ansatte i Malorama, som vil bestå som et selvstendig virksomhetsområde innenfor Mestergruppen, sier han.

Ambisjonen er å vokse mer enn markedet, samtidig som Mestergruppen skal fortsette å bidra til konsolidering av det svært fragmenterte markedet for nybygging, restaurering, oppussing og tilbygg til boliger og fritidsboliger.

– I tillegg skal vi bidra til å kutte kraftig i tid og kostnader forbundet med byggevirksomhet gjennom økt produktivitet. Felles digitale standarder gjennom hele prosjektfasen, og ikke minst bedre logistikkstyring, er blant suksessfaktorene konsernet jobber med å utvikle, sier Sandvik.

Bilde av Farveringens sentrallager med to store lastebilder fra Mal Proff parkert utenfor.

SENTRALLAGER: Farveringen har Norges ledende logistikk- og distribusjonsnett for maling og produkter for overflatebehandling, og leverer til over 1200 utsalgssteder, også innenfor konkurrerende kjeder. Foto: Malorama

Overflatebehandling

Malorama er Norges ledende salgs- og distribusjonsselskap for produkter som maling, tapeter og gulv. Selskapet leverer et komplett spekter av produkter, konsepter, rådgivning, utstyr og tilbehør, og i tillegg digitale støttesystemer og løsninger for butikker og håndverkere. Kjernevirksomheten omfatter både detalj- og engroshandel, med proffkjedene Mal Proff og Mur Tak Proff, mens faghandelkjedene Fargerike og Kulør henvender seg til privatmarkedet. I tillegg kommer grossist- og logistikkleddet Farveringen, som er Norges ledende distributør på sitt område med leveranser til over 1200 utsalgsteder.

Malorama er også bransjeledende innenfor netthandel og omnikanal- løsninger, det vil si løsninger der samspill mellom digitale og fysiske salgskanaler gir en gjensidig forsterkende effekt og mer helhetlig kundeopplevelse.

Logistikk og netthandel

– Med stadig mer digitalisering, endrede handelsformer og flere nye tjenester vil Maloramas kompetanse og posisjon på området komme også de øvrige virksomhetene i Mestergruppen til gode, sier Håkon Glimstad Kristiansen. Han er strategidirektør i Mestergruppen, og har vært sentral i prosessen som førte frem til at Malorama nå blir en del av konsernet.

– Med oppkjøpet får nå Mestergruppen et velfungerende sentrallager med landsdekkende distribusjonskapasitet. Vi ser et potensial for at vi sammen kan bedre utnyttelsen av Maloramas distribusjonskapasitet, slik at vi gradvis kan utvikle raskere og mer effektive leveranser, legger han til.

Kristiansen forteller også at teamet som arbeidet med oppkjøpet gjorde grundige undersøkelser av Maloramas renommé og posisjon blant både personkunder og profesjonelle.

– Resultatene var tillitvekkende. Fargerike var den av de norske kjedene som kom best ut blant forbrukerne, og Mal Proff fikk meget gode tilbakemeldinger fra fagmiljøer og proffmarkedet, sier Kristiansen.

Han legger til at det alltid er en viss grad av usikkerhet ved oppkjøp, men undersøkelsene skapte trygghet og ga et stadig tydeligere bilde av en kompetent og veldreven virksomhet med meget dyktige mennesker.

Parallell historie

Nå er medarbeidere fra både Malorama og Mestergruppen i gang med å utvikle en felles verdiskapingsplan for å se hvordan selskapene kan videreutvikle seg i en større kontekst.

– Jeg opplever at parallell historie, ganske lik kultur og lignende verdikjeder har bidradd til at det raskt oppsto god kjemi mellom medarbeiderne i de to selskapene.

Etter min oppfatning er kultur og historie ofte undervurderte størrelser for at oppkjøp skal lykkes og problemer unngås, sier Mikkel Sandvik.

Både Malorama og Mestergruppen har utspring i flere medlemsbaserte kjeder og aktører som etter hvert er blitt fusjonert, og som senere har valgt å hente inn kapitalpartnere på eiersiden, samtidig som medlemmene har fått anledning til å fortsette som medeiere.

Rekordår

2021 vil etter alt å dømme bli et rekordår for Malorama, Mestergruppen og byggevarebransjen generelt, først og fremst fordi pandemi, hjemmekontor og begrensende muligheter til uteliv og reiser har skapt en kraftig økning i interessen for oppussing og oppgradering.

– Med Maloramas tall medregnet kan Mestergruppen notere seg for en omsetning på nær 18 milliarder kroner for de siste tolv månedene. Det gir hyggelige tall på bunnlinjen. Men omsetningen har nådd et nivå som ikke er representativt for den underliggende etterspørselen, understreker Mikkel Sandvik, som venter et kraftig fall i trevareprisene etter nyttår som følge av en normalisering og fallende oppussingsaktivitet etter pandemien, og i tillegg lavt nyboligsalg.

– Denne utviklingen vil også medføre redusert etterspørsel etter byggevarer. Og i dette perspektivet er det ekstra positivt at vi gjennom Malorama har fått flere strenger å spille på, sier han.


