Marte Sootholtet foran et gult hus

Forfatter: Ferd, ved Anniken Grundt.

Foto: Oda Hveem.

I disse dager blåses det nytt liv i den gamle direktørboligen til Tiedemanns tobaksfabrik på Ensjø. Etter å ha gjennomgått en totalrenovering våren 2020, skal nabolagsbygget nå benyttes av lokalmiljøet, Kirkens Bymisjon, Poprommet – og Impact StartUp Norge. Marte Sootholtet, leder i Impact StartUp Norge, er svært fornøyd med de nye lokalene.

– Petersborghuset markerer vår tilknytning til Ferd og kobler Andresen-familiens historie med ny verdiskaping basert på bærekraft, sier hun.

Sootholtet takker Ferd for muligheten, og gir en spesiell honnør til Ferd Eiendom som bruker sin posisjon som eiendomsaktør til å skape verdier i lokalmiljøet.

– Impact StartUp-programmet handler om å bygge relasjoner, kompetanse og nettverk. Dette gjør vi best gjennom å ha et fast tilholdssted og gode møteplasser.

I følge Sootholtet er Petersborghuset en perfekt ramme for det miljøet de ønsker å bygge. Tiedemannsbyen er et rolig område som gir gode arbeidsforhold, samtidig som det er enkelt å komme seg til og fra sentrum med kollektivtrafikk.

– Selskapene som kommer til oss får arbeidsro og blir en del av et miljø som skal inspirere til mer impact og kommersiell suksess, forteller hun.

Med stadig flere aktiviteter og ressurser ombord trengte vi egne lokaler. Samtidig var det viktig for oss å beholde tilknytningen til Ferd-miljøet, sier Marte Sootholtet, leder Impact StartUp Norge.

Styrke å ha Ferd som eier

Impact StartUp har allerede gjennomført tre norske akseleratorprogrammer, og i høst starter det første felles, nordiske programmet. Dette er også den første akseleratoren i nye lokaler.

– Vi ble etablert som en egen organisasjon i januar i år. Med stadig flere aktiviteter og ressurser ombord trengte vi egne lokaler. Samtidig var det viktig for oss å beholde tilknytningen til Ferd-miljøet, forteller Sootholtet.

Hun mener Ferd-tilknytningen gjør det enklere å komme raskt i dialog med andre aktører, fordi navnet assosieres med kvalitet. Det gir en trygghet til andre som er interessert i å investere i samfunnseffekt.

– Det er viktig at våre selskaper får riktig backing, og flere engasjerte aktører fører til at hele feltet akselererer, sier hun.

Marte Sootholtet sitter ved et bord sammen med to andre damer

Inspirerende miljø: Det nye akselerator—programmet skal bidra til at flere kommer i jobb. Foto: Oda Hveem

Nordisk akselerator skal få flere i arbeid

Høsten 2020 skal ti norske selskaper delta i Impact StartUp WORK, den nordiske akseleratoren. Programmet har som mål å få folk fra utenforskap inn i arbeid, og Sootholtet mener dette er et høyaktuelt og tidsriktig tema.

Arbeidsinkludering er spesielt viktig fordi koronasituasjonen bidrar til økt utenforskap. Selv om dette temaet var valgt allerede før mars, er det blitt enda viktigere nå.

Det er første gang Impact StartUp tester et program med et spesifikt tema, og første gang de gjennomfører et program parallelt i tre nordiske land. Impact StartUp Norge skal fortsatt kjøre en åpen akselerator om våren, mens det nordiske programmet gjennomføres om høsten og rettes inn mot spesifikke samfunnsutfordringer. Det nordiske programmet skal gi læring på tvers av landegrensene og sikre spredning av gode løsninger.

Ulike forretningsmodeller – felles mål

Selskapene som har fått plass i høstens program jobber alle for å få flere i arbeid, men har ulike forretningsmodeller som kan deles inn i to hovedgrupper.

– Vi har både selskaper som selv rekrutterer fra utenforskap og selskaper som gjør det mulig for andre å rekruttere fra utenforskap, forteller Sootholtet.

Spiring er et av selskapene i den nordiske akseleratoren. De tilbyr mennesker med rusbakgrunn arbeid med hydroponisk dyrking av reddik-, brokkoli-, solsikke- og ertespirer som leveres til restauranter og spisesteder. Veien bort fra gammelt nettverk og inn på arbeidsmarkedet sparer samfunnet for store utgifter, gir personlige seire og viktige nye fremtidsmuligheter.

Selskapet Testhub Technologies har en annen modell. De selger en tjenestebasert programvare som sikrer at større selskaper med høyt ansettelsesvolum finner rett jobbsøker til jobben. Løsningen deres rangerer automatisk kandidatene anonymt og hindrer ubevisst og bevisst diskriminering basert på identitet eller utseende.

– Det er fantastisk å få jobbe med disse selskapene og styrke deres mulighet til å skape større samfunnseffekt. Det er ekstra spennende å se om det nordiske samarbeidet gir muligheter for å skalere gode løsninger til andre markeder i Norden, fortelle Sootholtet.

Marte Sootholtet foran et gult hus

Startup-hub: Marte Sootholtet leder teamet i Impact StartUp Norge. Høsten 2020 gjennomfører de den første akseleratoren i nyinnflyttede lokaler. Foto: Oda Hveem

Styrker økosystemet med InvestorLab

I tillegg til å drifte både norske og nordiske akseleratorprogrammer, er Impact StartUp i gang med å etablere en InvestorLab og et nettverk for offentlige anskaffelser. Sootholtet forteller at styrking av hele økosystemet er avgjørende for å kunne akselerere nye løsninger.

– Det er et stort behov for mer kunnskap om effektorienterte investeringer og anskaffelser, og vi opplever stor interesse fra både investorer og offentlige aktører, sier hun.

Impact, også kalt samfunnseffekt, er selve bærebjelken i akseleratoren. I tillegg til å jobbe med selskapene på bedriftsstrategi, finansiering og skalering, skiller Impact StartUp seg fra andre programmer ved å ha spisskompetanse på sosial- og miljømessig målstyring.

– Vi ser at også mer tradisjonelle startup-miljøer er nysgjerrige på hva vi jobber med, nettopp fordi vi har kunnskap og verktøy på å måle og styre etter samfunnseffekt.

Sootholtet mener derfor det er avgjørende at Impact StartUp utvikler seg i rekordfart for å sikre posisjonen som en viktig premiss­leverandør i impact-feltet.

– Vi ser at hele feltet er i rask utvikling, mye takket være pionérarbeidet Ferd har gjort på området. Det er et veldig spennende felt å være i akkurat nå og vi opplever at Impact StartUp har en viktig rolle å spille, avslutter Marte Sootholtet.