Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt

Nordstjärneorden er en orden som tildeles utenlandske og svenske borgere for personlig innsats for Sverige og for svenske interesser, i tillegg til medlemmer av landets kongehus. Formelt er det den svenske kongen som står for tildelingen, men det er regjeringen som velger ut personer som skal hedres.

NORDSTJÄRNAN: Ambassadør Cecilia Björner sto for overrekkelsen til Johan H. Andresen, her fester hun ordenstegnet. Foto: Kristin Skogen Lund

Svensk-norske relasjoner

Ambassadør Cecilia Björner sto for overrekkelsen, som fant sted i den svenske ambassaderesidensen 20. september. I sin tale trakk hun frem Andresens og Ferds omfattende virksomhet i Sverige som bakgrunn for utnevnelsen, og nevnte spesielt noen av bedriftene med et sosial mål – som den sosiale entreprenøren Unicus, som har hatt suksess gjennom å ansette personer med diagnosen Aspergers syndrom som IT-konsulenter, og i dag har avdelinger Stockholm, Göteborg og Malmö. Hun fremhevet også Impact StartUp, som i Sverige er en viktig pådriver for at gode løsninger på samfunnsutfordringer blir tatt i bruk, skaper positiv effekt og viser vei mot en impact-drevet økonomi.

I sin takketale fortalte Andresen om både sitt eget og Ferds engasjement i Sverige, som klart viktigste land utenom Norge. Ferd er på eiersiden i flere store bedrifter, og har viktige samarbeidspartnere og samarbeidsprosjekter på østsiden av Kjølen. Her er havvind-samarbeidet mellom svenske Vattenfall og norske Seagust, og partnerselskapet Ferd har med Nordstjernan som eiere av det finske diagnostikkselskapet Aidian, de ferskeste eksemplene. Det kan også nevnes at Andresen har en personlig tilknytning til Sverige gjennom at hans mor er født og oppvokst i landet.

HEDER: Ordensbrev og ordenstegn for Nordstjärneorden.

Ærverdig orden

Nordstjärneorden er en svensk ridderorden, innstiftet 1748 av Fredrik 1., og tildeles som belønning for «medborgerliga och ämbetsmannaförtjänster, för vetenskaper, vittra [eldre uttrykk for humaniora], lärda och nyttiga arbeten samt för nya och gagneliga inrättningar». Sveiges konge er Nordstjärneordens stormester.