Inger Walle og Sigmund Olav Lie

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt.

Foto: Oda Hveem.

– Godthaab har vært et godt hjem for oss mens Ferd har utviklet seg. Men vi har vokst og nye behov oppstår i løpet av 19 år. I Dronning Mauds gate 10 har vi nå fått et hovedkontor som setter en ny standard for oss: Tidsriktig, funksjonelt og romslig nok til fortsatt vekst – lokaler som dessuten gjenspeiler Ferds særpreg. Vi har også vært opptatt av at de ansatte synes de nye kontorene skal være et godt sted å være, sier Sigmund Olav Lie, økonomi- og finanssjef hos Ferd Eiendom, som har vært prosjektleder for de nye lokalene.

– Vi har fått en plassering med kort vei til sentrale kommunikasjonsknutepunkter, og til viktige miljøer og samarbeidspartnere innenfor blant annet finans, bank og andre deler av nærings- og samfunnsliv, legger han til.

Lang jakt

Med sin solide kjennskap til kontormarked og muligheter i Oslo, hadde Ferd Eiendom naturlig nok en sentral rolle i gruppen som fikk i oppdrag å jakte på nye lokaler. Og rett før jul i fjor, etter vel et års leting, kunne så ledelsen i Ferd signere en langsiktig kontrakt med Vestre Vika DA for de tre øverste etasjene i den markante bygningen fra 1968.

– Vi er glad for å ha funnet et total­rehabilitert og miljøsertifisert kontorbygg der vi har hatt mulighet å sette vårt eget særpreg, forteller Lie.

Inger Walle og Sigmund Olav Lie i Ferds nye hoved­kontor i Oslo sentrum.

Flyttet inn: Inger Walle og Sigmund Olav Lie kan stolt vise frem Ferds nye hoved­kontor i Oslo sentrum. Begge har hatt viktige roller i arbeidet med å skape et godt arbeidsmiljø for medarbeiderne – i lokaler som gjenspeiler Ferds verdier og egenart. Foto: Oda Hveem

Involvering og medvirkning

– Straks kontrakten var undertegnet ble det nedsatt en tverrfaglig prosjektgruppe med representanter fra flere avdelinger som rapporterte til en styringsgruppe bestående av eier og ledelsen i Ferd. Oppgaven var blant annet å involvere medarbeiderne og kartlegge behov, interesser og ønsker.

– Slik kunne vi levere et solid beslutnings­grunnlag for eiere og ledelse, som i likhet med alle involverte viste et sterkt engasjement for saken. Korte beslutningslinjer har gjort at vi har evnet å fatte raske beslutninger og fått gjennomført flytting som planlagt selv under korona-pandemien, forteller Lie.

Han understreker videre at det ble lagt vekt på å velge interiørarkitekter og leverandører som kunne gi hovedkontoret et uttrykk som svarer til Ferds verdier – troverdighet, eventyrlyst, lagspill og langsiktighet:

– Dette er verdier som forplikter når det gjelder kvalitet og innovativ utforming, og tilrettelegging for samarbeid på tvers av enheter og arbeidsområder, sier Lie, og legger til at leverandørene som ble valgt viste seg som gode samarbeidspartnere med evne til å levere kvalitet, til tross for knappe tidsrammer og ikke minst utfordringene som korona-pandemien har medført for drift og leveranser til byggeplasser.

Spektakulær toppetasje

I den delen av bygget som Ferd disponerer består niende og tiende etasje av en blanding av cellekontorer og landskaper, tilpasset hva som fungerer best for avdelinger og forretningsområder. Her er det også godt med plass til å overholde smittevernstiltak. I tillegg kommer et rikelig tilbud av møterom, multirom og stillerom, sosiale soner og kaffekjøkkener, og en romslig resepsjon rett innenfor heisen opp til tiende etasje. De to etasjene er forbundet med en spesialdesignet og plassbygget intern trapp i valnøtt og spesialglass – et karakteristisk element som tilfører både eleganse og et varmt og vennlig uttrykk.

– Men selve kronen på verket er den tilbaketrukne ellevte etasjen – med Ferds storstue, som blir et møtested for hele «Ferd-­familien»: Egne medarbeidere, portefølje­selskapene, nære forbindelser og venner skal kunne inviteres hit når smittevernstiltakene muliggjør dette, sier Inger Walle, Office Manager i Ferd.

– I Storstuen vil vi også kunne invitere til både interne og eksterne konferanser og samlinger, supplerer Sigmund Olav Lie.

Lunsj med kolleger

For å kunne gjøre slike arrangementer ekstra hyggelige er Storstuen utstyrt med både anretningskjøkken og bar. Men hverdagen er ikke glemt: I direkte tilknytning til Storstuen finnes romslige lunsjarealer forbeholdt Ferds egne medarbeidere:

– Vi er glade for å ha en ordning der vi får maten opp til anretningskjøkkenet i vårt eget lunsjrom. Det er hyggelig å spise sammen med gode kolleger, og det bidrar til samhold og fellesskap, sier Inger Walle.

Men om det meste i det nye hovedkontoret er nytt, har Ferd tatt vare på noe av det velkjente. Noen møbler var i god stand og blir gjenbrukt.

– Og kunsten som satte sitt preg på Godthaab er blitt med inn til byen, og bidrar til kontinuitet og gjenkjennelse samtidig som ny plassering og endrede omgivelser gjør at vi ser mange av verkene med nye øyne, sier Inger Walle.

Tilgjengelig

Det var viktig for Ferd at det nye hovedkontoret var enkelt å nå med kollektivtrafikk, sykkel og gange, og i underetasjen finnes dusj og garderober, sykkelparkering og sykkelvask.

– Ferd disponerer også plasser i parkeringsanlegget i kjelleren til å sikre ansatte fleksibilitet i en hektisk hverdag. Som en del av mobilitetsløsningen har vi også en elbil som kan benyttes av ansatte som skal i eksterne møter der det er behov for bil, sier Sigmund Olav Lie.

Ferds nye hovedkontor

Den romslige nye resepsjonen

Velkommen: En romslig resepsjon møter besøkende når de kommer til tiende etasje i det rehabiliterte bygget. Foto: Radius Design/Dag Randen

Bilde av en av de nye sosiale sonene

Sosialt: I tillegg til kontorarealene kommer et rikelig tilbud av møterom, stillerom, og sosiale soner. Foto: Radius Design/Dag Randen

Bilde av møtested for «Ferd-familien» i ellevte etasje

Storstue: Selve kronen på verket er den tilbaketrukne ellevte etasjen, som blir møtested for hele «Ferd-familien». Foto: Radius Design/Dag Randen