Portrett av Jeanette Roede

Forfatter: Ferd, ved Anniken Grundt.

Foto: Svein Brimi.

Navn: Jeanette Roede
Stilling: Selvstendig næringsdrivende
Alder: 47
Sosialt engasjement: Bistår Atlas Kompetanse med leder- og forretningsutvikling, og er arbeidende styreleder i Sisters in Business

Hva motiverer deg i arbeidet med sosialt entreprenørskap?
Jeg brenner veldig for å gi mennesker som står utenfor arbeidsliv og samfunn en mulighet, enten til å få jobb eller til å kunne delta aktivt i samfunnet.

Hvordan ble du kjent med Ferd Sosiale Entreprenører?
Jeg var styremedlem i Barnas Plattform som etterhvert ble et av porteføljeselskapene i Ferd Sosiale Entreprenører. Etter at jeg sluttet i Grete Roede 2018, begynte jeg også å engasjere meg i Sisters in Business som deltok i Ferd-akseleratoren Impact Startup i 2018.

Hva er din bakgrunn med dette arbeidet tidligere?
Grete Roede ble startet på 70-tallet for å hjelpe folk til bedre helse gjennom vektkontroll og livsstilsendringer. Etterhvert så vi også at det bidro til at mange kvinner fikk muligheten til å få en selvstendig økonomi. Dette arbeidet ga meg erfaringer med å tenke sosialt og styre etter samfunnseffekt.

Hvordan ønsker du å bidra videre?
Jeg er veldig heldig som får bidra med min kompetanse og erfaring som rådgiver. Jeg kunne også tenke meg å jobbe mer hands on med sosialt entreprenørskap etterhvert. Det er meningsfylt å bidra til positiv samfunnsendring for målgrupper som trenger et ekstra løft.