Ferd hadde ved årsskiftet en foreløpig beregnet verdijustert egenkapital på 48,0 milliarder kroner (41,1 milliarder kroner per 31.12.2020). For Ferd samlet ble avkastningen på den verdijusterte egenkapitalen 17,7 prosent, et bra absolutt resultat for Ferd. Avkastningen i kroner, justert for utbytte til eierne, var 7,3 milliarder kroner. Myndighetenes tiltak mot Covid-19 har i lange perioder i 2021, som i 2020, sterkt redusert aktiviteten i enkelte sektorer. De iverksatte økonomiske tiltakene i både finans­ og pengepolitikken har bidratt til å opprettholde aktivitet og kjøpekraft for husholdningene og bedrifter. I 2021 hadde nesten alle de privateide porteføljeselskapene til Ferd Capital en god forbedring av driftsresultatet sammenlignet med 2020 og det var de største selskapene som hadde den høyeste prosentvise resultatforbedringen. Ferds avkastning på porteføljen av privateide selskaper ble meget god i 2021.

Du kan lese mer i vår oppsummering for 2021 her