Fjord Lines MS Stavangerfjord

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt.

Foto: Fjord Line/Geir Einarsen.

– 2019 var et rekordår for Fjord Line både når det gjelder omsetning og resultat. Og bookingen for 2020 gikk strykende – til den bråstoppet 12. mars. Da ble reiserestriksjonene i korona-pandemiens kjølvann innført, og Fjord Line mistet med ett 95 prosent av omsetningen, sier Krisztina Horvath, Investment Professional i Ferd Capital. Sammen med kollegene Kristian Eikre og Tone Bjørnstad Hanstad har hun ansvaret for den løpende oppfølgningen av forretningsområdets eierskap i rederiet, som i vår brått fikk oppleve betydningen av solide eiere da tre av de fire skipene ble tatt ut av drift og lagt i opplag.

– Det gjenværende skipet, MS Stavangerfjord, driftet et nødsamband for frakt mellom Kristiansand og Hirtshals for å sørge for at nødvendige varer ble fraktet til og fra Norge. Men det var likevel klart at det var nødvendig med en dugnad for å sikre fremtiden for Fjord Line, sier Kristian Eikre.

God dugnadsånd

Det viste seg at dugnadsånden var både sterk og god: Norske myndigheter stilte med kontantstøtte, nye permisjonsregler og statsgaranti for gjeld. Myndighetene i Danmark innførte en lønnskompensasjonsordning på 80 prosent av lønnen til medarbeidere mot at de ikke ble sagt opp, og bankene innvilget utsettelse på renter og avdrag – mens eierne bidro med likviditetstilskudd.

– I tillegg har leverandører og partnere i turist- og skipsfartsnæringene vist fleksibilitet og samarbeidsvilje. Og sist men ikke minst har sterk innsats fra ansatte og ledelse vært avgjørende. Både styre og ledelse har dessuten kuttet i egen lønn, forteller Tone Bjørnstad Hanstad, den tredje på Ferd Capitals Fjord Line-team.

Krisztina Horvath, Tone Bjørnstad Hanstad og Kristian Eikre

Fremtid: Ferd Capitals Fjord Line-team – Krisztina Horvath (til venstre), Tone Bjørnstad Hanstad og Kristian Eikre – har full tillit til at det er riktig å bidra finansielt for at rederiet skal komme styrket ut av koronakrisen. Foto: Oda Hveem

700 millioner

– Effekten av tiltakene som ble gjort før sommeren er beregnet til 700 millioner kroner i positiv kontantstrøm for 2020, og sikrer driften ut året. Den raske responsen og viljen til å bidra viser tro på forretningsmodellen og de langsiktige målene for Fjord Line, som frem til pandemien viste en sunn og god utvikling, supplerer Krisztina Horvath. Hun understreker samtidig at virksomheten i Fjord Line er en viktig transportåre til og fra kontinentet for frakt av gods og passasjerer. Å opprettholde driften har vært essensielt for et hardt rammet reiseliv i Norge og Danmark, og for andre næringer som er avhengig av daglig frakt av varer til og fra Norge.

Bra sommer, usikker høst

– Aktiviteten tok seg opp igjen fra 15. juni, da grensene til Danmark ble åpnet, og deretter for land med lignende smittesituasjon innenfor Schengen fra 15. juli. Alle ruter bortsett fra Sandefjord–Strömstad har operert i sommer, men med redusert kapasitet og økt bemanning for å ivareta smittevernreglene, forteller Rickard Ternblom, konsernsjef for Fjord Line.

Han er fornøyd med gjennomføringen av sommersesongen på de rutene som kunne driftes, blant annet med en gledelig økning i antall danske gjester. Samtidig påpeker han at vi nå går inn i en høst- og vintersesong med naturlig begrenset trafikk – som blir ytterligere redusert av myndighetenes råd om ikke å reise og ny økning i smittespredningen i både Norge og Danmark.

Portrettbilde av Rickard Ternblom

Foto: Styrk Fjærtoft

På litt lengre sikt er utsiktene lyse. I mellomtiden må vi sikre fremtiden, sier Rickard Ternblom, Fjord Line

Redusere kostnader

– Høsten og vinteren ser enda mer krevende ut nå enn ved inngangen til sommeren. Og det er umulig å forutse hvordan trafikken vil utvikle seg i resten av året og 2021. Derfor er det helt nødvendig med nye betydelige innsparinger, selv om vi de siste årene allerede har brukt vesentlige ressurser på effektivisering og automasjon i alle deler av virksomheten, sier Ternblom – som understreker at kostnadsreduksjoner er det eneste som hjelper når inntektene faller så dramatisk som det Fjord Line har opplevd de siste månedene.

