Asker Tek

MODERNE OG MILJØVENNLIG: Det er Jostein Rønsen Arkitekter som har tegnet Asker Tek. Prosjektet er utviklet i tråd med de strengeste miljøkravene, for et
fremtidsrettet miljø.

Forfatter: Signe Marie Sørensen.
Foto: Nyebilder.

– Når vi har realisert den verdiskapningen vi ønsket, er det på tide å la noen andre overta roret, sier Silje Strøm, kommunikasjons- og markedsdirektør i Ferd Eiendom. Hun er trygg på at de nye eierne har alle forutsetninger for å videreføre verdiene som er skapt.

Hun og resten av teamet er opptatte av at bygget skal ha de rette fasilitetene, slik at det tiltrekker seg leietakere det kan oppstå positive synergier mellom. Et av prosjektene hun er spesielt stolt over, er Asker Tek med hele 16 300 kvadratmeter utleid kontorareal.

Konseptuelt og sømløst bygg

Asker Tek er tredje byggetrinn på Kraglund, nær Asker sentrum. Bygget er konstruert i en elegant u-form, der et innvendig felles gårdsrom inviterer til samarbeid og sosial hygge. Her er det lyst og luftig under glasstaket.

– Vi hadde visjoner om å skape et ujålete, men funksjonelt, miljø. Det skulle legge til rette for sambruk, effektivitet og trivsel, slik at leietakerne kan bruke mer av tiden på sin verdiskapende virksomhet, sier Strøm.

Asker Teks resepsjon med sofa foran peisen.

INVITERENDE: Asker Tek er helhetlig utviklet med en nytenkende og tek-orientert målgruppe i tankene. Hyggelige samlingspunkter som dette inviterer til samspill på tvers. Foto: Nyebilder

BREEAM – sertifisert for fremtiden

Bærekraft har lenge vært et viktig fokusområde for Ferd Eiendom, og Asker Tek var blant de første med BREEAM-NOR-sertifisering i Norge. BREEAM er Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy med krav for alt fra byggeteknikk, til design og drift. Nylig tok de steget videre, da det tre år unge bygget gikk fra BREEAM-NOR Very Good til BREEAM In-Use Excellent.

– Det var viktig for oss for å sikre at vi lagde et fremtidsrettet og miljøvennlig bygg, legger Strøm til.

I tillegg til de romslige sambruksarealene, har bygget også en felles resepsjon og ikke minst en egen Asker Tek-app, der leietakerne kan bestille lunsj, i tillegg til å booke møterom og elsykkel beregnet for leietakerne.

– Appen ble utviklet tidlig i konseptutviklingen for å appellere til de leietakerne vi ønsket i bygget. De som har valgt Asker Tek er innovative selskaper som setter pris på å sitte i et innovativt kontormiljø i et grønt bygg, forteller hun.

I dag er Asker Tek et flerbruksbygg fylt med spennende tek-selskaper som komplimenterer hverandre på en god måte.

– Derfor var det spesielt flott å kunne dokumentere dette også etter at bygget ble tatt i bruk, legger hun til og sikter til den nylige BREEAM-oppgraderingen.

Det beste innen lager og logistikk

Også i Snipetjernveien 3 og 9, som Ferd kjøpte i 2011, er det gjort en rekke oppgraderinger etter at eiendommen ble ledig for nye leietakere våren 2020. Tomten er på 65 000 kvadratmeter og regnes som en av landets beste logistikkeiendommer med sine 26 000 kvadratmeter utleid logistikkareal.

– Da vi kjøpte, like etter finanskrisen, var det mange investorer som helst ville kjøpe lager- og logistikkeiendommer med lengre leiekontrakter. Her var det en halvlang kontrakt på rundt syv år med Rema 1000 på hele eiendommen, og vi fikk kjøpt den for en fornuftig pris, forteller Geir Karlsen, investeringsdirektør i Ferd Eiendom.

Han forteller videre at, til tross for at Rema 1000 etter hvert ville flytte ut, var de trygge på at eiendommen ville være attraktiv i leiemarkedet når den tid kom.

– Forretningsplanen vår var å sitte over utløp av daværende leieforhold, og deretter gjennomføre nødvendige oppgraderinger for re-utleie – for så å ta stilling til videre eierskap, legger han til.

Nye leietakere lot ikke vente på seg, og logistikkareal på rundt 26 000 kvadrat er i dag utleid.

Bilde av Snipetjernveien som er en stort logistikkeiendom.

ATTRAKTIV LOGISTIKKEIENDOM: Interessen for sentral og stor nok logistikkeiendom øker stadig, spesielt i lys av pandemien hvor netthandel økte betraktelig. Her: Nylig solgte Snipetjernveien. Foto: Dmitry Tkachenko

Eiendom tilpasset fremtiden

VVS-grossisten Brødrene Dahl ønsket seg en sentral lokasjon med nok areal, med en sentral beliggenhet for korte transportetapper. Det var få tilgjengelige eiendommer av denne størrelsen, der både E6 og Oslo sentrum ligger like i nærheten. Med tilrettelegging og utvidelse av utearealene, ble Snipetjernveien en ypperlig lokasjon for deres sentrallager og servicesenter.

– Planen var å få Brødrene Dahl inn på rundt 7000 kvadratmeter, i tillegg til å utvide arealet for utelagring, sier Sigurd Ødegård i Ferd Eiendom.

Han har ledet prosessene med oppgraderinger av bygget, i tråd med behovene til de nye leietakerne og fremtidens krav.

– Blant tiltakene installerte vi nytt og bedre ventilasjonsanlegg, koblet oss på fjernvarmeanlegg og fikk inn LED-lys med soneinndeling og lysstyring. I tillegg satte vi inn nye styringssystemer for bedre temperaturstyring og overvåking av byggene, forteller han og legger til at alle tiltakene er med på å redusere energiforbruket og dermed klimaavtrykket.

Brødene Dahl flyttet inn i Snipetjernveien i september 2020.

 Økt netthandel og behov for lager

Ødegård forteller at det i 2020 oppstod et plutselig behov for lagring og distribusjon av medisinteknisk forbruksmateriell.

– OneMed Services tok kontakt med oss da pandemien slo inn i mars, og vi valgte å gjøre det som skulle til av tilpasninger, fortsetter Ødegård.

Her var det bare å brette opp ermene og sikre selskapet det de trengte for å kunne tilby tilstrekkelig varemengder. Da oppgraderingsjobben var fullført vinteren 2021, var markedet for lager- og logistikkeiendommer fortsatt brennhett – blant annet på grunn av veksten i netthandel og dermed økt lagringsbehov.

– Vi valgte derfor å legge Snipetjernveien ut for salg i det åpne markedet. Eiendommen fikk veldig stor interesse og mange budgivere fra både norske og utenlandske investorer av logistikkeiendommer, sier Karlsen, som er godt fornøyd med oppnådd pris.