Christine Wergeland Sørbye i Oslo Science City og Tom Erik Myrland i Ferd

Forfatter: Ferd, ved Signe Marie Sørensen.

Foto: Sveinung Bråthen.

Omleggingen til et mer bærekraftig samfunn krever store investeringer og utvikling, i tillegg til anvendelse av ny kunnskap. For å få til det, må kunnskapsmiljøene samarbeide tett og forsterke hverandre. Næringslivet må også kobles tettere på forskere og studenter. Våren 2019 ble det derfor vedtatt en strategi for utvikling av Oslo som kunnskapshovedstad. Et hovedtiltak i strategien er å etablere Oslo Science City som Norges første innovasjonsdistrikt.

Utviklingen av Marienlyst er viktig for å gjøre Oslo Science City til et bærekraftig og levende område, sier Christine Wergeland Sørbye, Oslo Science City

– At det er tverrpolitisk enighet om denne satsingen gir grunn til å tro på stor gjennomføringsvilje og et langsiktig perspektiv på satsingen, forteller Sørbye. Hun var selv prosjektleder for utviklingen av campusstrategien i Oslo kommune.

– Vi ble alle veldig glade da det ble offentlig at det var Ferd som skulle overta NRK-tomten. Ferd er anerkjent som en særdeles kompetent eier og investor. Ferd som aktør kan spille viktige roller både som utvikler og investor i Oslo Science City, sier hun.

Kunnskapstett område

Området strekker seg fra Majorstuen via Marienlyst og Blindern til Gaustad og Ullevål stadion, samt Campus Radiumhospitalet. Her er det rundt 30 000 studenter og 7 500 forskere, landets beste universitet, universitetssykehus, forskningsinstitutter i verdensklasse samt over 300 bedrifter. Dette er Norges mest kunnskapstette område, med et stort potensial for innovasjon og nye arbeidsplasser.

– Området har verdensledende kunnskapsmiljøer allerede. Det vi skal gjøre, er å koble dem sammen, tiltrekke oss mer næringsliv, og skape verdier og bærekraftige arbeidsplasser for fremtiden. Med en så fremtidsrettet investor som Ferd på laget er mulighetene for å realisere ambisjonene enda større, sier Sørbye.

Som en verdidrevet, kommersiell og langsiktig aktør, ønsker Ferd å utfylle de andre medlemmene i Oslo Science City på en god måte, ifølge investeringsdirektør i Ferd, Tom Erik Myrland. Håpet er at bredden i Ferds virksomhet kan bidra med verdi til utviklingen av innovasjonsdistriktet.

– Vår virksomhet innenfor sosialt entreprenørskap og Impact-investeringer handler i bunn og grunn om innovasjon for å bidra positivt til sosiale og miljømessige bærekraftmål. Eksempelvis har vi portefølje­selskaper som denne satsningen er relevant for, utdyper han.

I Ferds DNA

Innovasjon og langsiktig forretningsutvikling har alltid stått sterkt hos Ferd, noe som avhenger av å sitte tett på «grasrota» i norsk næringsliv.

– Viktigheten av dette tiltar med økt innovasjonstakt og krav til omstilling i de omgivelsene vi opererer i, forteller Myrland.

Lyst er et omfattende prosjekt der alt fra ivaretakelse av identitet og historie, til moderne bolig- og næringsutvikling skal henge sammen og spille på lag. Ifølge Myrland er det derfor av stor betydning for Ferd å komme tett på kunnskapsmiljøene.

– Å bli godt kjent med nærområdet til Marienlyst og aktørene i innovasjonsdistriktet, vil gjøre oss i bedre stand til å utvikle Lyst til å treffe på omgivelsenes behov og forventninger. Spesielt gjelder dette målet om å utvikle næringsdelen på en måte som underbygger ambisjonene til Oslo Science City, forteller Myrland.

Han håper at noen av bedriftene som oppstår i distriktet blir relevante for Ferd i fremtiden – enten som selvstendige investeringer, som en del av Ferds porteføljeselskaper eller som konkurrenter til disse.

– Vi tror også det sterke oppstartsmiljøet kan by på interessante muligheter for vår satsing på sosiale entreprenører, og for våre investeringer i tidligfase-selskaper med både kommersielt potensial og positiv effekt på klima- og miljøutfordringene, forteller Myrland. Han viser til investeringene i Startup Lab-fondene, samt engasjement i Ungt Entreprenørskap som holder til i Forskningsparken.

– Vi ser heller ikke bort fra at vi kan spille en rolle i flere eiendomsprosjekter i området, legger han til.

Bærekraftige møter

Sørbye peker på at området rundt Marienlyst trenger større bedrifter fra ulike sektorer, flere boliger for et levende byområde, i tillegg til formelle og uformelle møteplasser. Utgangspunktet vil være å skape bærekraftige løsninger med en positiv effekt på klima- og miljø.

– Utviklingen av Marienlyst er viktig for å gjøre Oslo Science City til et bærekraftig og levende område, sier hun og legger til at resultatene fra Ferds medvirkningsprosess, ført an av Leva Urban Design, også vil være nyttig innsikt i denne prosessen.

– Vi må se det som ett område og sam­arbeide tett. Kommunikasjon og forbindelser blir avgjørende for prosessen, forteller Sørbye videre. Hun har rukket å ha flere møter med Ferd.

– Å høre om konsernet og de foreløpige planene med Lyst-konseptet har vært veldig inspirerende. Ferd har møtt oss med åpenhet og konstruktiv interesse, så vi ser veldig frem til videre samarbeid, sier lederen for innovasjonsdistriktet.

Myrland ser Ferds deltakelse i Oslo Science City som en fantastisk mulighet til å skape varige verdier og sette tydelige spor.

– I tillegg til at vi vil bidra til utviklingen, tror vi engasjementet vil gi oss mye tilbake. På samme måte er målet at vår rolle i Oslo Science City skal gjøre oss enda bedre i stand til å utvikle NRK-eiendommen til en vellykket bydel, både for de nære omgivelsene, innovasjonsdistriktet og dermed også kommersielt for Ferd, avslutter Tom Erik Myrland.

Christine Wergeland Sørbye i Oslo Science City og Tom Erik Myrland i Ferd foran Forskningsparken Oslo Science City

Løfter innovasjon: Christine Wergeland Sørbye i Oslo Science City og Tom Erik Myrland i Ferd skal de neste årene samarbeide om å gjøre Oslo til innovasjonshovedstad. Foto: Sveinung Bråthen