Vi i Ferd Eiendom har stort fokus på bærekraft i våre prosjekter, og Asker Tek er et fremtidsrettet kontorbygg som understreker dette. Siden vi har hatt et godt samarbeid med Handelsbanken om byggelånsfinansiering gjennom hele byggeprosessen, var det naturlig å gå i dialog om muligheten for å etablere en grønn langsiktig finansiering for Asker Tek. Vi er godt fornøyd med at Asker Tek tilfredsstiller de miljøkriteriene som kreves for å etablere en grønn finansiering, uttaler Sigmund Olav Lie, økonomi- og finanssjef i Ferd Eiendom.

Eiendom står for en stor andel av det globale energibehovet, og bidrar direkte og indirekte til utslipp av klimagasser. Som en av Nordens største banker på eiendomsfinansiering, er det derfor viktig for oss å bidra til en mer bærekraftig utvikling også i denne sektoren. Med grønn finansiering bruker vi vår rolle til å støtte sektorens jobb mot mer energieffektive bygg og mer klimavennlige byggeprosesser. Vårt utgangspunkt er enkelt: Vi er langsiktige i alt vi gjør, og ønsker derfor å jobbe med de mest fremtidsrettede og solide eiendomsselskapene i bransjen. Det betyr at selskapene må ta bærekraft på alvor og ha tydelige miljøambisjoner, sier administrerende direktør Dag Tjernsmo i Handelsbanken Norge.

Miljø for teknologiselskapet
Ferd Eiendom har som mål å utvikle gode miljøvennlige prosjekter som, med sin tilpasning til omgivelsene, skal bidra til å etterleve Ferds visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor. Asker Tek er Ferd Eiendoms nyoppførte kontorbygg rett ved Asker stasjon. Bygget stod ferdig i 2018, og har i dag flere teknologiselskaper som leietakere. Disse sambruker kantine, felles møterom, treningsrom, resepsjon, takterrasse og café.

Kontorbygget har flere miljøkvaliteter der særlig arealeffektiviteten i bygget og sambruken av arealene er noen av de viktigste miljøfaktorene bygget byr på. Fleksibiliteten i bygget er en viktig faktor for at bygget kan fungere godt over tid ved vekst og endring hos de ulike leietakerne. Midt i bygget har Evolve laget fleksible coworking-lokaler som fungerer som en buffer for endrede arealbehov i byggets levetid.

Administreres via app
Asker Tek justerer driften og energifordelingen i bygget etter hvordan det brukes. Lysene slukkes når det ikke er noen til stede, og strømmen til elbilene fordeles optimalt avhengig av hvor mange som lader samtidig. Det er laget en egen app som besørger administrasjon av de ulike fasilitetene i bygget på en enkel måte. Appen låser opp sykkelen ved utlån, leietakere kan bestille både mat og felles møterom. Ved å behovstilpasse bygget vil det bli mindre matsvinn, og syklene vil benyttes ved kort transport i Asker og leietakerne blir mer fornøyd.

Fokus på bærekraft i hele konsernet
Ferd arbeider med å integrere bærekraftperspektiver i alle deler av vår virksomhet på en mer helhetlig og systematisk måte, og Ferd Eiendom har flere gode eksempler på at det å velge løsninger som bidrar til bærekraft samtidig er kommersielt riktige. Det er gledelig at finansieringsmarkedet også utvikler seg i samme retning, og at Handelsbanken anerkjenner at Asker Tek med sin miljøprofil representerer en attraktiv kreditt for dem, uttaler Tom Erik Myrland, Investeringsdirektør i Ferd.

Les mer i Ferdmagasinet