Styreleder Dag Mejdell

Styreleder: Dag Mejdell er imponert over hva ledelsen og dyktige medarbeidere i både Mestergruppen og Malorama har fått til. Foto: Mestergruppen

En tungvekter i norsk næringsliv leder styret

– Mestergruppen er et spennende selskap som har gjort og fått til mye på kort tid. Fra å være en relativt liten og ukjent aktør er gruppen i dag Norge og Nordens ledende boligbygger og byggevareleverandør. Det er en reise som jeg lyst til å være med på når den nå går videre, sier Dag Mejdell, som for rundt et år siden ble valgt inn som leder av Mestergruppens styre.

Dermed fikk selskapet en av norsk næringslivs desiderte tungvektere med på laget. Siviløkonomen fra NHH har mange års operativ erfaring som konsernsjef i blant annet Posten Norge og Dyno Nobel, og en omfattende bakgrunn som styreleder for selskaper som Norsk Hydro, Sparebank1 SR Bank, International Post Corporation og Visolit, og som nestleder i styret i SAS AB. I 2015 mottok Mejdell den internasjonale prisen «Industry Leadership Award» for å ha ledet omstillingene i Posten Norge på en suksessfull måte.

– Jeg håper og tror dette er en erfaringsbakgrunn som gjør at jeg kan tilføre Mestergruppen noe i en prosess der selskapet er godt i gang med å utvikle byggebransjen i en ny retning.

Bransjen preges av lite innovasjon, og Mestergruppen er godt posisjonert til å være en drivkraft i å endre dette. I tillegg tror jeg at det fortsatt finnes mange konsolideringsmuligheter, både geografisk og i tilstøtende bransjer, sier Meidell.

Han ser ellers positivt på oppkjøpet av Malorama:

– Også Malorama er en suksesshistorie, og jeg mener Mestergruppen kan vinne mye ved å ta med og videreutvikle de gode kvalitetene i selskapet – som i tillegg til å utvide produktspekteret tilfører både stordriftsfordeler og muligheter for å hente ut synergier innen logistikk, sier han. Og legger til at han er imponert over hva ledelsen og dyktige medarbeidere i både Mestergruppen og Malorama har fått til.

– Samtidig ser jeg at det er av stor verdi å ha en sterk og langsiktig eier som Ferd i ryggen i en reise som den Mestergruppen skal fortsette videre fremover, og som jeg ser frem til å få være med på, sier han.

Malorama

 • Norges største salgs- og distribusjonsselskap for produkter til overflatebehandling, som maling, gulv, tapet, tilbehør og tilknyttede konsepter og tjenester.
 • Kjernevirksomheten omfatter kjeder rettet mot både proff- og privatmarkedet samt logistikk:
 • Mal Proff: Norges ledende proff-leverandør av produkter for overflatebehandling
 • Mur Tak Proff: Faghandel for profesjonelle murere, tak- og fasadeentreprenører
 • Fargerike: Norges største faghandelskjede, med 95 butikker over hele landet samt netthandel
 • Kulør: Norges fremste kjede for frittstående faghandlere med sterk lokal forankring, drevet i partnerskap med Malorama
 • Farveringen: Norges ledende logistikk- og distribusjonsnett, med leveranser til over 1200 utsalgsteder, også innenfor konkurrerende kjeder
 • Flere tiår med andelslagsvirksomhet og medlemsbasert kjededrift og engros- /logistikkvirksomhet ble samlet i Malorama i 2010, da MAL AS (tidligere Malermestrenes Andelslag) og Colorama Norge (Farveringen/Fargerike) fusjonerte
 • Fra mai 2021 heleid datterselskap av Mestergruppen, med tidligere andelseiere som medeiere i denne
 • Omsetning 2,3 milliarder kroner (2020)
 • Hjemmeside: malorama.no

Mestergruppen

 • Et av Skandinavias største konserner innen byggevarehandel, huskjededrift for boligentreprenører og eiendomsutvikling
 • Omfatter byggevarekjedene Byggtorget, Byggeriet og XL-BYGG med til sammen rundt 220 byggevareutsalg i hele Norge
 • Eier huskjedene Mesterhus, Systemhus, Nordbohus og Blink Hus med mer enn 300 medlemsbedrifter som bygger rundt 3500 nye boliger i året, som er det største boligvolumet i Norge samlet sett
 • Eier byggevarekjedene XL-BYGG, Bolist og Järnia i Sverige – med til sammen rundt 280 byggevareutsalg
 • Driver eiendomsutvikling gjennom Mestergruppen Eiendom
 • Tilbyr arkitekt- og rådgivertjenester gjennom Mestergruppen Arkitekter
 • Er en av landets største hytteprodusenter gjennom Saltdalshytta og Røroshytta
 • Driver produksjon av takstoler og precut gjennom Pretre
 • Utspring i stiftelsen av Mesterhus i 1970 da en gruppe byggmestere ønsket innkjøpsavtaler direkte med byggevareprodusenter. Mestergruppen ble opprettet i 1995, Ferd kom inn som hovedeier i 2011
 • Har Ferd Capital som sin største eier med 75 prosent. Medlemmer av kjedene eier øvrige aksjer
 • Omsetning siste 12 måneder med Malorama medregnet nær 18 milliarder kroner
 • Hjemmeside: mesterguppen.no