– Dessverre kommer vi ikke utenom at ansatte blir berørt. Opp mot 200 vil bli permittert eller oppsagt, og dette er ekstra leit etter at alle i Fjord Line har bidratt i dugnaden. Jeg er ydmyk overfor den innsatsen våre ansatte har lagt ned under svært spesielle omstendigheter. Men denne krisen er ikke over, og ingen vet hvor lenge effektene vil vare, sier konsernsjefen.

Tro på fremtiden

Men i likhet med teamet hos Ferd har Rickard Ternblom tro på fremtiden for Fjord Line:

– På litt lengre sikt er utsiktene lyse. I mellomtiden må vi sikre fremtiden for arbeidsplassene og sørge for at vi kommer styrket ut av krisen. Da er det nødvendig å redusere driftskostnadene til et minimum. Sammen med den omfattende dugnaden og refinansieringsprosessen gjør dette at vi står støtt og klar til å ta imot gjester og gods i stor skala når pandemien slipper taket, sier han.

Fjord Line

  • Norges nest største ­fergerederi i inter­nasjonal passasjer-
    og gods­trafikk mellom Norge, Sverige og ­Danmark, med en markeds­andel på 21 prosent.
  • Driver i tillegg til passasjer­trafikk betydelig fraktvirksomhet med markedsandel på 25 prosent.
  • Opererer fire skip på linjer mellom Norge og utlandet: Sandefjord–Strömstad, Bergen–Stavanger–Hirtshals, Langesund–Hirtshals, og i sommersesongen Kristiansand–Hirtshals.
  • MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord er de første og største cruisefergene i verden med fremdriftsmaskineri som utelukkende drives av miljøvennlig flytende naturgass (LNG).
  • Transporterte i 2019 i overkant av 1,4 millioner passasjerer og 65 000 fraktenheter.
  • Omsetning i 2019 1,6 milliarder kroner.
  • Ferd Capital er nest største eier med en andel på 44,6 prosent.
  • Hjemmeside www.fjordline.com
Fjord Lines MS Stavangerfjord

Oppgradert: Det er verdens to største passasjerskip drevet med miljøvennlig naturgass som opprettholder den begrensede trafikken som fortsatt er mulig på Fjord Lines linjer. MS Stavangerfjord var ferdig oppgradert rett før pandemien brøt løs, MS Bergensfjord står for tur. Foto: Fjord Line/Geir Einarsen

 


Tre grønne piper

Oppgradert flåte for bedre tider

Om 2020 er et tøft og utfordrende år for Fjord Line, så er flåten ship shape og klar til å ta imot flere gjester enn noen gang når tidene blir mer normale.

Størst forandring blir det på linjen Kristiansand–Hirtshals, der HSC Fjord Cat i august hadde sin siste seiling etter tretten år i Fjord Lines tjeneste. Nå er skipet overtatt av nye eiere i Tyskland, mens den nybygde katamaranen Fjord FSTR etter planen nå skulle trafikkert ruten – med samme høye hastighet og raske overfart som forgjengeren, men med vesentlig større kapasitet og bedret komfort. Men korona kullkaster planer, og det nye skipet blir ikke overtatt før det blir mulig å gjenoppta seilingene, forhåpentligvis til sesongstart 2021.

I januar, da alt fortsatt så helt annerledes ut, kom MS Oslofjord ut fra tørrdokk. Skipet var nymalt og teknisk oppgradert, dessuten utstyrt med splitter ny restaurant og forbedret taxfree-butikk. Det gjenopptok omgående seilingene mellom Sandefjord og Strømstad – så lenge det varte.

Og litt senere i januar var MS Stavangerfjord tilbake fra verft og i rute mellom Norge og Danmark – nå blant annet med tre skinnende grønne skorsteiner (bildet nedenfor) som et tydeligere signal om at dette er det første og største passasjerskipet i verden som drives på miljøvennlig naturgass. I tillegg kunne gjestene nyte godt av omfattende endringer både ute og inne på skipets øverste dekk, blant annet med oppgradert bar og splitter nytt loungeområde. Søsterskipet MS Bergensfjord skal etter planen gjennomgå en tilsvarende oppgradering.