Foto: Dag Knutsen.
Forfatter: Signe Marie Sørensen.

Ferd har trappet opp sitt bærekraftsarbeid over flere år, og medlemskapet i Norsif ble et naturlig steg på denne veien, forteller Gjersøe om fagforumet som siden oppstarten i 2013 har vokst til rundt sytti medlemmer – hovedsakelig fra norsk finansbransje.

Norsif er uavhengig og fungerer i all hovedsak som en plattform for deling av kunnskap og erfaringer. Sammen jobber medlemmene for å sikre utviklingen mot et mer bærekraftig næringsliv.

Jeg ser frem til å representere Ferd inn i Norsif-styret, og håper vi både kan bidra med og høste erfaringer fra det viktige arbeidet med ansvarlig forvaltning, avslutter han.