Portrettbilde av Erik Bjørstad

Forfatter: Ferd, ved Signe Marie Sørensen.

Foto: Sveinung Bråthen.

– Hvert år installeres det mer ny strøm­kapasitet fra solenergi enn fra noen annen strømkilde, sier Erik Bjørstad, direktør for Impact-investeringer i Ferd. – Solenergi er altså verdens raskest voksende strømkilde.

Akselleratorprogrammet Antler er første investering Ferd Impact gjorde. Impact-mandatet ble opprettet i slutten av 2019 for å investere i tidligfase-selskaper som jobber med klimavennlige løsninger og produkter. Antler hadde store planer for 2020, men ble som mange andre satt noe tilbake som følge av covid-19. Dette til tross, er det god driv og en positiv utvikling for Impact-selskapet.

En ny tid

Antler ligger bak sin opprinnelige plan når det gjelder antall nye selskaper og lokasjoner hittil i 2020, og dermed også når det gjelder omsetning. Selskapet har imidlertid også justert kostnadsnivået sitt, slik at bunnlinjen ikke avviker mye fra budsjett.

– Selskapet har etablert 70 nye selskaper gjennom programmene sine i første halvdel av 2020. Antler hadde programmer i åtte byer over hele verden i første halvår, og er nå i ferd med å lanserere seks nye lokasjoner, forteller Bjørstad.

For å sikre gjennomføringen av program­mene og overholde smittevernreglene, har de tatt i bruk nye digitale løsninger.

– Antler har også gjort en imponerende jobb med å samle og analysere data fra de tusenvis av gründerne som deltar på Antler-programmene, og holder for tiden på med en kraftfull databasert verktøykasse som skal støtte deres fremtidige investeringsarbeid, sier Impact-investoren.

Hvert av Antlers selskaper skal jobbe for å bidra til ett eller flere av FNs bærekraftsmål, noe som også gjelder de siste tilskuddene til akselleratorprogrammet.

Gruppebilde av Harald Olderheim, Even J. Kvelland og John Modin

Suksess med sol: Glint Solar gjorde det bra i Antlers akselleratorprogram og har støtte fra flere hold. F.v: Harald Olderheim, CEO, Even J. Kvelland (COO) og John Modin (CTO). Foto: Glint Solar

Satser på fornybar energi

Fornybar energi er et av tre definerte satsingsområder for Impact, og et område Ferd generelt har ambisjoner på. Den raske utviklingen av solenergi, vindenergi, batterier og smart grid teknologi er med på å endre verdens kraftproduksjon, ifølge impact-direktøren.

– Innenfor Impact-mandatet forventer vi blant annet å se mange spennende digitale forretningsmodeller, både for å ytterligere redusere strømkostnaden fra fornybare energikilder, og for å muliggjøre et større inntak av fornybar energi i den totale energimiksen, sier han.

Bjørstad forteller videre at ulike former for solenergi installeres i nær sagt alle markeder og geografier; alt fra hustak i California til enorme landbaserte anlegg i Afrika og vannreservoarer i Sør-Korea.

– Prisen på strøm fra solenergi varierer med skala, installasjonskostnad og antall soltimer i året, men ingen andre nye strømkilder kommer like lavt på kostnadskurven som de beste solenergiprosjektene nå til dags, sier han og legger til at solenergi var avhengig av kraftige subsidier i de fleste markeder for kun ti år siden. De siste årenes teknologiutvikling har gjort at prisen på et solcellepanel har falt med over 95 prosent de siste 15 årene.

– Kobles solenergi sammen med batterier eller annen form for lagringskapasitet, kan solenergien i dag lagres og brukes også når solen ikke skinner, utdyper Bjørstad.

God driv for flytende sol

Glint Solar var et av selskapene som kom vinnende ut av Antlers forrige program i Oslo. De har hittil mottatt finansiering fra både Antler og Innovasjon Norge.

– Dette er en innovativ startup som bruker satelittdata og maskinlæring til å analysere mulige lokasjoner for flytende solenergi, sier investoren.

Flytende solenergi er i kraftig vekst over hele verden, og beskrives som en miljøvennlig og mer effektiv måte å produsere solenergi på, med lave kostnader for forbruker. Løsningen går ut på at man installerer standard solcellepaneler på flytesystemer på hav eller vann. Med flytende solsystemer sikrer man strøm til flere, uten at vi bruker store landområder som trengs til matproduksjon, for eksempel.

– Glint Solar kan hjelpe sine kunder med å finne rette lokasjoner med best forutsetning for flytende solenergi, sier Bjørstad. Han nevner solinnstråling, skyggeforhold, bølge­høyder, vindstyrker og vanntemperatur som innvirkende faktorer.

På grunn av vår lange kystlinje og evne til å håndtere hardt vær, har flytende solenergi tidligere blitt nevnt som en god nisje for Norge – blant annet av Innovasjon Norge. Glint Solar er et av flere norske selskaper som tilbyr løsninger innen flytende solenergi til kunder over hele verden.

Solenergi i Afrika

The Ecosystem Integrity Fund (EIF) er en annen av Ferds Impact-investeringer. Fondet drives av et team med lang erfaring som cleantech-investorer, som over flere år har studert utviklingen av ulike forretningsmodeller innen blant annet solenergi i Afrika. Teamet har også kjent til Energicity en god stund, før de valgte å investere i selskapet tidligere i år. Energicity installerer og drifter såkalte «mini-grids» i Sierra Leone, Benin, Togo og Ghana. Disse består av solcellepaneler, batteripakker og smart grid komponenter. Hver mini-grid tilbyr markedets billigste strøm til cirka 100–200 kunder i en nærliggende landsby.

– Dette er ofte første gang kundene får strømtilførsel til huset sitt, og strømmen brukes til å dekke essensielle behov som leselys, lading av mobiltelefon og kjøleskap, sier Bjørstad.

I andre tilfeller erstatter strømmen fra solcellene forurensende dieselaggregater. Markedet for slike installasjoner er i stor vekst i Afrika sør for Sahara, og flere av de store europeiske kraftselskapene har engasjert seg i markedet.

– Energicity er et spennende selskap i et spennende marked – og ikke minst et selskap med en betydelig positiv effekt både på miljøet og folks levestandard, supplerer Bjørstad, som gleder seg til å følge selskapet videre mot lysere tider.

Portrettbilde av Erik Bjørstad

Impact-investeringer: Erik Bjørstad investerer i selskaper med positiv innvirkning på klima. Foto: Sveinung Bråthen