Om Eiendom

Ferd Eiendom utvikler gode miljøvennlige prosjekter som med sin tilpasning til omgivelsene bidrar til Ferds visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor.

Prosjektportefølje

Vi har et bredt investeringsmandat og har en portefølje med satsingsområder innenfor bolig, kontor og lager/logistikk.

Nikolay Mylen: Photo: Dag Knudsen

Nicolay Mylén

Investment Professional
Ferd Capital
Porteføljeselskap:
Aibel, Simployer
Telefon: 48 28 98 82

Petter W. Borg

Styremedlem

Vi utvikler prosjekter nær knutepunkt