Forfatter: Hans Gudmund Tvedt
Foto: Olav Heggø

– Pandemien til tross har det siste året vært det mest aktive for Ferd noen sinne, og ikke minst første halvår 2021 var en periode med flere store realisasjoner og investeringer, sier finansdirektør Erik Rosness i en kommentar til Ferds halvårsrapport, som ble offentliggjort tidlig i september.

Rosness nevner børsnoteringen av Elopak som en viktig begivenhet.

– Selskapet er det største og eldste i Ferds portefølje, og er også Ferd Capitals første børsnotering, sier Rosness, som samtidig understreker at Ferd fortsatt vil eie over 50 prosent av aksjene i selskapet.

Nedsalget bidro imidlertid til en betydelig økning i konsernets likviditet:

– Investeringskapasiteten er sterkere enn noen gang, og i hele konsernet fortsetter vi aktivt å lete etter nye investeringsmuligheter, sier Erik Rosness, finansdirektør i Ferd.

Rosness legger til at han ellers er godt fornøyd med utviklingen i Ferd, og ikke minst med at alle forretningsområdene bidro positivt i første halvår.

Halvårstall 2021

For tall og nærmere detaljer, søk «halvårsrapport 2021» på www.ferd.no

Oversikt over Ferds årsrapporter og halvårsrapporter