Om Eiendom

Ferd Eiendom utvikler gode miljøvennlige prosjekter som med sin tilpasning til omgivelsene bidrar til Ferds visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor.

Prosjektportefølje

Vi har et bredt investeringsmandat og har en portefølje med satsingsområder innenfor bolig, kontor og lager/logistikk.

Nikolay Mylen: Photo: Dag Knudsen

Nicolay Mylén

Investment Professional Porteføljeselskap:
Simployer
Telefon: 48 28 98 82
Petter Borg. Foto: Herman Dreyer

Petter W. Borg

Styremedlem
Marius Therkelsen. Photo: Dag Knudsen

Marius Therkelsen

Senior porteføljeforvalter Invest
Telefon: 94 83 57 42

Vi utvikler prosjekter nær knutepunkt